Jak psát a přednášet o vědě
Zdeněk Šesták

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 80-200-0755-5
Údaj o vydání: 1. vyd.
Nakladatelské údaje: Praha : Academia, 1999, c2000
Fyzický popis: 204 s. : : il.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva ................................................................... 9
1	Úvod .................................................................... 11
1.1	Kurzy a příručky vědecké komunikace ................................ 12
1.2	Trochu bonmotů................................................:..... 15
1.3	Vědecká komunikace v éře internetu ................................ 18
2	Úsporné čtení a abstrahování literatury, její zastarávání.
Správné citování literatury................................................. 26
2.1	Výchozí zdroje vědecké informace ..................................... 26
2.2	Vědecké časopisy .................................................... 32
2.2.1	Separátní výtisky ................................................ 33
2.3	Materiály z vědeckých setkání ....................................... 34
2.4	Vědecké knihovny .................................................... 35
2.5	Úsporné čtení literatury ............................................ 37
2.6	Výpisky z literatury ..............................................  37
2.7	Citování literatury ................................................. 39
3	Plánování publikace, technika psaní. Příprava materiálu pro přehledný
referát a jeho psaní. Revize rukopisu ...................................... 43
3.1	Plánování publikace .................................................. 43
3.2	Technika psaní ...................................................... 43
3.3	Příprava literární rešerše .......................................... 46
3.3.1	Cíl a druhy literární rešerše..................................... 46
3.3.2	Příprava seznamu literatury a citování v textu ................. 46
3.3.3	Osnova a obsah přehledu literatury ............................... 48
3.4	Revize rukopisu a výsledný text ..................................... 49
4	Příprava pokusných hodnot pro původní sdělení. Příprava tabulek,
obrázků, příloh, dodatků.................................................... 50
4.1	Laboratorní protokoly................................................. 50
4.2	Vyobrazení .......................................................... 52
4.2.1	Kresba ........................................................... 53
5
4.2.2	Schema (flowchart) ............
4.2.3	Graf ..........................
4.2.4	Fotografie (autotypie; halftones)
4.3	Tabulky ...........................
4.4	Přílohy a dodatky .................
5	Psaní původních sdělení, jejich forma, jednotlivé části, formální a věcné chyby. Krátká sdělení, speciální vědecké publikace.
Diplomové a dizertační práce. Psaní monografií. Publikační etika ....... 78
5.1	Obecné principy, výběr časopisu, formální předpoklady ............ 78
5.1.1	Myšlenkové schéma .............................................. 81
5.2	Původní sdělení .................................................... 81
5.3	Speciální vědecké publikace ........................................ 90
5.3.1	Taxonomické práce .............................................. 90
5.3.2	Floristické (faunistické) práce ................................ 92
5.3.3	Zkušenosti z lékařské praxe (Case reports) ................... 92
5.3.4	Návod ? použití (pracovní instrukce) ......................... 93
5.3.5	Diplomové a dizertační práce ................................. 94
5.4	Psaní monografií ................................................... 96
5.5	Publikační etika ................................................... 97
6	Čeština a angličtina při psaní rukopisů............................... 100
6.1	Čeština při psaní rukopisů ....................................... 100
6.2	Angličtina při psaní rukopisů .................................... 105
6.2.1	Základní rady pro psaní anglických vědeckých textů ........... 107
6.2.2	Testy pro posouzení srozumitelnosti anglického textu.......... 126
7	Psaní grantových projektů, žádostí o podporu, odborných posudků,
knižních recenzí, zpráv z vědeckých setkání ............................ 128
7.1	Grantové projekty ................................................. 128
7.2	Žádosti o podporu ................................................. 131
7.3	Psaní posudků ..................................................... 132
7.4	Knižní recenze .................................................... 135
^ 7.5 Zprávy z vědeckých setkání ........................................ 136
8	Styk autora s redakcí, korektury...................................... 138
8.1	Odeslání rukopisu do redakce ...................................... 138
8.2	Výsledek recenzního řízení ........................................ 141
8.3	Korektury ......................................................... 142
9	Uvádění výsledků na „světovém trhu" vědy. Scientometrie
a vyhodnocování vědců a vědeckých týmů ................................. 147
9.1	Všechno se hodnotí ............................................... 147
6
9.2	Faktor dopadu a obdobné ukazatele ................................ 148
9.3	Citovanost ....................................................... 154
10	Práce redakce, redigování vědeckých sdělení, časopisů a knih,
základní tiskařské termíny. Publikování z hotových předloh.............. 156
10.1	Zakládáme časopis ................................................ 156
10.2	Základy redakční práce ........................................... 160
10.3	Redigování knih.................................................. 166
10.4	Základní typografické pojmy ...................................... 168
10.5	Publikování z hotových předloh (desk-top publishing) ............. 172
11	Příprava přednášek a kongresových sdělení, abstraktů, plakátových sdělení. Přednášení na sympoziích, ve školách a na veřejných shromážděních. Popularizace vědy v masových médiích,
„reklama" vědeckým výsledkům............................................. 174
11.1	Příprava přednášek a sdělení na vědeckých setkáních ............. 174
11.1.1	Příprava přednášky .........................................  176
11.1.2	Průklest...................................................... 180
11.1.3	Zkouška ...................................................... 181
11.1.4	Přednáška..................................................... 182
11.1.5	Diskuse po přednášce.......................................... 188
11.1.6	Zvláštní typy přednášek ...................................... 189
11.2	Abstrakt pro vědecké setkání..................................... 190
11.3	Plakátová sdělení (postery) ....................................  192
11.4	Popularizace vědy ............i.................................. 195
Seznam použité literatury a literatury ? dalšímu čtení ................. 198
Rejstřík................................................................. 202
7
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Šesták, Zdeněk, 1932-2008 Autor
Údaje o názvu Jak psát a přednášet o vědě / Zdeněk Šesták
ISBN 80-200-0755-5
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : Academia, 1999, c2000
Klíčová slova odborné texty
Klíčová slova Authorship
Klíčová slova Technical writing
Klíčová slova research
Klíčová slova příručky vědecké
Klíčová slova technika psaní
Klíčová slova vědecké komunikace
Fyzický popis 204 s. : : il.
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné