Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství
sborník recenzovaných prací z mezinárodní konference konané 15.-16. února 2018 v Brně, Česká republika
Václava Hrubá, Michal Friedl (eds.)

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-88184-15-7
Původce: Hrubá, Václava, Editor; Friedl, Michal, Editor
Nakladatelské údaje: Brno : Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Mendelova univerzita v Brně ; Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2018
Fyzický popis: 210 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm + + 1 CD-ROM
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Klíčová slova: biogeocenologie; ekologie lesa; krajinná ekologie; lesnický výzkum
Poznámka: 100 výtisků

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství
Obsah
Bernacik R., Valenta J., Tábořík R, Weger J., Čermák J.: Vliv ekologických faktorů stanoviště na fyziologické parametry stromu a možnosti jejich měření pomocí kombinace terénních metod.................................... 5
Antonín Buček, Ivo Machar, Veronika Vlčková: Geobiocenologická typologie a scénáře vlivů klimatických změn na území České republiky......... 14
Lumír Dobrovolný: NPR Habrůvecká bučina „Zlatníkova": historie hospodaření, dendrometrické charakteristiky a význam pro	pěstění lesů........23
Michal Friedl, Aleš Kučera: Jak dobře dokážou rostliny indikovat analyticky zjištěné půdní charakteristiky? Případová studie ze SLP Masarykův les Křtiny................................................................ 33
Jiří Hedrich: Porovnání vybraných edafických kategorií na základě půdních rozborů.............................................................. 43
Otakar Holuša, Josef Mikulenčák & Kateřina Holušová: Habituální variabilita buku lesního (Fagus sylvatica) v západních Karpatech na území České
republiky ...................................................................47
Kateřina Holušová & Otakar Holuša: Požadavky lesnické ekonomiky a politiky na výstupy lesnické typologie.................................... 49
Robert Hruban, Antonín Kusbach, D.: Vyhodnocení lesnického typologického klasifikačního systému	na datech	Národní inventarizace	lesů......... 57
Martin Jiroušek: Historické a současné přístupy v klasifikaci vrchovištních rašelinišť...................................................................65
Václav Kotil: Je nedostatek fosforu v ohroženém blatkovém boru problematický?.............................................................. 71
Antonín Kusbach, Jan Šebesta, Michal Friedl, Václav Zouhar, Tomáš
Mikita: 60 let konceptu	lesní	vegetační	stupňovitosti	v českých zemích.......81
Antonín Kusbach, Tadeáš Štěrba, Jan Novák, Tomáš Mikita: Klasifikace krajiny v pohoří khaan khentii, Mongolsko...............................
97
Jan Lacina, Petr Halas, Tomáš Koutecký, Jan Šebesta, Michal Friedl,
Jiří Veska, Daniel Volařík: Příspěvek ? hodnocení změn lesních geobiocenóz východoslovenského Vihorlatu mezi lety 1968 a 2016...................... 114
3
Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství
Jaromír Macků: Dopady scénáře klimatické změny HadGEM na lesy ČR...........................................................................128
Jaromír Macků: Dopady scénáře klimatické změny na lesy ČR dle modelu HadGEM................................................................138
František Máliš, Mariana Ujházyová: Riziká obnovy vegetácie dubových lesov v čase globálnych environmentálnych zmien............................. 139
Karel Matějka: Nové a přehlížené matematicko-statistické metody pro geobiocenologii a ekologii.................................................. 146
Zdeněk Soušek: Využití digitálního modelu reliéfu v lesnické typologii ... 161
Pavel Šamonil, Pavel Daněk and colleagues: Principy lesnické typologie
ve světle dynamiky temperátních pralesů..................................165
Jan Stykar: Ekofyziologické přístupy v precizní lesnické typologii.166
Zbyšek Sustek: Rozdiely v tolerancii dominantných druhov bystruškovitých (Coleoptera, Carabidae) v západokarpatských smrekových porastoch k dôsledkom polomov a následným zásahom do poškodených porastov...................168
Jiří Truhlář: Dílo prof. Ing. RNDr. Aloise Zlatníka na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny............................................ 178
Karol Ujházy, Ľudovít Vaško: Aktuálny stav prirodzenosti drevinového zloženia lesov SR a jej súvislosť s kalamitnými ťažbami..................182
Ivan Vološčuk: Prínos profesora Zlatníka k teórii živých systémov v geobiocenologickom metodickom prístupe.................................188
Václav Zouhar: Změny Lesnicko-typologického klasifikačního systému v souvislosti s obnovou Oblastních plánů rozvoje lesů v	České republice..202
Přehled doposud vydaných geobiocenologických	spisů.......208
4
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Geobiocenologie a lesnická typologie a jejich aplikace v lesnictví a krajinářství : sborník recenzovaných prací z mezinárodní konference konané 15.-16. února 2018 v Brně, Česká republika / Václava Hrubá, Michal Friedl (eds.)
Původce Hrubá, Václava, 1971- Editor
Původce Friedl, Michal, 1979- Editor
ISBN 978-80-88184-15-7 (brožováno)
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Mendelova univerzita v Brně ; Brandýs nad Labem : Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2018
Edice Geobiocenologické spisy ; svazek č. 17
Klíčová slova biogeocenologie
Klíčová slova ekologie lesa
Klíčová slova krajinná ekologie
Klíčová slova lesnický výzkum
Fyzický popis 210 stran : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm + + 1 CD-ROM
Všeobecná poznámka 100 výtisků
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné