Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině
Pavel Kopeček a kolektiv

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7509-387-5
Údaj o vydání: Vydání první
Nakladatelské údaje: Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015
Fyzický popis: 163 stran
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
1	CÍRKEV V PŘÍRODĚ A KRAJINĚ..........................................15
1.1	Stav krajiny je odrazem společnosti.........................16
1.2	Bible a životní prostředí...................................19
1.2.1	Ekologie ve Starém zákonS..........................19
1.2.2	Úcta ? přírodé v Novém zákoně.....................21
1.2.3	Interpretace biblické zprávy.......................22
1.3	Chovají se křesťané ekologicky?.............................24
1.4	Teologie přírody............................................26
1.4.1	Ekologické tendence v teologii.....................26
1.4.2	Ekologie a křesťanská spiritualita.................28
1.4.3	Františkánská ekologie.............................30
1.4.4	Příroda v dílech křesťanských autorů...............33
2 ČLOVĚK A SLAVENÍ......................................................39
2.1	Význam slavení..............................................40
2.2	Rituály a lidská obřadnost..................................41
2.3	Smysl rituálů a lidské rituality............................42
2.4	Slavení jako znamení naděje.................................43
2.5	Společenství věřících.......................................44
2.6	Sedm svátostí a jedno tajemství.............................44
2.6.1	Svátosti přechodu..................................45
2.6.2	Svátosti stavu.....................................46
2.6.3	Svátosti uzdravení.................................47
2.6.4	Pobožnosti a žehnání...............................47
2.7	Čas a místo slavení.........................................48
2.7.1	Liturgickýrok......................................48
2.7.2	Délení a struktura liturgického roku...............49
2.8	Důležitost slavení v životě člověka.........................50
3 LITURGICKÝ ROK V KRAJINĚ..............................................51
3.1	Fenologická období během roku...............................52
3.1.1	Agrární a liturgický cyklus.......................53
3.1.2	Cyklus významných dnů.............................55
3.2	Zemědělcův rok..............................................57
3.2.1	Obdob! přípravy nového vegetařního cyklu a setí....58
3.2.2	Vegetační cyklus..................................59
3.2.3	Období skhznč.....................................59
3.2.4	Ritualizacc zcmčdčlské činnosti...................60
3.3	Liturgický rok a agrární slavnosti..........................62
3.3.1	Cas tříkrálový....................................62
3.3.2	Masopust a Devítník...............................64
3.3.3	Velký půst........................................66
3.3.4	Velikonoce........................................69
3.3.5	Doba po Svatém Duchu..............................70
3.3.6	Pouť, posvícení a hody............................73
3.3.7	Duäičkový čas.....................................77
3.3.8	Advent............................................78
3.3.9	Vánoce............................................81
3.3.10	Prosebné dny a kvatembry..........................83
3.4	Liturgie a krajina..........................................90
4 SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA
A OBŘADY V KRAJINĚ...................................................93
4.1	Krajina a krajinotvomá činnost..............................94
4.2	Krajina jako boží zahrada...................................96
4.3	Sakrální architektura v krajině.............................98
4.3.1	Stavba a kult.....................................99
4.3.2	Sakrální objekty v moderní krajině............. 100
4.3.3	Religiozita a krajina............................102
4.3.4	Stavební prvky a jejich význam pro krajinu ......104
4.4	Kostely a poutní místa....................................105
4.4.1	Sakrální objekty v obrazu krajiny.................106
4.4.2	Poutní krajina...................................107
4.4.3	Fenomén poutních míst............................109
4.4.4	Změny využití poutních míst......................110
4.5	Drobná sakrální architektura..............................110
4.5.1	Kříže..............................................Ill
4.5.2	Boží muka..........................................113
4.5.3	Kapličky...........................................114
4.5.4	Funkce drobné sakrální architektury................115
4.5.5	Nové pohledy na sakrální prvky v krajině...........116
4.5.6	Sakrální stavby a vztah ke krajině.................118
4.5.7	Paměť krajiny......................................119
4.6	liturgie v krajině..........................................119
4.6.1	Boží tělo..........................................120
4.6.2	Prosby za úrodu....................................123
4.6.3	Mariánské pobožnosti...............................124
4.6.4	Budoucnost rituálů v krajině.......................125
4.7	Liturgie a lidové zvyky.....................................126
4.8	Příběhy vetkané do krajiny..................................126
5 DUCHOVNÍ KRAJINA.......................................................129
5.1	Krajina jako obraz lidské duše...............................130
5.1.1	Hodnota a uniformita................................130
5.1.2	Běžnostavýjimeěnost v krajině......................132
5.2	Ochrana krajiny a jejího duchovního odkazu...................133
5.2.1	Krajina a její symbolická funkce....................135
5.2.2	Prostorové prvky a symboly v krajině...............136
5.2.3	Duchovní rozměr krajiny............................137
5.3	Budoucnost krajiny...........................................138
5.3.1	Krajina a člověk....................................139
5.3.2	Pohled na krajinu dnešních dnů.....................140
5.3.3	Znaky a symbolické prvky v krajině.................141
5.4	Harmonická krajina...........................................143
5.4.1	Asociativní kulturní krajina.......................144
5.4.2	Posvátnost krajiny.................................145
5.5	Krajina a její význam........................................147
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Kopeček, Pavel, 1964- Autor
Údaje o názvu Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině / Pavel Kopeček a kolektiv
ISBN 978-80-7509-387-5 (vázáno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015
Klíčová slova kulturní krajina
Klíčová slova struktura krajiny
Klíčová slova sakrální objekty
Klíčová slova liturgický rok
Klíčová slova duchovní krajina
Fyzický popis 163 stran
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné