Ekonometrie I
učební text
Václav Adamec, Luboš Střelec, David Hampel

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7509-480-3
Původce: Střelec, Luboš Autor; Hampel, David, Autor
Údaj o vydání: Druhé nezměněné vydání
Nakladatelské údaje: Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017
Fyzický popis: 162 stran : ilustrace
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
1	Úvod do Ökonometrie	6
1.1	Historie ekonometrie................................................. 6
1.2	Oblast využití a předmět ekonometrie................................. 8
1.3	Specifika ekonometrie................................................ 9
1.4	Ekonometrický model................................................. 10
1.5	Ekonometrické modelování............................................ 12
1.6	Ekonometrická data.................................................. 18
2	Regresní úloha	21
2.1	Regresní model...................................................... 21
2.2	Členění regresních modelů........................................... 23
2.3	Aplikovaná regresní analýza......................................... 25
2.4	Volba funkční formy................................................. 29
3	Obyčejné nejmenší čtverce	35
3.1	Důvody využívání metody OLS......................................... 36
3.2	Vlastnosti metody OLS............................................... 36
3.3	Odhad úrovňového modelu............................................. 36
3.4	Odhad modelu s jednou vysvětlující proměnnou........................ 37
3.5	Odhad koeficientů regresního modelu se dvěma regresory.............. 40
3.6	Odhad koeficientů vícerozměrného regresního modelu.................. 42
3.7	Maticový zápis modelu vícenásobné	regrese........................... 43
4	Korelační analýza	45
4.1	Párový korelační koeficient......................................... 45
4.2	Vícenásobný koeficient korelace..................................... 50
4.3	Parciální (dílčí) koeficient korelace............................... 52
5	Hodnocení kvality regresního	modelu	56
5.1	Kritéria kvality regresní rovnice................................... 56
5.2	Rozklad proměnlivosti v regresní úloze.............................. 57
5.3	Koeficient determinace.............................................. 59
5.4	Adjustovaný koeficient determinace.................................. 62
5.5	Informační kritéria................................................. 65
5.6	Další možnosti posouzení vhodnosti specifikace modelu............... 65
3
Obsah
6	Testování statistických hypotéz v regresní a korelační úloze	67
6.1	Principy testování statistických hypotéz .......................... 67
6.2	Testování průkaznosti regresních parametrů......................... 72
6.3	Testování průkaznosti regresního modelu............................ 75
6.4	Interval spolehlivosti pro regresní koeficienty.................... 78
6.5	Další testy využívané v ekonometrii................................ 81
7	Klasický lineární regresní model a jeho předpoklady	85
7.1	Klasický lineární regresní model................................... 85
7.2	Předpoklady klasického lineárního regresního modelu................ 85
7.3	Klasický předpoklad I ............................................. 88
7.4	Klasický předpoklad II............................................. 95
7.5	Klasický předpoklad III ........................................... 96
7.6	Klasický předpoklad IV............................................. 96
7.7	Klasický předpoklad V..............................................100
7.8	Klasický předpoklad VI.............................................103
7.9	Klasický předpoklad VII............................................108
7.10	Vlastnosti OLS odhadů při splněných klasických předpokladech .... 108
8	Úvod do analýzy časových řad	113
8.1	Vymezení pojmu časová řada.........................................113
8.2	Cíl analýzy časových řad...........................................113
8.3	Členění časových řad...............................................114
8.4	Specifické problémy analýzy časových řad...........................116
8.5	Specifické problémy analýzy ekonomických	časových řad .............119
8.6	Odvozené ukazatele.................................................127
8.7	Metody analýzy časových řad........................................130
9	Kvantitativní metody analýzy časových řad	133
9.1	Naivní modely......................................................135
9.2	Dekompoziční metoda................................................135
9.3	Analýza trendu.....................................................137
9.4	Metody odhadu sezónní složky.......................................141
9.5	Metody odhadu cyklické	složky......................................145
9.6	Náhodná složka.....................................................145
9.7	Lineární filtry....................................................152
9.8	Pokročilé metody analýzy časových řad..............................159
10	Seznam použité literatury	161
4
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Adamec, Václav Autor
Údaje o názvu Ekonometrie I : učební text / Václav Adamec, Luboš Střelec, David Hampel
Původce Střelec, Luboš Autor
Původce Hampel, David, 1978- Autor
ISBN 978-80-7509-480-3 (brožováno)
Údaje o vydání Druhé nezměněné vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017
Klíčová slova ekonometrie
Klíčová slova econometrics
Klíčová slova ekonometrické modely
Klíčová slova korelační analýza
Fyzický popis 162 stran : ilustrace
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné