Praktický průvodce základy účetnictví, aneb, Začínáme účtovat
faktura, interní doklad, zúčtovací a výplatní listina, pokladní doklad, skladní karta, výpis z účtu, DPH
Dagmar Halabrinová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-905622-3-3
Údaj o vydání: 1. vydání
Nakladatelské údaje: Brno : Aprofitail Czech Republic, [2016?]
Fyzický popis: 251 stran : formuláře ; 25 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Klíčová slova: účetnictví; accounting
Poznámka: Terminologický slovník

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Obsah	11
Seznam obrázku	14
Seznam použitých pojmů	16
Seznam použitých zkralek	19
Seznam doporučených odkazů	20
1	Legislatívni úprava účetnictví	21
1.1	Uživatelé účetnictví	27
1.2	Účetní zásady	28
1.3	Účetní výkazy	30
1.3.1	Rozvaha	30
1.3.2	Výkaz zisku a zttáty	30
1.3.3	Příloha	31
1.3.4	Přehled o peněžních locích	31
1.3.5	Přehled o změnách vlastního kapitálu	32
2	Účetní doklady	33
3	Oběh účetních dokladů	37
4	Majetek a zdroje financování	39
4.1	Aktiva	39
4.1.1	Dlouhodobý majetek	40
4.1.2	Oběžný majetek	40
4.1.3	Časové rozlišeni aktiv	41
4.2	Pasiva	41
4.2.1	Vlastni kapitál	42
4.2.2	Cizí zdroje	42
4.2.3	Časové rozlišeni pasiv	43
4.3	Druhy a funkce rozvahy	43
4.3.1 Zahajovací rozvaha	45
4.3.2 Počáteční rozvaha	45
4.3.3 Konečná rozvaha	46
4.3.4 Rozvahové účty	46
4.4 Změny rozvahových položek	49
5 Výsledkové účty	55
S.1 Náklady	55
5.2 Výnosy	56
S3 Výsledek hospodařeni	56
6 Účtový rozvrh a účtová osnova	61
6.1 Předkonlace	63
7 Účtová třída 7	65
8 Účtová třída 2	69
8.1 Pokladní doklady	70
8.2 Výpisy z účlů	71
8.3 Schémata účtováni	72
9 Účtová třída 3	81
9.1 Faktury a jejich členéní	83
9.2 Daňové doklady	84
9.3 Interni doklady	85
9.4 Oceňováni	85
9.5 Schémata účtováni	85
10 Účtová třída 1	95
10.1 Skladové doklady	96
10.2 Oceňováni	96
10.3 Postup účtováni	97
11 Účtová třída 0	103
11.1 Oceňováni	104
11.2 Odpisování majetku	105
11.3 Postup účtováni	105
12 Účtová třída 4	111
13 Účtová třída 5	113
14 Účtová třída 6	117
15 Časové rozlišení a dohadné položky
119
16 Praktický příklad
16.1	Otevřeni účetních knih
16.2	Faktury vydané
16.3	Faktury přijaté
16.4	Interni a závazkové doklady
16.5	Příjmové pokladní doklady
16.6	Výdajové pokladní doklady
16.7	Zaúčtováni DPH (daňové přiznáni)
16.8	Bankovní výpisy
16.9	Skladová evidence
16.10	Uzavřeni účetních knih
123
124
124
139
151
157
163
176
178
182
183
Řešeni přikladu		187
17,1	Kapitola 1	187
17.2	Kapitola 2	189
17.3	Kapitola 3	189
17.4	Kapitola 4	190
17.5	Kapitola 5	195
17.6	Kapitola 6	197
17,7	Kapitola 7	197
17.8	Kapitola 8	197
17.9	Kapitola 9	200
17.10	Kapitola 10	202
17.11	Kapitola 11	202
17.12	Kapitola 12	203
17.13	Kapitola 13	203
17.14	Kapitola 14	204
17.15	Kapitola 15	204
17.16	Kapitola 16	204
Závěr	235
Seznam použité literatury	236
Seznam přiloh	237
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Halabrinová, Dagmar, 1981- Autor
Údaje o názvu Praktický průvodce základy účetnictví, aneb, Začínáme účtovat : faktura, interní doklad, zúčtovací a výplatní listina, pokladní doklad, skladní karta, výpis z účtu, DPH / Dagmar Halabrinová
Variantní název Průvodce základy účetnictví
Variantní název Základy účetnictví
Variantní název Začínáme účtovat
ISBN 978-80-905622-3-3 (brožováno)
Údaje o vydání 1. vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Aprofitail Czech Republic, [2016?]
Klíčová slova účetnictví
Klíčová slova accounting
Fyzický popis 251 stran : formuláře ; 25 cm
Všeobecná poznámka Terminologický slovník
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné