Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost, Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire B

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpw38244965
3 CZ PrSKC
5 20120807103132.0
119 $a Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost, Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (Forestry Library and INDOC service, Slovenian Forestry Institute and Department of Forestry and renewable forest resources, Biotechnical faculty at University of Ljubljana) $b Večna pot 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia $x www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/knjiznica
Processing history
Permanent link