Manažerská psychologie
Milan Mikuláštík

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-247-4221-2
Údaj o vydání: 3., přepracované vydání
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2015
Fyzický popis: 338 stran : ilustrace ; 25 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva ke třetímu vydání.......................................... 9
Abstract............................................................ 11
Informační schéma manažerské psychologie............................ 13
1.	Základní pojmy psychologie managementu........................... 15
1.1	Psychologické obory......................................... 24
1.2	Současné psychologické směry................................ 26
Doporučená literatura ...................................... 28
2.	Self-management (sebepoznání, sebepojetí a seberozvoj)........... 29
2.1	Sebepoznání................................................. 31
2.1.1	Cesty sebepoznání..................................... 32
2.1.2	JÁ, sebevědomí, sebeocenění, sebepojetí a sebekoncepce ... 34
2.2	Relaxace, její formy a nácvik............................... 38
2.3	Sebevýchova a seberozvoj ................................... 41
2.3.1	Koncentrace pozornosti................................ 42
2.3.2	Rozvoj paměti a zvýšení efektivity učení.............. 44
2.3.3	Autoregulace myšlení, pozitivní myšlení............... 47
2.3.4	Rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti.......... 50
2.3.5	Autoregulace emocí a pozitivní naladění............... 51
2.3.6	Organizace práce a time management.................... 52
2.3.7	Sbírání informací a vytváření osobního informačního
systému............................................... 57
2.3.8	Myšlenkové mapy....................................... 57
2.3.9	Racionální čtení...................................... 60
2.3.10	Životospráva......................................... 62
2.4	Zvládání stresu............................................. 65
2.4.1	Workoholismus......................................... 75
2.5	Frustrace................................................... 77
2.6	Řešení konfliktů............................................ 79
Doporučená literatura ...................................... 93
3.	Osobnost, osobnost manažera...................................... 95
3.1	Teorie osobnosti ........................................... 97
3.2	Schopnosti ................................................ 103
3.3	Motivace................................................... 106
3.4	Temperament............................................... 108
3.5	Charakter................................................. 109
3.6	Osobnost manažera ........................................ Ill
3.6.1	Etika v práci manažera.............................. 115
3.6.2	Žena-manažerka...................................... 116
Doporučená literatura .................................... 120
4.	Motivace v pracovní činnosti................................... 121
4.1	Teorie pracovní motivace.................................. 129
Doporučená literatura .................................... 136
5.	Tvořivost a inovace v práci manažera .......................... 137
5.1	Tvořivá osobnost.......................................... 140
5.2	Tvořivý proces............................................ 144
5.3	Tvořivý produkt........................................... 146
5.4	Vliv prostředí............................................ 147
5.5	Bariéry tvořivosti........................................ 149
5.6	Tvořivost a inovace....................................... 150
5.7	Řešení tvůrčích problémů ................................. 155
5.8	Rozvoj tvořivosti a přínos pro praxi...................... 158
5.8.1	Přínos pro praxi - navržené postupy aplikace a způsoby
výcviku manažerů a dalších pracovníků ve firmách ... 159
Doporučená literatura .................................... 171
6.	Řízení ........................................................ 173
6.1	Úrovně řízení............................................. 176
6.2	Teorie řízení............................................. 177
6.3	Metody řízení............................................. 186
Doporučená literatura .................................... 191
7.	Rozhodování.................................................... 193
Doporučená literatura .................................... 199
8.	Organizace a organizační struktury..............................201
8.1	Organizační změny......................................... 203
8.2	Vývoj teorie organizace .................................. 206
8.3	Organizační struktury .................................... 212
8.4	Uplatňování moci.......................................... 213
Doporučená literatura .................................... 215
9.	Interpersonální komunikace v práci manažera.....................217
Doporučená literatura .................................... 221
10.	Pracovní činnost................................................223
10.1	Pracovní výkon ........................................... 226
10.1.1	Pracovní tempo...................................... 228
10.1.2	Pracovní únava ..................................... 229
10.1.3	Biorytmy............................................ 231
10.2	Psychické funkce v pracovní činnosti...................... 232
10.3	Analýza práce............................................. 234
10.3.1	Metódy analýzy práce................................ 235
10.4	Pracovní zátěž ........................................... 239
Doporučená literatura ..................................... 241
11.	Metodika psychologie práce......................................243
Doporučená literatura ..................................... 258
12.	Poradenství ....................................................259
12.1	Expertní poradenství v řízení lidských zdrojů ............ 260
12.2	Poradenství, které poskytují personální útvary............ 263
12.3	Poradenství, které poskytují manažeři..................... 263
12.4	Personální audit.......................................... 264
12.5	Personální projekty....................................... 266
Doporučená literatura ..................................... 268
13.	Personální psychologie a sociální psychologie práce...........269
13.1	Skupina................................................... 271
13.1.1	Klasifikace skupin.................................. 272
13.2	Pracovní skupina.......................................... 274
13.2.1	Znaky účinné a tvořivé pracovní skupiny............. 276
13.3	Skupinové role............................................ 278
13.4	Role skupinového vůdce.................................... 281
13.5	Vytváření pracovních týmů................................. 282
13.6	Výběrové řízení a rozmisťování pracovníků ................ 283
13.6.1	Posuzování způsobilosti............................. 285
13.7	Nezaměstnanost ........................................... 291
Doporučená literatura ..................................... 293
14.	Inženýrská psychologie, ergonomie a pracovní prostředí..........295
14.1	Inženýrská psychologie ................................... 296
14.2	Ergonomie................................................. 299
14.3	Psychologické otázky pracovního prostředí ................ 305
Doporučená literatura ..................................... 317
15.	Psychologické aspekty podnikání.................................319
15.1	Podnikatelský záměr a projekt............................. 327
Doporučená literatura ..................................... 328
Seznam obrázků .....................................................329
Seznam tabulek......................................................330
Literatura .........................................................331
Rejstřík ...........................................................336
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Mikuláštík, Milan, 1945-2014 Autor
Údaje o názvu Manažerská psychologie / Milan Mikuláštík
ISBN 978-80-247-4221-2 (brožováno)
Údaje o vydání 3., přepracované vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Grada, 2015
Edice Manažer
Klíčová slova psychologie řízení
Klíčová slova psychology of management
Fyzický popis 338 stran : ilustrace ; 25 cm
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné