Spotřební a ekologické daně v České republice
Slavomíra Svátková

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7357-443-7 (brož.) :
Údaj o vydání: Vyd. 1.
Nakladatelské údaje: Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009
Fyzický popis: 300 s. : il. + 1 CD-ROM + 1 záložka + cvičebnice (143 s.) + řešení příkladů ze cvičebnice (20 s.)
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Úvodem
Spotřební daně v ČR
Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních
a ekologických daní
Princip země původu (výroby)
Princip země původu ve vztahu k členským státům EU
Vlastní doprava vybraných výrobků fyzickou osobou pro osobní spotřebu, a to z jednoho členského státu EU do druhého
Drobné zásilky neobchodního charakteru zasílané mezi fyzickými osobami z různých členských států EU
Princip země původu ve vztahu ke třetím zemím
Dovoz zboží neobchodního charakteru
v osobních zavazadlech cestujících
Zásilky zboží neobchodní povahy zasílané soukromou osobou ze třetí země soukromé osobě z členského státu EU
Princip země spotřeby (určení)
Předmět spotřebních daní
Vymezení předmětu spotřebních daní
Postavení a vývoj jednotlivých spotřebních daní v celkovém výnosu spotřebních daní
Výroba vybraných výrobků
Minerální oleje jako předmět spotřebních daní
Tabákové výrobky j ako předmět spotřebních daní
Líh jako předmět spotřebních daní
Pivo jako předmět spotřebních daní
Víno a meziprodukty jako předmět spotřebních daní
Mechanismus výběru spotřebních daní
Daňové sklady a režim podmíněného osvobození
od spotřební daně
Daňové sklady
Doprava výrobků mezi daňovými sklady
Doprava výrobků mezi daňovými sklady v tuzemsku
Doprava výrobků mezi daňovým skladem v tuzemsku
a daňovým skladem v jiném členském státě EU
Osoby spojené s režimem podmíněného osvobození od spotřební daně
Provozovatel daňového skladu
Daňový zástupce provozovatele daňového skladu
z jiného členského státu EU
Oprávněný příjemce
Porušení režimu podmíněného osvobození od spotřební daně během dopravy výrobků
Doklady prokazující zdanění vybraných výrobků spotřební daní
Uvolnění výrobku do volného daňového oběhu a vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit
Vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit
Vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit situace společné pro všechny vybrané výrobky
Základní situace zakládající vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit
Další situace vzniku povinnosti spotřební daň přiznat
a zaplatit
Situace zakládající povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit v souvislosti s dovezením výrobku z jiného členského státu EU nebo
ze třetí země
Situace zakládající povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit, které jsou svojí četností
a daňovým výnosem okrajové
Vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit situace speciální pro jednotlivé skupiny vybraných výrobků
Minerální oleje
Líh
Pivo
Víno a meziprodukty
Tabákové výrobky
Osvobození od spotřebních daní
Dva typy osvobození u spotřebních daní
Trvalé osvobození od spotřební daně společná ustanovení pro všechny vybrané výrobky
Trvalé osvobození od spotřební daně specifická ustanovení pro jednotlivé vybrané výrobky
Minerální oleje
Tabákové výrobky
Líh
Pivo
Víno a meziprodukty
Uživatel výrobků osvobozených od daně
Výjimky z pravidla o povinnosti disponovat zvláštním povolením
Situace společné pro všechny vybrané výrobky
Situace vztahující se k jednotlivým druhům vybraných výrobků
Výjimky z pravidla o povinnosti disponovat dokladem o osvobození
Plátci spotřebních daní a jejich registrace
Vývoj počtu plátců spotřebních daní v České republice
Pět obecných zásad týkajících se plátců daně
Plátci spotřebních daní obecná pravidla platná pro všechny spotřební daně
Plátci daně s povinností registrace
Plátci daně s povinností registrace, jimž vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit
Plátci daně s povinností registrace, jimž vznikl nárok na vrácení spotřební daně
Registrace za plátce daně
Plátci daně bez povinnosti registrace
Plátci daně bez povinnosti registrace, jimž vznikla povinnost spotřební daň přiznat
a zaplatit
Plátci daně bez povinnosti registrace, jimž vznikl nárok na vrácení spotřební daně
Plátci spotřebních daní specifické situace pro jednotlivé spotřební daně
Minerální oleje
Líh
Pivo
Víno a meziprodukty
Tabákové výrobky
Osoby s postavením daňového subjektu bez registrační
povinnosti
Základ a sazby spotřebních daní, výpočet spotřebních daní
Základ spotřebních daní
Sazby spotřebních daní
Výpočet spotřební daně
Proces harmonizace sazeb spotřebních daní
Vracení spotřebních daní
Vývoj vrátek spotřebních daní z pohledu státu
Základní zásady pro vracení spotřebních daní
Základní tituly pro vracení spotřebních daní společná ustanovení pro všechny vybrané výrobky
Základní tituly pro vracení spotřebních daní specifická ustanovení pro jednotlivé vybrané výrobky
Minerální oleje
Líh
Tabákové výrobky
Lhůty pro vrácení spotřební daně
Dodávání vybraných výrobků po území členských
států EU
Vybrané výrobky jsou dopravovány z jiného členského státu do tuzemska pro účely podnikání
Vybrané výrobky jsou dopravovány z tuzemska do jiného členského státu pro účely podnikání
Vlastní doprava výrobků z jiného členského státu do tuzemska fyzickou osobou pro její osobní spotřebu
Drobné zásilky neobchodního charakteru zasílané fyzickou osobou z jiného členského státu fyzické osobě do tuzemska
Zasílání výrobků fyzické osobě do tuzemska z jiného členského státu
Zasílání výrobků fyzické osobě do jiného členského státu z tuzemska
Dodávání vybraných výrobků mezi územím Společenství a třetími zeměmi
Dovoz vybraných výrobků
Dovoz výrobku ze třetích zemí na území Společenství
v rámci podnikaní
Dovoz výrobků do režimu volného oběhu
a následná doprava výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
Dovoz výrobků do režimu volného oběhu s jejich následným propuštěním do volného daňového oběhu
Vývoz vybraných výrobků
Vývoz výrobků z území Společenství na území třetích zemí v rámci podnikaní
Vývoz výrobků z režimu podmíněného osvobození od spotřební daně
Vývoz výrobků mimo režim podmíněného osvobození od spotřební daně
Dovoz a vývoz výrobků mimo rámec podnikání
Dovoz zboží fyzickou osobou (občanem)
Vývoz zboží fyzickou osobou (občanem)
Vybrané otázky ze správy spotřebních daní
Správci spotřebních daní
Daňová a platební povinnost
Zdaňovací období
Lhůty pro podání běžného daňového přiznání; lhůty splatnosti spotřební daně
Lhůty stanovené pro provozovatele daňového skladu, pro pěstitelskou pálenici, malého výrobce vína a výrobu tichého vína mimo daňový sklad
Lhůty pro další výrobce, kteří nejsou provozovateli daňového skladu, pro oprávněné příjemce, daňové zástupce provozovatele daňového skladu z jiného členského státu a daňové zástupce pro zasílání
Lhůty pro podání běžného daňového přiznání
a splatnost daně v dalších, méně četných situacích
Lhůta splatnosti daně pro tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou
Lhůta splatnosti při dovozu vybraných výrobků
(s výjimkou uvedených v části 13.4.4)
Elektronický systém EMCS a databáze SEED
Značení vybraných výrobků
Tabákové nálepky
Kontrolní pásky
Značkovaní a barvení
Značkovaní a barvení
Značkovaní
Ekologické daně v ČR
Shodné a odlišné prvky ekologických a spotřebních daní
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Předmět daně
Plátci daně
Povinnost daň přiznat a zaplatit
Osvobození od daně
Základ daně a sazby
Daň z pevných paliv
Předmět daně
Plátci daně
Povinnost daň přiznat a zaplatit
Osvobození od daně
Základ daně a sazby
Daň z elektřiny
Předmět daně
Plátci daně
Povinnost daň přiznat a zaplatit
Osvobození od daně
Základ daně a sazby
Společná ustanovení pro ekologické daně
Mechanismus výběru ekologických daní
Druhy vystavovaných dokladů
Správci ekologických daní
Zdaňovací období
Splatnost daně
Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
Nárok na vrácení daně
Příloha
Summary
Zusammenfassung
Seznam literatury
Rejstřík
Spotřební daně v ČR
Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních
a ekologických daní
Předmět spotřebních daní
Mechanismus výběru spotřebních daní
Daňové sklady a režim podmíněného osvobození
od spotřební daně
Uvolnění výrobku do volného daňového oběhu a vznik povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit
Osvobození od spotřebních daní
Plátci spotřebních daní a jejich registrace
Základ a sazby spotřebních daní, výpočet spotřebních daní
Vracení spotřebních daní
Dodávání vybraných výrobku po území členských států EU
Dodávání vybraných výrobků mezi územím Společenství
a třetími zeměmi
Vybrané otázky ze správy spotřebních daní
Značení vybraných výrobků
Ekologické daně v ČR
Shodné a odlišné prvky ekologických a spotřebních daní
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
Daň z pevných paliv
Daň z elektřiny
Společná ustanovení pro ekologické daně
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Svátková, Slavomíra, 1957- Autor
Údaje o názvu Spotřební a ekologické daně v České republice / Slavomíra Svátková
ISBN 978-80-7357-443-7 (brož.) :
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009
Klíčová slova spotřební daně
Klíčová slova environmentální daně
Klíčová slova spendings tax
Klíčová slova environmental impact charges
Klíčová slova spotřební daně
Klíčová slova environmentální daně
Fyzický popis 300 s. : il. + 1 CD-ROM + 1 záložka + cvičebnice (143 s.) + řešení příkladů ze cvičebnice (20 s.)
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné