Sociokulturní aspekty managementu služeb
Marek Merhaut

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-905181-8-6
Nakladatelské údaje: Praha : Press21, [2017]; ©2017
Fyzický popis: 131 stran : ilustrace ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Úvod	9
Stav poznání a řešení dané problematiky	10
1	Trh - znak moderní společnosti	11
2	Sociokulturní jednání lidské společnosti ve službách a v lidském rozhodování 13
2.1 Racionální sociální jednání lidské společnosti ................ ........13
2.2 Iracionální sociální jednání lidské společnosti	14
2.3	Institucionalizace jednání ...... 14
2.4 Ovlivnění zákazníka jako jedna z manipulativních technik ve službách	15
2.5	Využití spirálového managementu ve službách	16
2.6	Empirické šetření sociálních vlivů ovlivňujících jednání manažerů v sektoru
služeb	se zaměřením na hotelový průmysl	17
3	Sociálně kulturní vlivy - vliv kultury - sociokulturní výzkum ve službách	21
3.1	Firemní kultura jako sociální faktor lidského jednání v managementu služeb 23
3.2	Kulturní diverzita sociologie trhu ve službách..................... 24
3.3	Podniková kultura v hotelovém prostředí ......... ........ ...... 26
4	Sociokulturní aspekty lidské společnosti a sociálních jevů se zaměřením
na gender ......... ................ ........ ..... .................. 29
4.1	Historické postavení žen ve společnosti ...... ........... ...... 29
4.1.1	Pravěký matriarchát .........................................  29
4.1.2	Starověk a postavení ženy .......... ........ ..................30
4.1.3	Středověk a vliv křesťanství.................................... 30
4.1.4	Ženy v 19. století........... ......... 30
4.1.5	Ženy ve 20. století. ........ ......................... 31
4.1.6	Feminismus .	...................... 32
4.1.7	Role ženy v současné společnosti. ....... ......... 32
4.2	Gender a ekonomická výkonnost,	...................... ...... 35
5	Sociokulturní aspekty vzdělávání zaměstnanců ve službách se zaměřením
na hotelnictví a gastronomii ....... ........... ........................... 37
5.1	Vzdělávání jako součást konzumního způsobu života a kultivace vlastního
životního stylu...... ..... ........	.... . 38
5.2	Vzdělávání a celoživotní učení personálu v sektoru služeb	39
5.3	Didaktika využívaná v hotelové praxi. .	............ ......... ... 42
5.3.1	Didaktika - metoda výuky (učitel vs. žák).... ............ 43
6	Zaměstnanost a fluktuace jako sociální problém ve službách, ruku v ruce
se mzdovou politikou .......... ^ ^	^	^ ^ ^ ^ ..... ........ . 45
7	Rasová nesnášenlivost, netolerance, diskriminace jako
sociokulturní problém etiky a etikety v sektoru služeb ............... 53
7.1	Rasa či etnický původ .... ..... ...... ........................... ... 54
7.2	Víra či světový názor ..	.... ..................................... ..54
7.3 Náboženská diskriminace v zaměstnání  ........ , ........... 54
7.4	Zdravotní postižení.... ........................... .............. 55
7.5	Věk jako problém spravedlnosti?.. ................................ 55
7.6	Problematika věkové diskriminace v migračním právu, politice a praxi...... 57
7.6.1	Intersekcionalita . .	. .	............ ........... .. . 58
7.6.2	Sexuální orientace........ ........ .............................. , 59
7.6.3	Sociální vyloučení .........	............................ 60
7.6.4	Konceptualizování věkové diskriminace v kontextu nucené migrace . 61
7.7	Země, regiony a jejich odlišnosti - kulturní rozdíly jako sociologický problém
etiky a etikety v sektoru služeb	.	........ 62
7.7.1	Evropa ...	...... .................. ............. . . . ....... 62
7.7.2	Arabské státy	 63
7.7.3	Blízký východ	  64
7.7.4	Asie .....	. ... . ............ , .. ...... „ , .. .. . ........64
7.7.5	Spojené státy .	     65
8	Sociální marketing ve službách	.... ........... 67
8.1	Problematika zdravotně postižených se zaměřením na autismus jako součást
sociálního marketingu a jejich uplatnění v oblasti služeb .............68
8.2	Zařazení osob s diagnostikovaným autismem do pracovního procesu v rámci
sociálního marketingu .	............. ...............................72
8.2.1	Chráněná pracovní dílna...... ............................    .72
8.2.2	Podporované zaměstnávání..........................................73
8.2.3	Zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří vytvoří pracovní místa lidem
s diagnostikovaným autismem v rámci sociálního marketingu ....... 73
8.3	Vhodná povolání pro osoby s diagnostikovaným autismem . .......... 74
9	Sociokulturní aspekty věkových skupin - postoje společnosti ke starším lidem
a jejich pracovní začlenění v sektoru služeb	................ 77
10	Sociokulturní aspekty zdraví a nemoci - syndrom vyhoření, stres a frustrace ,83
10.1	Teoretické zarámování řešené problematiky ........... , . . ....... ...83
10.2	Tvořivost v řídící práci manažera hotelového průmyslu .................84
»
10.3	Stres jako jeden z „frustrátoru ‘ faktoru sebepoznání managementu
hotelnictví... ................................................... 90
10.4	Frustrace u hotelového managementu není nic neobvyklého	92
10.5	Několik etap syndromu vyhoření managementu hotelnictví	93
10.6	Diskuze - prevence proti syndromu vyhoření hotelového managementu 97
11	Sociokulturní aspekty komunikace se zaměřením na sebereflexi managementu
služeb ................................................................  101
11.1	Teoretické zarámování řešené problematiky.......................... 101
11.2	Kreativita - tvořivost managementu v hotelovém průmyslu	102
11.3	Biologicko - sociologický model kreativity managementu hotelového
průmyslu.................. ,	... 105
11.3.1	Biologické faktory managementu v hotelovém průmyslu	106
11.3.2	Osobnostní faktory managementu v hotelovém průmyslu	106
11.3.3	Kognitivní faktory managementu v hotelovém průmyslu	107
11.3.4	Sociální faktory managementu v hotelovém průmyslu	107
11.3.5	Metody tvůrčího myšlení hotelového managementu	108
11.3.6	Metodika managementu při kreativním řešení	problémů	109
11.3.7	Identifikace problému	110
11.3.8	Řešení problému.......	.	_	110
11.3.9	Aplikace přístupu	 110
11.4. Individuální metody tvůrčího myšlení managementu a odbourávání bariér 110
11.4.1	Využití metody brainstormingu v hotelovém průmyslu	114
11.4.2	Gordonova synektická metoda využitelná v hotelnictví. ......115
11.4.3	Metoda Kaizen ............................................. 116
12	Závěr. ...... ...... ................................................. 117
13	Seznam obrázků.......	 118
14	Seznam tabulek.	 118
15	Seznam grafů	119
16	Seznam schémat	119
17	Seznam literatury	120
Abstrakt....	126
Z recenzních posudků	128
Rejstřík	.......................................................... 130
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Merhaut, Marek Autor
Údaje o názvu Sociokulturní aspekty managementu služeb / Marek Merhaut
ISBN 978-80-905181-8-6 (brožováno)
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Press21, [2017]
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva ©2017
Klíčová slova management hotelnictví
Klíčová slova gastronomie
Klíčová slova služby
Klíčová slova management
Klíčová slova management
Klíčová slova sociální marketing
Klíčová slova manažerská komunikace
Klíčová slova hotel management
Klíčová slova gastronomy
Klíčová slova service industries
Klíčová slova management
Klíčová slova management
Klíčová slova social marketing
Klíčová slova communication in management
Fyzický popis 131 stran : ilustrace ; 24 cm
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné