Základy bankovnictví
teorie a praxe
Liběna Kantnerová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7400-595-4
Údaj o vydání: Vydání první
Nakladatelské údaje: V Praze : C.H. Beck, 2016
Fyzický popis: xv, 213 stran : ilustrace ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Úvod................................................................VII
Seznam obrázků ..................................................... XV
Seznam tabulek.......................................................XV
1.
Peníze....................................................
1.1	Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika
1.2	Funkce peněz ......................................
1.3	Vlastnosti peněz a trh peněz.......................
1.4	Úroková míra ......................................
Kontrolní otázky..........................................
. 1 . 1 . 4 . 5 12 15
2.	Používání peněz	na našem	území........................................17
2.1	Denárová měna (950-1300)....................................... 17
2.2	Grošová měna (1300-1547)....................................... 18
2.3	Tolarové období (1526-1857) ................................... 18
2.4	Období konvenční měny (1750-1857).............................. 19
2.5	Rakouské mince zlatníkové a korunové měny	(1857-1918) ......... 20
2.6	Československá platidla po roce 1918............................20
2.7	Peníze v období Protektorátu Čechy a Morava ....................22
2.8	Měnová reforma z roku 1953 .................................... 23
2.9	Vývoj po roce 1989 ............................................ 24
Kontrolní otázky........................................................26
3.	Historie vzniku bank,	charakteristika a funkce bank, bankovní
systémy ................................................................27
3.1	Počátky bankovnictví............................................27
3.2	Základní charakteristika bank...................................29
3.2.1	Banka jako finanční zprostředkovatel............................29
3.2.2	Právní rámec fungování bank.....................................32
3.3	Základní typy bank..............................................33
3.4	Banky jako součást finančního trhu..............................34
3.5	Vývoj bankovní soustavy na území České	republiky................36
Kontrolní otázky........................................................40
4.	Význam, postavení a činnost centrálních bank..............................41
4.1	Funkce centrálních bank...........................................42
4.2	Samostatnost a nezávislost centrálních bank.......................44
4.3	Česká národní banka (ČNB).........................................46
4.4	Evropská centrální banka..........................................48
Kontrolní otázky.........................................................49
5.	Měnová politika, měnověpolitické cíle a nástroje centrální banky..........51
5.1	Měnová a cenová stabilita.........................................51
5.2	Nástroje měnové politiky..........................................53
5.2.1	Diskontní politika................................................53
5.2.2	Operace na volném trhu............................................54
5.2.3	Devizové intervence...............................................56
5.3	Doplňující informace - související pojmy..........................57
Kontrolní otázky.........................................................57
6.	Řízení a struktura obchodních bank .......................................59
6.1	Řízení bank.......................................................59
6.2	Organizační struktura a řízení banky .............................61
6.2.1	Organizační j ednotky a j ej ich řízení...........................61
6.2.2	Statutární orgány banky (akciové společnosti).....................63
6.3	Vybrané pojmy ....................................................65
Kontrolní otázky.........................................................66
7.	Hospodaření bank .........................................................67
7.1	Rozvaha obchodní banky............................................67
7.2	Aktiva banky......................................................68
7.3	Pasiva banky......................................................69
7.4	Podrozvaha banky..................................................70
7.5	Výkaz zisků a ztrát...............................................70
7.6	Finanční ukazatele ...............................................71
Kontrolní otázky.........................................................72
8.	Rizika v bankovnictví ....................................................73
8.1	Riziko............................................................73
8.2	Základní dělení rizik.............................................74
8.2.1	Systémové (systemické) riziko.....................................74
8.2.2	Jedinečné (specifické) riziko ....................................74
8.3	Další druhy bankovních rizik......................................75
8.3.1	Úvěrové (dlužnické) riziko........................................75
8.3.2	Kapitálové riziko (riziko nesolventnosti).........................76
8.3.3	Likvidní riziko ..................................................77
8.3.4	Tržní riziko.....................................................78
8.3.5	Provozní (operační) riziko ......................................79
Kontrolní otázky........................................................82
9.	Bankovní produkty .......................................................83
9.1	Charakteristické rysy bankovních produktů........................83
9.2	Systematizace bankovních produktů ...............................84
9.2.1	Podle odrazu v bilanci banky.....................................84
9.2.2	Podle funkce (účelu).............................................84
9.2.3	Investiční bankovnictví..........................................85
9.3	Cena bankovních produktů.........................................87
9.4	Bankovní účet....................................................87
9.4.1	Otevření a vedení účtu ..........................................87
9.4.2	Druhy bankovních účtů ...........................................90
Kontrolní otázky........................................................92
10.	Pasivní bankovní produkty...............................................93
10.1	Netermínované vklady (vklady na požádání) - běžné účty...........94
10.2	Termínované vklady...............................................94
10.3	Sporici účty.....................................................95
10.4	Úsporné vklady...................................................96
10.5	Vkladové listy...................................................97
10.6	Bankovní dluhopisy ..............................................97
10.7	Hypoteční zástavní listy.........................................98
10.8	Depozitní směnka.................................................99
Kontrolní otázky.......................................................100
11.	Aktivní obchody bank...................................................101
11.1	Úvěryapůjčky....................................................101
11.1.1	Úročení úvěrů...................................................101
11.1.2	Klasifikace úvěrů ..............................................102
11.1.3	Zajištění úvěrů ................................................102
11.1.4	Právní úprava ..................................................103
11.2	Úvěrové obchody ................................................104
11.2.1	Krátkodobé úvěry................................................104
11.2.2	Střednědobé úvěry ..............................................109
11.2.3	Dlouhodobé úvěry ...............................................110
11.3	Stavební spoření................................................110
11.3.1	Státní podpora..................................................111
11.3.2	Fáze spoření....................................................111
11.3.3	Fáze úvěru......................................................112
11.4	Žádost o úvěr a jeho splácení...................................115
11.5	Zajištění návratnosti poskytnutých úvěrů.......................117
11.6	Důležitý pojem - RPSN..........................................118
Kontrolní otázky.......................................................120
12.	Platební styk.........................................................121
12.1	Hotovostní a bezhotovostní platební styk.......................122
12.2	Příkaz ? úhradě a příkaz ? inkasu..............................124
12.3	Zahraniční platební příkaz (payment order, platby vyšlé).......125
12.4	Úloha ČNB v platebním styku....................................127
12.4.1	CERTIS.........................................................128
12.4.2	SWIFT .........................................................129
12.5	Platební systémy v EU..........................................130
12.6	Platební karty - specifický nástroj platebního styku ..........131
12.6.1	Historie platebních karet a bankomatů..........................131
12.6.2	Klasifikace platebních karet...................................132
12.7	Elektronické bankovnictví .....................................135
12.8	Vybrané pojmy platebního styku.................................136
Kontrolní otázky.......................................................137
13.	Dokumentární platby...................................................139
13.1	Příprava a průběh kontraktů....................................140
13.2	Dokumenty používané
při dokumentárních platbách ...................................140
13.3	Dodací podmínky................................................143
13.4	Dokumentární inkaso............................................145
13.5	Dokumentární akreditiv ........................................148
Kontrolní otázky.......................................................153
14.	Šeky a směnky.........................................................155
14.1	Šeky ..........................................................155
14.1.1	Právní rámec...................................................155
14.1.2	Druhy šeků.....................................................156
14.1.3	Proplácení šeků................................................160
14.2	Směnky.........................................................161
14.2.1	Právní rámec...................................................161
14.2.2	Druhy směnek...................................................162
14.2.3	Splatnost a převod směnky......................................163
Kontrolní otázky.......................................................164
15.	Další zdroje financování..............................................165
15.1	Leasing........................................................165
15.2	Faktoring......................................................167
15.3	Forfaiting .....................................................170
15.4	Franchising.....................................................172
15.5	Další moderní formy financování.................................173
15.5.1	Finanční deriváty ..............................................173
15.5.2	Tooling ........................................................173
15.5.3	Cash pooling....................................................173
Kontrolní otázky.......................................................175
16.	Regulace a dohled v	bankovním sektoru.................................177
16.1	Způsoby dohledu a metody hodnocení bank ........................177
16.2	Vývoj regulace a dohledu na našem území, úloha ČNB .............179
16.3	Basilejský koncept kapitálové přiměřenosti......................180
Kontrolní otázky.......................................................183
17.	Současné trendy v bankovním sektoru....................................185
Kontrolní otázky.......................................................188
18.	Bankovní podvody.......................................................189
18.1	Nové formy podvodů .............................................190
18.2	Nejčastější formy podvodů.......................................194
18.3	Člověk - nej slabší článek bezpečnostních systémů...............197
Kontrolní otázky.......................................................198
Přílohy ...................................................................199
Literatura.................................................................205
Rejstřík
211
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Kantnerová, Liběna, 1962- Autor
Údaje o názvu Základy bankovnictví : teorie a praxe / Liběna Kantnerová
ISBN 978-80-7400-595-4 (brožováno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva V Praze : C.H. Beck, 2016
Edice Beckovy ekonomické učebnice
Klíčová slova bankovnictví
Klíčová slova bankovnictví
Klíčová slova banking
Klíčová slova banking
Fyzický popis xv, 213 stran : ilustrace ; 24 cm
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné