Provádění staveb
Miloslav Šlezingr

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 978-80-7509-549-7
Údaj o vydání: Vydání: první
Nakladatelské údaje: Brno : Mendelova Univerzita v Brně, 2018
Fyzický popis: 136 stran : ilustrace
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
ABSTRAKT .......................................................................7
1.	Úvod, základní informace.....................................................9
1.1	Cíle ...................................................................9
1.2	Požadované znalosti.....................................................9
1.3	Doba potřebná ke studiu.................................................9
1.4	Klíčová slova...........................................................9
1.5	Použitá terminologie (nepovinné)........................................9
2.	Provádění staveb - základní informace.......................................11
2.1	Účastníci stavby ......................................................11
2.2	Etapy výstavby.........................................................11
2.2.1	Fáze přípravná...................................................11
2.2.2	Zahájení vlastních stavebních prací..............................16
3.	Zemní a skalní práce........................................................25
3.1	Rozp oj ování přemísťování a ukládání .................................25
3.2	Zatřídění zemin dle těžitelnosti.......................................25
3.3	Zemní práce výkopové...................................................27
3.4	Základní informace o strojích pro zemní práce výkopové.................28
3.4.1	Příklady užití stavebních strojů.................................29
4.	Ochranné konstrukce.........................................................34
4.1	Týpy ochranných konstrukcí.............................................34
4.2	Užití ochranných konstrukcí............................................34
4.3	Schéma zatížení ochranné konstrukce....................................34
4.4	Roubené ochranné konstrukce............................................35
4.4.1	Příložné pažení..................................................35
4.4.2	Zátažné pažení...................................................37
4.4.3	Hnané pažení svislé, vodorovné...................................38
4.4.4	Štětové stěny....................................................39
4.4.5	Pilotové stěny...................................................41
4.4.6	Podzemní stěny - záporové pažení.................................42
4.4.7	Zemní kotvy......................................................43
4.4.8	Odvodnění a ochrana stavební jámy................................44
5.	Bezvýkopové technologie.....................................................47
5.1	Ražení štol............................................................47
5.2	Štítování..............................................................48
5.3	Protlaky...............................................................50
5.4	Mikrotuneláž...........................................................53
5.5	Řízenévrtáni...........................................................57
5
Miloslav Šfe^ingr - Provádění staveb
6.	Násypy, násypové konstrukce...................................................58
6.1	Zásypy, nehutněné násypy.................................................58
6.2	Hutněné násypy...........................................................58
7.	Skalní práce.................................................................66
7.1	Práce vrtací.............................................................66
7.1.1	Rotační vrtání ....................................................66
7.1.2	Nárazové vrtání pro práce trhací, kotevní..........................66
7.2	Práce trhací.............................................................72
7.2.1	Trhaviny ..........................................................72
7.2.2	Stanovení množství trhaviny:.......................................76
8.	Betonářské práce.............................................................77
8.1	Bednění..................................................................77
8.2	Odbedňování..............................................................90
8.3	Výroba betonu............................................................90
8.4	Transport betonu........................................................100
8.5	Ukládaní, zpracování a ošetřování betonu................................104
8.6	Hutnění (vibrování) betonu..............................................104
8.7	Ošetření betonu.........................................................110
9.	Zařízení staveniště.........................................................111
9.1	Principy postupu projektování zařízení staveniště.......................112
9.2	Hlavní zásady pro umístění skladů a skládek.............................113
9.3	Zásobování staveniště medii.............................................115
9.3.1	Elektrická energie................................................115
9.3.2	Zásobování staveniště vodou.......................................119
9.4	Vykreslování zařízení staveniště........................................123
9.5	Doprava ................................................................123
9.5.1	Mimostaveništní ..................................................123
9.6	Staveništní doprava.....................................................124
9.7	Sklady a deponie:.......................................................125
9.8	Mechanizace a doprava...................................................125
9.8.1	Energie...........................................................126
9.8.2	Protipožární a bezpečnostní zařízení..............................126
9.8.3	Objekty zařízení staveniště:......................................127
10.	Potrubářské práce...........................................................130
10.1	Trubní materiály..................................................... 130
10.2	Výkopy rýh ............................................................131
11.	Harmonogram stavebních prací................................................132
12.	Závěr 134
12.1	Shrnutí................................................................134
12.2	Studijní prameny.......................................................134
12.2.1	Seznam použité literatury........................................134
12.2.2	Seznam doplňkové studijní literatury.............................134
12.2.3	Odkazy na další studijní zdroje a prameny........................134
6
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Šlezingr, Miloslav, 1960- Autor
Údaje o názvu Provádění staveb / Miloslav Šlezingr
ISBN 978-80-7509-549-7 (brožováno)
Údaje o vydání Vydání: první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Brno : Mendelova Univerzita v Brně, 2018
Klíčová slova stavební mechanizace
Klíčová slova konstrukce
Fyzický popis 136 stran : ilustrace
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné