Moderní hotelový management
nové trendy a metody v řízení hotelů, aktualizované informace o hotelovém provozu a jeho organizaci, optimalizace provozu s ohledem na ekologii a etiku, praktické příklady a fotografická příloha
Felix Křížek, Josef Neufus

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-247-4835-1
Původce: Neufus, Josef, Autor
Údaj o vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2014
Fyzický popis: 224 s. : il., faksim., formuláře ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Klíčová slova: hotelnictví; management; hotel-keeping; management
Poznámka: Na rubu tit. s. uvedeno chybně také 1. vyd.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah / З
Obsah
0 autorech ..................................................................................
Řekli o knize ...............................................................................
Poděkování ..................................................................................
Úvod ........................................................................................
1 Historie a vývoj hotelnictví ..............................................................
1.2	Historický vývoj ubytovacích služeb ..................................................
1.2.1 Klášterní azyl. hospitium .............................................................
1.2.2 Ubytování ve městě ....................................................................
1.3 Etymologie vybraných pojmů cestovního ruchu .............................................
1.4 Stravování ..............................................................................
1.4.1 Geneze a kulturně-sociální aspekty jídla a hostiny ....................................
1.5 Etymologie pojmů gastronomie a culinaria ................................................
2	Hotel-funkce, druhy, klasifikace
2.1 Rozdělení ubytovacích zařízení ..........................................................
2.2 Kategorizace ubytovacích zařízení .......................................................
2.3 Klasifikace ubytovacích zařízení ........................................................
2.3.1 Certifikace a klasifikační znaky ......................................................
2.4 Odborná terminologie ....................................................................
2.4.1	Terminologie dle ČSN EN ISO 13809 Služby cestovního ruchu -
Cestovní agentury a cestovní kanceláře (touroperátoři) - terminologie ................
2.4.2	Terminologie dle ČSN EN ISO 18513 Služby cestovního ruchu
Hotely a ostatní kategorie turistického ubytováni - terminologie .....................
3	Organizace a řízení hotelu ...........................................................
3.1 Vlastnické vztahy .......................................................................
3.1.1 Smlouva o řízení (management contract) ................................................
3.1.2 Franchising ...........................................................................
3.1.3 Výhody a nevýhody řetězců .............................................................
4	Ubytovací úsek - Front office. Housekeeping
4.1	Front office - recepce, halové služby ................................................
4.1.1 Recepce ...............................................................................
4.1.2 Základní zásady a návyky recepčního profesionála za recepčním pultem ..................
4.1.3 Přijetí hosta - check-in ..............................................................
4.1.4 Úloha recepce během pobytu hosta ......................................................
4.1.5 Zásady kreditní politiky ..............................................................
4.1.6 Efektivní využití ubytovací kapacity a nástroje kontroly ..............................
4.1.7 Concierge - informační služba .........................................................
4.1.8 Telefonní služby ......................................................................
4.1.9 Internet a In-room entertainment ......................................................
. 7
. 9
10
II
12
12
13
14
16
18
19
21
22
22
22
23
24
27
27
28
31
34
35
35
35
36
37
37
39
41
44
44
46
48
50
51
4 / Moderní hotelový management
4.1.10	Odjezd hosta - check-out ........................................................... 52
4.1.11	Rezervace .......................................................................... 54
4.2	Housekeeping ........................................................................ 63
4.2.1	Doplňující služby housekeeping!! .....................................................64
5	Stravovací úsek ......................................................................65
5.1	Vznik a význam francouzské gastronomie ...............................................65
5.2	Sestavení výrobního a prodejního programu ............................................66
5.2.1	Analýza konkurence ...................................................................67
5.2.2	Plánování a sestavení nabídky	jídel ................................................68
5.2.3	Speciality na jídelním lístku ....................................................... 70
5.3	Jídelní lístek —hlavní komunikátor nabídky ...........................................73
5.3.1	Efektivní jídelní lístek ............................................................ 74
5.3.2	Digitální nabídkové lístky .......................................................... 78
5.3.3	Chyby jídelního lístku ...............................................................78
5.4	Způsoby kalkulace prodejní ceny ..................................................... 79
5.4.1	Přirážková kalkulace .................................................................80
5.4.2	Rozvržení nákladů ....................................................................81
5.4.3	Aplikace ziskového rozpětí .......................................................... 82
5.4.4	Integrovaná metoda .................................................................. 83
5.4.5	Menu Engineering .................................................................... 84
5.5	Podpora prodeje, interní marketing,	metody zvyšování prodeje ........................ 85
5.5.1	Doplňkové jídelní lístky ............................................................ 85
5.5.2	Product packaging, výstavka, vizuální prezentace apod................................ 86
5.5.3	Možnosti dodatečné hodnoty .......................................................... 86
5.5.4	Materiály zvýrazňující nákup ........................................................ 87
5.5.5	Sugestivní prodej ................................................................... 87
5.5.6	Speciální propagační praktiky	a pomůcky ............................................. 88
5.6	Druhy obsluhy ........................................................................89
5.6.1	Talířový systém ..................................................................... 89
5.6.2	Zakládací systém .....................................................................89
5.6.3	Francouzský servis .................................................................. 90
5.6.4	Anglický servis (Gueridon-service)	......................................90
5.6.5	Ruský způsob obsluhy .................................................................91
5.7	Deset zásad spokojeného zákazníka	......................................91
6	Obchodní a marketingové oddělení .....................................................94
6.1	Marketing ............................................................................94
6.1.1	Marketingový plán ....................................................................95
6.1.2	Segmentace ...........................................................................97
6.1.3	SWOT analýza .........................................................................98
6.1.4	Public Relations .................................................................... 99
6.1.5	Cenová tvorba ........................................................................99
6.1.6	Marketingový mix ................................................................... 101
