Soudobé trendy v použití květin v zahradní a krajinářské architektuře
Contemporary trends in flower use in landscape architecture
Tatiana Kuťková

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7375-708-3 (brož.)
Údaj o vydání: Vyd. 1.
Nakladatelské údaje: Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
Fyzický popis: 90 s. : il. (některé barev.)
Elektronické umístění:Abstrakt
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Abstract..............................................................................................7
Úvod..................................................................................................8
]	Vlastnosti květin významné pro zahradní a krajinářskou architekturu.........................9
2	Květinové záhony v souěasné zahradní a krajinářské architektuře..........................13
2.1 Typologie květinových záhonů..................................................................13
2.1.1	Květinové záhony podle pěstitelské skupiny rostlin......................................13
2.1.2	Květinové záhony podle technologie založení.............................................14
2.1.3	Květinové záhony podle vnějšího tvaru...................................................14
2.1.4	Květinové záhony podle vnitřního prostorového řešení....................................16
2.1.5	Květinové záhony podle výškového řešení.................................................18
2.1.6	Květinové záhony podle barevného řešení.................................................19
2.1.7	Květinové záhony podle délky doby kvetení...............................................19
2.1.8 Záhony podle intenzity údržby............................................................20
3	Aktuální trendy v oblasti použití letniěek.....................................20
3.1 Úvod do problematiky..........................................................................20
3.2 Soudobé tendence v použití letniěek a jejich sortimentů.......................................21
3.2.1 Taxonomická skladba letniěek.............................................................21
3.2.2 Kombinace letniěek s jinými pěstitelskými skupinami rostlin na záhonech..................22
3.2.3 Změna vnitřního schématu záhonů z předpěstované sadby....................................23
3.2.4 Finančně úsporné a časově nenáročné technologie společenstev
inspirovaných přírodou...................................................................24
4	Autorské realizované projekty s použitím letniěek.................................26
4.1 Letničkové záhony zakládané přímým výsevem....................................................27
4.1.1 Úvod do problematiky.....................................................................27
4.1.2 Experimenty zaměřené na ověření vhodnosti výběru taxonů do letniěkových směsí............27
4.1.3 Ověření barevných variant letniěkových směsí vhodných pro uplatnění
ve veřejné zeleni........................................................................36
4.1.4 Shrnutí dosavadních zkušeností a doporučení pro praxi....................................43
4.2 Založení letniěkových záhonů jako součásti rekonstrukce hlavní osy parku
Michalov v Přerově............................................................................44
4.3 Každoročně obnovované záhony: městská část Praha 3............................................48
5 Aktuální trendy v oblasti použití trvalek.......................................................51
5.1 Úvod do problematiky.......................................................................51
5.2 Soudobé tendence v oblasti produkčního pěstování trvalek a jejich sortimentálm skladby.....51
5.2.1 Rozšiřování taxonomické skladby trvalek................................................51
5.2.2 Mezidruhováhybridizace.................................................................52
5.2.3 Produkční pěstování trvalek ze semen...................................................52
5.3 Soudobé tendence v použití trvalek.........................................................52
5.3.1 Úvod do problematiky...................................................................52
5.3.2 Statické bylinné vegetační prvky.......................................................54
5.3.3 Částečně dynamické vegetační prvky.....................................................55
5.3.3.1 Společenstva navrhovaná na principech stanovištních prostorů.....................55
5.3.3.2 Tvorba Pieta Oudolfa.............................................................55
5.3.3.3 Optimalizované směsi trvalek.....................................................56
5.3.3.4 Štěrkové záhony..................................................................57
5.3.4 Dynamické vegetační prvky (převládá ekologický přístup)................................57
5.3.4.1 Louky, prérie....................................................................57
5.3.4.2 Využití spontánně vzniklé vegetace a její kreativní management...................59
5.3.4.3 Prořezávky - Coppicing...........................................................59
6 Autorské realizované projekty s použitím trvalek................................................59
6.1 Revitalizace jihovýchodní a severozápadní části sadového okruhu historického jádra
města Plzně................................................................................59
6.2 Obnova trvalkového rabata na parteru zámeckého parku v Lednici.............................67
6.3 Návrh trvalkové výsadby s extenzivní údržbou v obci Nová Ves nad Žitavou...................73
Závěr............................................................................................78
Souhrn...........................................................................................78
Summary..........................................................................................80
Seznam obrázků a tabulek..........................................................................82
Literatura.......................................................................................85
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Kuťková, Tatiana Autor
Údaje o názvu Soudobé trendy v použití květin v zahradní a krajinářské architektuře = Contemporary trends in flower use in landscape architecture / Tatiana Kuťková
Variantní název Contemporary trends in flower use in landscape architecture
ISBN 978-80-7375-708-3 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
Edice Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis : edition of original papers and monographs = Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity : edice původních vědeckých prací a monografií, 1803-2109 ; roč. 6, 2013, č. 1
Klíčová slova krajinářská architektura
Klíčová slova květinové záhony
Klíčová slova letničky
Klíčová slova trvalky
Fyzický popis 90 s. : il. (některé barev.)
Elektronické umístění a přístup Abstrakt
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné