Diplomové a závěrečné práce
Drahomíra Holoušová, Milena Krobotová

Dnes vráceno
Monografie
ISBN: 80-244-0458-3
Původce: Krobotová, Milena Autor
Údaj o vydání: 1. vyd.
Nakladatelské údaje: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002 Olomouc
Fyzický popis: 117 s. : il.
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument není k dispozici Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva..........................................................3
1	Než začneme psát diplomovou (závěrečnou) práci................9
1.1	Jak zvolit téma práce.....................................9
1.2	Zadání práce.............................................10
1.3	Příprava práce...........................................11
2	Postup při zpracování diplomové (závěrečné) práce.............12
2.1	Shromažďování literatury a pramenů.......................12
2.2	Stanovení cíle a hypotézy................................13
2.3	Volba výzkumného vzorku..................................13
2.4	Třídění získaného materiálu..............................13
2.5	Vypracování struktury práce..............................14
2.6	Průběžné konzultace......................................15
2.7	Základní formy zpracování textu..........................15
3	Formální a obsahová stránka diplomové (závěrečné) práce.......17
3.1	Základní technické údaje.................................17
3.2	Titulní strana...........................................18
3.3	Prohlášení...............................................19
3.4	Obsah....................................................19
3.5	Úvod.....................................................20
3.6	Vlastní práce............................................20
3.7	Závěr....................................................22
3.8	Poznámkový aparát........................................22
3.9	Použitá literatura a prameny.............................24
3.10	Přílohy..................................................24
3.11	Seznam zkratek...........................................25
3.12	Konečná úprava práce.....................................25
4	Obhajoba diplomové (závěrečné) práce..........................26
4.1	Příprava na obhajobu.....................................26
4.2	Průběh obhajoby..........................................27
5
5	Bibliografické citace...........................................29
5.1	Základní pojmy.............................................29
5.2	Specifikace prvků používaných při	bibliografické citaci....30
5.2.1	Primární odpovědnost................................30
5.2.2	Název...............................................31
5.2.3	Podřízená odpovědnost...............................32
5.2.4	Vydání..............................................32
5.2.5	Nakladatelské údaje.................................33
5.2.6	Standardní číslo....................................35
5.3	Příklady bibliografických citací......................... 35
5.3.1	Monografické publikace..............................35
5.3.2	Seriálové publikace.................................36
5.3.3	Kapitoly nebo části monografických publikací........36
5.3.4	Příspěvky v monografických publikacích..............37
5.3.5	Články v seriálových publikacích.................. 37
5.3.6	Patentové dokumenty............................... 38
5.4	Odkazy na citace...........................................38
5.5	Elektronické dokumenty nebo jejich části...................40
5.5.1	Základní pojmy......................................40
5.5.2	Elektronické monografie,
databáze a počítačové programy......................41
5.5.3	Elektronické seriálové publikace....................43
5.5.4	Elektronické nástěnky,
diskusní fóra a elektronické zprávy............... 44
5.6	Autorský zákon.............................................45
6	Co bychom měli znát z pravopisu.................................46
6.1	Pravidla českého pravopisu.................................46
6.2	Zkratky a značky......................................... 47
6.3	Dělení slov................................................48
6.4	Psaní spřežek..............................................49
6.5	Spojovník..................................................49
6.6	Pravopis -i/-y ve shodě přísudku s	podmětem................51
6.7	Interpunkční znaménka......................................52
6.7.1	Tečka...............................................52
6.7.2	Čárka...............................................53
6.7.3	Středník............................................57
6.7.4	Otazník.............................................57
6
6.7.5	Vykřičník...........................................57
6.7.6	Dvojtečka...........................................58
6.7.7	Uvozovky.......................................... 58
6.7.8	Pomlčka.............................................59
6.7.9	Odsuvník (apostrof).................................59
6.8	Funkce tří teček..........................................59
6.9	Kladení závorek...........................................60
6.10	Zásady pro psaní interpunkčních znamének..................60
7	Co bychom měli znát ze slohu..................................62
7.1	Jazykové prostředky se slohovou platností.................62
7.1.1	Tvaroslovné prostředky se slohovou	platností........62
7.1.1.1	Podstatná jména.............................62
7.1.1.2	Přídavná jména..............................64
7.1.1.3	Zájmena.....................................64
7.1.1.4	Číslovky....................................65
7.1.1.5	Slovesa.....................................66
7.1.1.6	Příslovce...................................67
7.1.1.7	Předložky...................................67
7.1.1.8	Spojky......................................68
7.1.1.9	Citoslovce..................................68
7.1.2	Slovotvorné prostředky se slohovou	platností........68
7.2	Základní chyby ve stylizaci projevu.......................70
7.2.1	Chyby obsahové......................................70
7.2.2	Kompoziční chyby....................................70
7.2.3	Chyby stylizační....................................71
7.2.4	Prohřešky proti logičnosti vyjadřování..............76
7.2.5	Prohřešky proti zachování pravdivosti projevu.......76
8	Některá specifika diplomového úkolu
obhajovaného na katedře hudební výchovy.......................78
8.1	Umělecký výkon jako hlavní složka diplomového	úkolu......78
8.2	Problematika notových příkladů v diplomové práci..........80
8.3	Specifika pramenů hudební povahy,
metod muzikologických prací a doplňky	?	literatuře........80
8.3.1	Metody a povaha pramenů.............................81
8.3.2	Doporučená literatura...............................82
7
9	Informace pro posluchače,
kteří zpracovávají témata diplomových (závěrečných prací) zadaná Katedrou technické výchovy
Pedagogické fakulty UP v Olomouci.............................84
10	Informace pro posluchače,
kteří zpracovávají témata diplomových (závěrečných) prací zadaná na Katedře učitelství tělesné výchovy
Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci.........................88
10.1	Struktura diplomové nebo závěrečné práce.................88
10.2	Tabulky, graíý, obrázky...................................90
10.3	Grafický záznam pohybu....................................91
10.4	Záznam pohybové skladby................................. 93
10.5	Popis pohybu, pohybů cvičence v sestavě nebo ve skladbě... 93
11	Práce s počítačem..............................................94
11.1	Praktické rady pro práci s textovým editorem..............94
11.2	Několik rad pro práci s internetem........................101
Literatura.........................................................111
Přílohy a prameny..................................................113
Titulní strana diplomové práce.................................115
Návrh prohlášení...............................................116
Návrh poděkování...............................................116
Anotace diplomové práce........................................117
8
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Autor Holoušková, Drahomíra Autor
Údaje o názvu Diplomové a závěrečné práce / Drahomíra Holoušová, Milena Krobotová
Původce Krobotová, Milena 1945- Autor
ISBN 80-244-0458-3
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002 Olomouc
Klíčová slova diplomové práce
Klíčová slova závěrečné práce
Klíčová slova obhajoby
Fyzický popis 117 s. : il.
Dokumenty ke stažení
 
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné