Metodika tvorby diplomové práce
praktická pomůcka pro studenty vysokých škol
Jaroslav Filka

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 80-86292-05-3
Údaj o vydání: 1. vyd.
Nakladatelské údaje: Brno : Knihař, 2002
Fyzický popis: 223 s. : il.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Předmluva....................................................................
Úvod......................................................................... 11
1	Téma diplomové práce........................................................ 15
I. I Předpoklady pro práci s tématy.......................................... 15
I. I. I Jazyková průprava.................................................. 15
1. 1.2 Volba specializovaných seminářů.................................. 16
1.1.3	Pracovní metody používané v	teologii............................. 16
1.2	Výběr tématu diplomové práce............................................ 18
1.2.1	Předmět výzkumu a objekt výzkumu................................. 19
1.2.2	Požadavek vědeckosti............................................ 19
1.2.3	Tematický bibiografický průzkum..................................... 20
1.2.3.1 Zdroje bibliografických informací........................... 20
1.2.3.2 Bibliografická rešerše...................................... 22
1.2.3.3 Klasifikace titulů v soupisu předběžné bibliografie 	23
1.2.4 Zásady pro výběr tématu.............................................. 25
1.2.5 Zadání diplomové práce............................................... 28
2	Příprava podkladů pro diplomovou	práci.................................. 29
2.1	Nástroje pro přípravu podkladů............................................. 29
2.1.1	Harmonogram prací.................................................. 29
2.1.2	Bibliografické citace........................................... 31
2.1.2.1 Specifikace prvků bibliografické citace..................... 32
2.1.2.2 Upřesňující pravidla pro zápis jmen autorů.................. 40
2.1.2.3 Struktura zápisu bibliografické citace...................... 45
2.1.2.4 Soupis bibliografických citací.............................. 53
2.1.3 Nástroje pro excerpci................................................ 54
2.1.4 Výzkumné nástroje.................................................... 55
2.1.5 Kartotéka............................................................ 58
2.1.6 Odborný překlad...................................................... 60
2.1.7 Konzultace........................................................... 61
2.2	Metodika přípravy podkladů................................................ 62
2.2.1 Heuristický aspekt přípravy podkladů................................. 63
2.2.1.1 Faktografický průzkum....................................... 64
2.2.1.2 Excerpce pramenů a literatury............................... 64
2.2.2 Analytický aspekt přípravy podkladů.................................. 66
2.2.2.1 Třídění shromážděného materiálu............................. 66
2.2.2.2 Terminologická analýza...................................... 66
2.2.2.3 Faktografická analýza....................................... 68
2.2.2.4 Sumarizace výsledků analýzy................................. 69
2.2.3 Syntetický aspekt přípravy podkladů.................................. 70
2.2.3.1 Interpretace údajů.......................................... 70
2.2.3.2 Precizace ideového záměru................................... 72
2.2.3.3 Volba metody řešení......................................... 73
2.2.3.4 Sestavení osnovy diplomové práce............................ 74
2.2.3.5 Finální úpravy průvodního materiálu......................... 75
3 Zpracování diplomové práce.................................................... 76
3.1 Sepsání textu diplomové práce............................................... 76
3.1.1 Vymezení prezentačního rámce......................................... 77
3.1.1.1 Útvary odborného stylu...................................... 77
3.1.1.2 Slohové postupy odborného stylu............................. 79
3.1.1.3 Volba způsobu prezentace.................................... 80
3.1.1.4 Stanovení názvu práce a názvů kapitol.................... 81
3.1.2 Vypracování konceptu statě........................................... 82
3.1.3 Vytvoření úvodu a závěru............................................. 86
3.2 Úpravy textu diplomové práce................................................ 87
3.2.1 Strukturální a věcné úpravy textu.................................... 87
3.2.1.1 Zásady pro kontrolu rozčlenění textu........................ 87
3.2.1.2 Kritéria pro věcnou správnost textu......................... 89
3.2.2 Jazykové úpravy textu................................................ 89
3.2.2.1 Jazykové prostředky a jejich uplatnění...................... 90
3.2.2.2 Stavba vět.................................................. 96
3.2.2.3 Zkracování slov a výrazů................................... 103
3.2.2.4 Znaménka................................................. 106
6
3.3 Vyhotovení prvopisu diplomové práce......................................... 113
3.3.1 Nadpisy................................................................ 113
3.3.1.1 Značení hierarchie titulků.................................... 113
3.3.1.2 Úprava nadpisů................................................ 116
3.3.2 Výčty.................................................................. 116
3.3.3 Křížové odkazy....................................................... 117
3.3.4 Bibliografické odkazy................................................ 118
3.3.4.1 Metody zápisu bibliografických odkazů....................... 118
3.3.4.2 Odkazy v průběžných poznámkách к textu........................ 121
3.3.4.3 Pravidla zápisu lokace v odkazech............................. 124
3.3.5 Nebibliografické citace................................................ 127
3.3.5.1 Citát......................................................... 127
3.3.5.2 Parafráze..................................................... 131
3.3.5.3 Zásady pro citování........................................... 131
3.3.6 Průběžné poznámky.................................................... 132
4 Konečná podoba diplomové práce.................................................. 135
4.1 Úprava čistopisu diplomové práce.............................................. 135
4.1.1 Formální úprava práce.................................................. 135
4.1.2 Zásady při psaní práce na psacím stroji................................ 136
4.1.2.1 Všeobecné zásady při psaní strojem.......................... 136
4.1.2.2 Úprava stránky psané strojem.................................. 136
4.1.2.3 Nahrazování znaků........................................... 137
4.1.3 Zásady při psaní práce na počítači................................... 137
4.1.3.1 Všeobecné zásady při psaní na počítači...................... 137
4.1.3.2 Úprava stránky psané na počítači.............................. 140
4.1.3.3 Postup při nastavení parametrů textového editoru 141
4.2 Kompletace diplomové práce.................................................... 144
4.2.1 Řazení stránek diplomové práce......................................... 144
4.2.2 Seznamy.............................................................. 145
4.2.3 Další náležitosti diplomové práce...................................... 148
4.3 Profesionální vzhled diplomové práce.......................................... 152
4.3.1 Grafické úpravy textu diplomové práce.................................. 152
4.3.2 Prostředky vizualizace v diplomové práci............................... 155
7
4.4 Závěrečné korektury..................................................... 160
4.4.1 Korekturní znaménka pro sazbu...................................... 160
4.4.2 Korektura počítačové sazby....................................... 161
4.5 Svázání a odevzdání diplomové práce....................................... 162
Dodatky....................................................................... 163
Posudky na diplomovou práci.............................................. 163
Nejčastější nedostatky diplomových prací................................. 164
Obhajoba diplomové práce................................................. 166
Anotace....................................................................... 168
Resumé........................................................................ 169
Bibliografie.................................................................. 170
Seznamy....................................................................... 172
Přílohy....................................................................... 175
Rejstřík...................................................................... 214
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Filka, Jaroslav Autor
Údaje o názvu Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol / Jaroslav Filka
ISBN 80-86292-05-3
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Brno : Knihař, 2002
Klíčová slova diplomové práce
Klíčová slova Dissertations, Academic
Klíčová slova diplomové práce
Klíčová slova tvorba
Klíčová slova metodika
Fyzický popis 223 s. : il.
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné