Pěstování rajčat v hydroponické kultuře
Robert Pokluda

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7375-877-6 (brož.)
Údaj o vydání: Vyd. 1.
Nakladatelské údaje: Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
Fyzický popis: 57 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah

1. Ú vod

............................................................................................................................................

4 5 7 9 9 9

11 M orfologická c h a ra k te ris tik a ............................................................................................... 1.2 Nutriční h o d n o ta .................................................................................................................... 2. Z á k la d n í fa k to ry p ři r y c h l e n í ................................................................................................. 2.1 S v ě tlo ....................................................................................................................................... 2.2 Teplota ..................................................................................................................................... 2.3 Voda

......................................................................................................................................... 11 ................................................................................................................ 14 15 16 17 19 24 35 39 39 39 40 43

2.4 V zdušná vlhkost

2.5 O xid uhličitý ......................................................................................................................... 2.6 V ýživa při hydroponickém rychlení rajčat 2.6.1 Pěstební substrát a výživa ...................................................................

.................................................................................

2.6.2 Ž ivný roztok a jeho p říp ra v a ................................................................................. 2.6.3 D iagnostika stavu výživy rostlin 2.6.4 O dběr a úprava vzorků ........................................................................

........................................................................................

3. P ě ste b n í t e c h n o lo g ie ............................................................................................................. 3.1 Příprava stanoviště ...........................................................................................................

3.2 Předpěstování sadby r a j č a t ............................................................................................. 3.3 O rganizace porostu a je h o o š e třo v á n í.......................................................................... 3.4 Sklizeň ..................................................................................................................................

3.5 V yužití autom atizace v hydroponickém p ě s to v á n í..................................................... 45 3.6 O chrana rajčat proti chorobám a škůdcům ................................................................ 45 53 54 57 57

V y s v ě tliv k y z k ra te k ....................................................................................................................... L ite ra tu ra S o u h rn S u m m a ry ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Pokluda, Robert, 1970- Autor
Údaje o názvu Pěstování rajčat v hydroponické kultuře / Robert Pokluda
ISBN 978-80-7375-877-6 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2013
Klíčová slova rajčata
Klíčová slova hydroponie
Klíčová slova pěstování rostlin
Klíčová slova tomatoes
Klíčová slova hydroponics
Klíčová slova plants cultivation
Fyzický popis 57 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné