Sociologie města 20. a 21. století
Slavomíra Ferenčuhová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7419-162-6; 978-80-210-6559-8
Údaj o vydání: Vydání první
Nakladatelské údaje: Praha : Sociologické nakladatelství ; Brno : Masarykova univerzita, 2013
Fyzický popis: 290 stran ; 20 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    *
iW&ování	10
?
O cem je tato kniha a proč	13
Co čtenáři a čtenářky v knize najdou a co už ne	18
VÝZKUM A TEORETICKÉ ÚVAHY O MĚSTĚ PŘED USTAVENÍM URBÁNNÍ SOCIOLOGIE	25
Kapitola 1 Popisy městské chudoby a dělnická třída v anglických průmyslových městech	32
Friedrich Engels a „velká města“ průmyslové Anglie 32 Podmínky života dělnické třídy	32
Pohled na město	36
Charles Booth a prostorové aspekty socioekonomické nerovnosti	38
Boothovo zkoumání londýnské chudoby	38
Prostorový rozměr chudoby a přínos pro sociologii
města	40
Kapitola 2 Evropské kořeny akademické sociologie města a urbánní teorie	44
Pospolitost a společnost Ferdinanda Tönniese	45
Nevyhnutelný historický vývoj a antagonismus
ve společnosti	45
Tónnies a město	48
Role města v Ibnniesově výkladu a jeho čtení
v urbánních studiích	52
Georg Simmel a velkoměsto - klíčová inspirace pro
sociologii města	55
Role města v sociální změně - výsledek, médium
či příčina změny?	56
Simmelova analýza modernity	59
Definice města podle Maxe Webera	61
CHICAGSKÁ ŠKOLA URBÁNNÍ SOCIOLOGIE	65
Kapitola 3 Definice města, teoretická perspektiva a klíčové výzkumy z počátku 20. století	69
Text, který dal vzniknout sociologii města?	69
Perspektiva lidské ekologie (human ecology)	73
Kapitola 4 Chicagská sociologie města v podání Louise Wirtha	79
Ghetto	80
Humánní ekologie podle Wirtha	83
Plánovém měst a sociologie bydlení - praktické využití sociologie města	86
Urbanismus jako způsob života -Wirthův klíčový příspěvek ? teorii města	88
Kapitola 5 Chicagská škola sociologie města ve zpětném pohledu	95
Hlavní body kritiky chicagské školy a humánní ekologie 97 Pochybnosti o ekologické teorii a teorii urbanismu -chicagská škola a její nedokonalé vysvětlování sociálního jednání	98
Je vůbec možná sociologie města?	105
URBÁNNÍ STUDIA OD SEDMDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ: NOVÁ PARADIGMATA	109
Kapitola 6 Neoweberiánská větev sociologie města podle díla Raymonda Pahla: sociálně-prostorové nerovnosti a role manažerů	115
Sociálně-prostorová struktura města podle Raymonda Pahla	116
Sociologie města existuje - anebo by alespoň mohla 120 Vliv přístupu na střední Evropu	124
Kapitola 7 Marxistická teorie města, politická ekonomie a nové školy urbánních studií	128
Kontext vzniku perspektivy	128
Klíčová díla a témata marxistické urbánní teorie	132
Kapitola 8 Ohlédnutí po sto letech: sebereflexe oboru a otevřené debaty	142
Sociologie města - krize, slabá místa a místy naděje 142 Nejasné hranice a obsah disciplíny	142
Sociologie prostorových vztahů aneb kam míří
sociologie města?	144
Urbánní studia namísto sociologie města?	148
Obyčejná města, kosmopolitní teorie a nová komparativní urbánní studia	151
Kritika omezenosti „mezinárodní“ urbánní teorie 152 Projekt kosmopolitních urbánních studií
a postkoloniální teorie města	155
Obyčejná města	157
Vliv konceptu „obyčejných měst“a projektu
kosmopolitní teorie města	159
Je možná komparativní historie urbánních studií?	163
Vědomí zakotvenosti	164
Analýza jiných příběhů a historií odjinud	166
Nové čtení klasických prací	167
Mapování propojení mezi různými místy,
kde se tvoří vědění	169
Co bude dál?	170
SOCIOLOGIE MESTA V ČESKÉ REPUBLICE A ČESKOSLOVENSKU	173
Kapitola 9 Urbánní sociologie v Československu před rokem 1989	176
Sociologie města v Československu v období státního socialismu	178
Potřebnost aplikované sociologie města: problematika
bydlení a plánování rozvoje sídel	180
Sociologie města před rokem 1989 na příkladu práce Jiřího Musila	185
Zkoumání problematiky asanací, sídlišť a sociologie
bydlení	186
Socialistická urbanizace a sociální a prostorové
struktury socialistického města	195
Kapitola 10 Urbánní studia v České republice po roce 1989	204
Obory a klíčová témata urbánních studií v Česku po roce 1989	206
Bydlení, urbánní politiky a otázky správy	208
Nové fenomény v měnících se městech	210
Teoretické přesahy	213
Etnografie, kvalitativní metody a (prozatím)
okrajová témata urbánního výzkumu	216
Kapitola 11 Urbánní studia v České republice v propojení s mezinárodní tvorbou	219
Reakce na mezinárodní tvorbu	222
Reakce na práce autorů ze „socialistických zemí“	224
Letmé odkazy na práce	224
Setkání autorů v debatách: případ diskuse
o socialistické urbanizaci	226
Výsledek propojení prací přes železnou oponu	233
Propojení a kontakty se „zahraničníprodukcí“
v současnosti	235
Epilog: Kam směřují česká urbánní studia?	239
Seznam literatury	245
Vecný rejstřík	278
Jmenný rejstřík	284
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Ferenčuhová, Slavomíra Autor
Údaje o názvu Sociologie města 20. a 21. století / Slavomíra Ferenčuhová
ISBN 978-80-7419-162-6 (Sociologické nakladatelství ; brožováno)
ISBN 978-80-210-6559-8 (Masarykova univerzita ; brožováno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Sociologické nakladatelství ; Brno : Masarykova univerzita, 2013
Edice Základy sociologie ; 11. svazek
Klíčová slova sociologie města
Klíčová slova dějiny sociologie
Klíčová slova urban sociology
Klíčová slova history of sociology
Fyzický popis 290 stran ; 20 cm
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné