Mikroprocesory Intel 8086-80486

Michal Brandejs

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1 Řada procesorů Intel 2 Intel 8086 2.1 Typy dat ........................................... 2.2 Adresace paměti procesoru 8086 ............... 2.3 Registry procesoru 8086 ............................ 2.4 Zásobník............................................ 2.5 Přerušení........................................... 2.6 Ovládání V/V zařízení............................... 2.7 Počáteční nastavení procesoru....................... 2.8 Adresovací techniky ................................ 2.8.1 Registr ..................................... 2.8.2 Přímý operand................................ 2.8.3 Přímá adresa ............................... 2.8.4 Nepřímá adresa............................... 2.8.5 Bázovaná adresa.............................. 2.8.6 Indexovaná adresa............................ 2.8.7 Kombinovaná adresa: báze+index . . . . 2.8.8 Kombinovaná adresa: přímá+báze-findex 2.8.9 Změna segmentového registru.......... 2.9 Instrukční repertoár procesoru 8086 ........... 2.9.1 Instrukce MOV................................ 2.9.2 Aritmetické instrukce ....................... 2.9.3 Logické instrukce............................ 2.9.4 Rotace a posuvy.............................. 2.9.5 Větvení programu ............................ 2.9.6 Zásobník a příznakový registr................ 2.9.7 Přerušovací systém........................... 2.9.8 Cykly...................................... 2.9.9 Ovládání V/V ............................... 2.9.10 Přesuny dat................................. 2.9.11 Řetězcové instrukce ........................ 2.9.12 Instrukce BCD aritmetiky.................... 2.9.13 Řídicí instrukce............................3 Intel 80286 73 3.1 Architektura 80286 ............................................... 73 3.2 Registry procesoru 80286 ......................................... 74 3.3 Adresace paměti v chráněném režimu 80286 ......................... 75 3.3.1 Virtuální adresa........................................... 76 3.3.2 Tabulky popisovačů segmentů................................ 76 3.3.3 Popisovač datového segmentu................................ 78 3.3.4 Popisovač instrukčního segmentu............................ 80 3.3.5 Popisovač systémového segmentu............................. 80 3.3.6 Segmentové registry........................................ 81 3.3.7 Registry GDTR a LDTR ...................................... 82 3.3.8 Sdílení jednoho segmentu více popisovači .................. 83 3.4 Systém ochran 80286 .............................................. 84 3.4.1 Úrovně oprávnění .......................................... 84 3.4.2 Zpřístupnění datového segmentu............................. 85 3.4.3 Předání řízení do instrukčního segmentu.................... 86 3.4.4 Předání řízení do instrukčního segmentu pomocí brány 86 3.4.5 Brány...................................................... 87 3.4.6 Brána pro předání řízení................................... 87 3.4.7 Privilegované instrukce ................................... 92 3.5 Přepínání procesů ................................................ 94 3.5.1 Segment stavu procesu...................................... 94 3.5.2 Brána zpřístupňující segment stavu procesu................. 96 3.5.3 Přepínání procesů ......................................... 96 3.5.4 Detailní popis přepínání procesů........................... 98 3.5.5 Brány zpřístupňující TSS versus přerušení................. 101 3.6 Přerušení........................................................ 101 3.6.1 Tabulka popisovačů segmentů obsluhy přerušení . . . 101 3.6.2 Brány pro přerušení....................................... 102 3.6.3 Rezervovaná přerušení..................................... 104 3.6.4 Přerušení v reálném režimu................................ 108 3.6.5 Spolupráce procesoru s koprocesorem ...................... 109 3.7 Shrnutí pravidel pro předávání řízení........................... 109 3.8 Počáteční nastavení procesoru.................................... 111 3.9 Rozšíření instrukcí 80286 oproti 8086 .......................... 113 3.10 Nové instrukce procesoru 80286 ............................. 1154 Intel 80386 129 4.1 Architektura 80386 .................................................. 130 4.2 Typy dat ............................................................ 131 4.3 Registry procesoru 80386 ............................................ 132 4.4 Popisovače segmentů.................................................. 134 4.4.1 Popisovač datového segmentu................................ 137 4.4.2 Popisovač instrukčního segmentu............................ 137 4.4.3 Popisovač systémového segmentu............................. 138 4.5 Systém ochran 80386 139 4.5.1 Privilegované instrukce.................................... 139 4.5.2 Stránková ochrana.......................................... 140 4.6 Stránkování.......................................................... 140 4.6.1 TLB........................................................ 144 4.7 Přepínání procesů ................................................... 148 4.7.1 Segment stavu procesu...................................... 148 4.8 Přerušení............................................................ 150 4.8.1 Rezervovaná přerušení...................................... 151 4.9 Režim virtuální 8086 ............................................ 153 4.9.1 Zapnutí a vypnutí režimu V86 .............................. 153 4.9.2 Ochrany v režimu V86....................................... 154 4.9.3 Přerušení v režimu V86..................................... 156 4.9.4 Použití V86 procesu pro obsluhu přerušení.................. 158 4.9.5 Použití brány pro přerušení................................ 158 4.9.6 Stránkování v režimu V86................................... 160 4.9.7 Rozdíly V86 oproti 8086 ................................... 161 4.10 Počáteční nastavení procesoru 80386 ................................ 164 4.11 Reálný režim 80386 ................................................. 166 4.11.1 Adresace v reálném režimu.................................. 168 4.11.2 Přerušení v reálném režimu................................. 169 4.12 Přepnutí do chráněného režimu....................................... 169 4.12.1 Víceúlohové zpracování..................................... 171 4.12.2 Zapnutí stránkování........................................ 171 4.13 Přepnutí do reálného režimu......................................... 172 4.14 Ladicí nástroje procesoru 80386 .................................. 172 4.14.1 Sledování přepínání procesů................................ 174 4.14.2 Ladicí registry ........................................... 174 4.14.3 Příznak RF............-..................................... 177 4.14.4 Ladicí body................................................ 178 4.14.5 Ladicí body pro datové přístupy............................ 179 4.14.6 Zákaz přístupu к ladicím registrům......................... 1804.15 Adresovací techniky procesoru 80386 ............................. 180 4.16 Rozšíření instrukcí 80386 oproti 80286 .......................... 181 4.17 Nové instrukce procesoru 80386 .................................. 188 4.18 Procesor Intel 80386SX .......................................... 194 5 Intel 80486 195 5.1 Vyrovnávací paměť................................................ 195 5.2 Příznakový registr 80486 ........................................ 196 5.3 Řídicí registry CRi procesoru 80486 ............................. 197 5.4 Stránkování...................................................... 199 5.5 Interní vyrovnávací paměť........................................ 201 5.5.1 Organizace IVP............................................. 201 5.5.2 Řízení IVP................................................. 202 5.5.3 Plnění IVP................................................. 203 5.5.4 Vyprázdnění IVP............................................ 205 5.5.5 Testování IVP ............................................. 205 5.6 TLB.............................................................. 209 5.7 Ladicí nástroje 80486 ........................................... 210 5.8 Rezervovaná přerušení 80486 ..................................... 210 5.9 Jednotka operací v pohyblivé řádové čárce.........................211 5.9.1 Typy dat zpracovávaných FPU................................ 211 5.9.2 Výsadní symboly............................................ 214 5.9.3 Přerušení FPU.............................................. 215 5.9.4 Registry FPU............................................... 216 5.9.5 Komunikace procesoru a FPU.................................. 219 5.10 Počáteční nastavení procesoru 80486 ............................. 219 5.11 Nové instrukce procesoru 80486 .................................. 220 5.12 Procesor Intel 80486SX .......................................... 222 A Popisy signálů 223 A.l Popis signálů procesoru Intel 8086 ............................ 223 A.2 Popis signálů procesoru Intel 80286 ........................... 225 A.3 Popis signálů procesoru Intel 80386 ........................... 227 A.4 Popis signálů procesoru Intel 80486 ........................... 229 В Vzorový program 231 Index 235 Literatura 245
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0114400
3 CZ PrSKC
5 20120806182444.0
7 ta
8 060213s1991 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85424-27-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Brandejs, Michal, $d 1963- $7 jx20070925011
245 10 $a Mikroprocesory Intel 8086-80486 / $c Michal Brandejs
260 ## $b Grada, $c 1991 $a Praha
300 ## $a 246 s.
440 #0 $a Nestůjte za dveřmi
504 ## $a Lit.s.245. Rejstř. Obr.
653 ## $a mikroprocesory Intel
910 ## $a BOD006
964 $a mikroprocesory -Intel 8086-80486 -struktura -popis -příručky
1089 $d 0 $z IC4
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link