6.2	Organizace práce obchodního a marketingového oddělení .............................. 102
Obsah / 5
7	Technický úsek, údržba ............................................................ 103
8	Personální úsek ................................................................... 105
8.1	Personální plánování .............................................................. 108
8.2	Analýza pracovního místa .......................................................... 109
8.3	Výběr zaměstnanců ................................................................. 109
8.4	Hodnocení a odměňování pracovníků ................................................. 112
8.5	Trénink zaměstnanců ............................................................... 112
8.6	Příklady tréninku ................................................................ 116
9	Ekonomický úsek ................................................................... 120
9.1	Význam spolupráce s ostatními úseky ............................................... 122
9.2	Příklad užití B-E analýzy v praxí - restaurace .................................... 124
9.3	Příklad rozpočtu hotelu ........................................................... 130
9.4	Finanční analýza jako nástroj řízeni .............................................. 133
10	Metodiky Revenue a Yield management ............................................... 138
10.1	Základní sledované parametry a ukazatele ubytovacího úseku ........................ 148
10.2	Nástroje RYM ...................................................................... 149
10.2.1	Up-selling ....................................................................... 149
10.2.2	Zaměstnanec - aktivní prodejce ................................................... 150
10.2.3	Optimalizace ..................................................................... 150
11 Řízení kvality v cestovním ruchu ..................................................... 152
11.1	Definice kvality .................................................................. 152
11.1.1	Zákazník ......................................................................... 152
11.1.2	Očekávání ........................................................................ 153
11.2	Systémy řízení kvality ............................................................ 153
11.2.1	Koncepce norem ISO ............................................................... 155
11.2.2	Koncepce systému TQM ............................................................. 157
11.2.3	Koncepce podnikových standardů ................................................... 159
12	Environmentální přístup v řídicích procesech hotelu -
„Creen management" ................................................................ 162
12.1	Zelený program v hotelu ........................................................... 164
12.2	Cestovní ruch v prostředí přátelském ekologii ..................................... 169
12.3	Vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí ............................. 170
12.3.1	Turistické znečištěni ............................................................ 170
12.3.2	Emise ............................................................................ 171
12.3.3	Eroze ............................................................................ 171
12.3.4	Působení na ekosystémy ........................................................... 172
12.3.5	Záměrné poškozování přírodních hodnot ............................................ 172
12.3.6	Negativní dopady cestovního ruchu do sociálně-kulturní sféry destinace .......... 173
12.3.7	Vliv výstavby hotelů a komplexů služeb cestovního ruchu na urbanistiku ........... 174
6 / Moderní hotelový management
13	Informační technologie v hotelnictví ............................................ 175
13.1	Property Management System ...................................................... 175
13.1.1	Recepce ......................................................................... 176
13.1.2	Restaurační systém ............................................................. 177
13.1.3	Skladový systém ................................................................ 178
13.1.4	Účetnictví ..................................................................... 178
13.1.5	Sales & Marketing .............................................................. 178
13.2	Internetové distribuční systémy ................................................. 178
13.3	Global Distribution System - GDS ................................................ 179
13.3.1	Vznik a vývoj reZervačních systémů .............................................. 180
13.3.2	Globální distribuční systémy ................................................... 181
13.4	Internet, intranet a informační síť ............................................. 182
13.4.1	Internet - základní pojmy (www, url, intranet,...) ............................. 182
13.4.2	Webová prezentace .............................................................. 183
13.5	Autorské právo, právo na ochranu osobnosti ...................................... 183
14 Outsourcing .......................................................................... 186
14.1	Aplikace outsourcingu v hotelovém provozu ....................................... 187
14.2	Další činnosti, kde se outsourcing uplatňuje .................................... 188
14.3	Obecná rizika aplikovaného outsourcingu ......................................... 189
15 Bezpečnost hosta и hotelu ............................................................ 190
15.1	Ochrana hostova	soukromí ...................................................... 190
15.2	Ochrana hostova	majetku ....................................................... 191
15.3	Ochrana hostova zdraví a života ................................................. 191
15.3.1	Doporučené zásady chování a výkonu pracovních činností dle profesí ............. 194
15.4	Krizový manuál.......................................................................................................................................... 197
16	Fitness a wellness v hotelovém provozu .......................................... 198
16.1	Fitness ......................................................................... 198
16.1.1	Budget centra ................................................................... 199
16.1.2	Value kluby .................................................................... 199
16.1.3	3"' place / luxury centra ...................................................... 199
16.2	Wellness .........................................................................200
Literatura ...............................................................................202
Summary ..................................................................................203
Příloha 1 ................................................................................204
Příloha 2	KONTROLNÍ LIST HOUSEKEEPINGU ............................................... 205
Příloha 3	DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI .......................................................212
Příloha 4	REGISTRAČNÍ KARTY .......................................................... 214
Fotografická příloha .....................................................................216
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Křížek, Felix Autor
Údaje o názvu Moderní hotelový management : nové trendy a metody v řízení hotelů, aktualizované informace o hotelovém provozu a jeho organizaci, optimalizace provozu s ohledem na ekologii a etiku, praktické příklady a fotografická příloha / Felix Křížek, Josef Neufus
Původce Neufus, Josef, 1969- Autor
ISBN 978-80-247-4835-1 (brož.)
Údaje o vydání 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : Grada, 2014
Klíčová slova hotelnictví
Klíčová slova management
Klíčová slova hotel-keeping
Klíčová slova management
Fyzický popis 224 s. : il., faksim., formuláře ; 24 cm
Všeobecná poznámka Na rubu tit. s. uvedeno chybně také 1. vyd.
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné