Základy marketingu
Miroslav Karlíček a kolektiv

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-247-5869-5
Údaj o vydání: 2., přepracované a rozšířené vydání
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2018
Fyzický popis: 285 stran : ilustrace ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Klíčová slova: marketing; marketing

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
0	autorech ..............................................................9
Úvod.....................................................................15
Část I.
Marketing a marketingová koncepce....................................... 17
1	Marketing a marketingová koncepce................................19
1.1	Co je to marketing...........................................19
1.2	Základní podnikatelské koncepce .............................23
1.3	Společenské dopady marketingu................................26
Část II.
Marketingové prostředí.................................................. 37
2	Marketingové mikroprostředí........................................41
2.1	Psychologická dimenze kupního chování zákazníků..............41
2.2	Kupní rozhodovací proces zákazníků...........................46
2.3	Role konkurentů, dodavatelů a distributorů...................55
3	Marketingové makroprostředí........................................62
3.1	Politicko-právní vlivy.......................................62
3.2	Ekonomické vlivy.............................................67
3.3	Sociálně-kulturní vlivy......................................69
3.4	Technologické a přírodní vlivy...............................77
Část III.
Marketingový výzkum..................................................... 83
4	Marketingový výzkum................................................88
4.1	Sekundární a primární výzkum.................................88
4.2	Kvantitativní a kvalitativní výzkum..........................92
4.3	Metody primárního marketingového výzkumu.....................98
Část IV.
Marketingová strategie................................................107
5	Segmentace a targeting............................................ 110
5.1	Cílený marketing............................................ 110
5.2	Segmentační kritéria........................................ 113
5.3	Principy segmentace a targetingu............................ 120
6	Značka a její positioning......................................... 129
6.1	Značka a její hodnota ...................................... 129
6.2	Identita a positioning značky............................... 137
6.3	Značkové strategie.......................................... 145
Část V.
Marketingový mix......................................................151
Produkt........................................................... 154
7.1	Produkt a jeho charakteristiky.............................. 154
7.2	Životní cyklus produktu a inovace........................... 161
7.3	Řízení produktového mixu.................................... 169
8	Cena.............................................................. 175
8.1	Cena a její vnímání zákazníkem.............................. 175
8.2	Tvorba cen a cenové strategie............................... 179
8.3	Slevy....................................................... 186
9	Komunikace........................................................ 193
9.1	Marketingová komunikace a marketingové sdělení.............. 193
9.2	Základní komunikační nástroje............................... 197
9.3	Komunikační mix............................................. 209
10	Dostupnost........................................................ 216
10.1	Dostupnost a distribuční strategie.......................... 216
10.2	Přímé a nepřímé distribuční cesty........................... 222
10.3	Volba a řízení distribučních cest........................... 228
Část VI.
Marketingové plánování
235
11 Marketingové plánování..............
11.1	Jak vytvořit marketingový plán .
11.2	Zjednodušený marketingový plán
11.3	Role marketéra ve firmě ....
237
237
243
247
Závěr
255
Poznámky
256
Použitá literatura............................
Knižní monografie ......................
Odborné články..........................
Internetové zdroje......................
Diplomové, dizertační a habilitační práce .
Interní výzkumné studie.................
Interní materiály firem a dalších institucí .
275
275
276 278 285 285 285
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Karlíček, Miroslav, 1979- Autor
Údaje o názvu Základy marketingu / Miroslav Karlíček a kolektiv
ISBN 978-80-247-5869-5 (brožováno) : Kč 298,00
Údaje o vydání 2., přepracované a rozšířené vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Grada, 2018
Klíčová slova marketing
Klíčová slova marketing
Fyzický popis 285 stran : ilustrace ; 24 cm
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné