Němčina pro pokročilé samouky

Klíč. Slovníčky

Veronika Bendová, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod .......................................................... 10 Doporučený postup při práci s učebnicí ........................ 12 1 A Lernen wir Fremdsprachen! ................................ 15 Opakování mluvnice: přít. čas nepravidelných sloves - rozkaz, způsob nepravidelných sloves - slovesa können a kennen v přít. a min. čase - préteritum a perfektum 1 ? Guter Rat ist teuer ...................................... 24 Mluvnice: infinitivní vazba sein + zu Opakování mluvnice: perfektum - přít. čas zvratných sloves 2 A Vier Generationen unter einem Dach........................33 Všimnéte si: porušování větného rámce ve vedl. větě Mluvnice: skloňování ukaz, zájmena derselbe Opakování mluvnice: závislý infinitiv s zu - préterium a perfektum 2 ? Junge Ehe - siebenter Himmel? ........................................43 Rozlišujte: kennenlemen x erkennen Všimněte si: vespolné zájmeno einander a jeho složeniny číslovky typu zu zweit - zájmeno so ein Mluvnice: zpodstatnělé příčestí minulé Opakování mluvnice: časové spojky wenn a ais - časové spojky - préteritum a perfektum ?? Im Elternhaus ............................................... 54 Rozlišujte: sich ausziehen x ausziehen Opakování mluvnice: zvratná slovesa - préteritum a perfektum 3 ? Wohngemeinschaften .......................................... 63 Všimněte si: möglichst + příd. jméno nebo příslovce Mluvnice: podřadící spojka falls Opakování mluvnice: sloveso scheinen -1- zw 4- infinitiv préteritum a perfektum 4 A Eine Fete ................................................... 72 Rozšířená slovní zásoba: vlastnosti Rozlišujte: gegenüber = (na)proti x ? (vůči), vorbereiten x zubereiten Všimněte si: konjunktiv plusquamperfekta způsob, sloves ve spojení s významovým slovesem Mluvnice: souvětí se spojkou ais ob - věty s wie Opakování mluvnice: opis s würde - konjunktiv plusquamperfekta - préteritum a perfektum 4 ? Sind Sie beliebt?................................... ................... 85 Všimněte si: die meiste(n) ... - většina ... Mluvnice: podmínkové souvětí se sollte 5 Opakování mluvnice: množné číslo podst. jmen - préteritum a perfektum - závislý infinitiv s zu - zájmenná příslovce tázací 5 A Die Qual der Wahl ............................................ 95 Všimněte si: složeniny s irgend-Mluvnice: porušování vétného rámce při srovnávání Opakování mluvnice: 2. stupeň příd. jmen a příslovcí - závislý infinitiv s zu 5 ? Traumberufe.................................................. 105 Všimněte si: konjunktiv plusquamperfekta způsob, sloves ve spojení s významovým slovesem Opakování mluvnice: skloňování příd. jmen - préteritum a perfektum - závislý infinitiv s zu 6 A Kleine Kinder, kleine Sorgen - - große Kinder, große Sorgen............................ 115 Rozšířená slovní zásoba: osobní údaje Opakování mluvnice: člen a tvar množ. čísla podst. jmen - - préteritum a perfektum - závislý infinitiv s zu - časová spojka während 6 ? Der zweite Start ............................................... 125 Rozlišujte: die Praxis x das Praktikum Všimněte si: täglich, eintägig - přípona -los Opakování mluvnice: préteritum a perfektum 7 A Urlaubstips .................................................... 135 Rozšířená slovní zásoba: kontinenty, země Všimněte si: der äußerste, äußerst Mluvnice: infinitivní vazba haben + zw - jeden, jedna, jedno z nej... Opakování mluvnice: zájmenná příslovce ukazovací - zpodstatnělý infinitiv - závislý infinitiv s zu 7 ? Der gelungene Urlaub beginnt schon bei der Planung 147 Všimněte si: předpona miß- Mluvnice: konjunktiv préterita slabých a silných sloves Opakování mluvnice: přivlastňovací zájmeno svůj zájmenná příslovce tázací a ukazovací - stupňování příd. jmen a příslovcí - préteritum a perfektum - závislý infinitiv s zu 8 A Urlaubsratschläge ........................................... 159 Opakování mluvnice: účelové a předmětné věty - souvětí s ohne daß a inf. vazba s ohne zu - préteritum a perfektum tvary členů a koncovky příd. jmen 8 ? Reisebüro vermittelt Urlaubsprtner........................... 169 Rozlišujte: außer x außerhalb Mluvnice: příčestí přítomné - zpodstatnělé příčestí přítomné Opakování mluvnice: préteritum a perfektum - zápor - závislý infinitiv s zu - tvary členu a koncovky zájmen a příd. jmen 6 9 A Der Abschied für immer .................................... 180 Opakování mluvnice: vztažné věty - tvoření otázek 9 ? Österreich und die Österreicher ........................... 189 Opakování mluvnice: tvary členů a koncovky přivlastňovacích zájmen a příd. jmen - perfektum - závislý infinitiv s zu -předmětné věty (daß) - vztažná zájmena v množném čísle 10 A Heidelberg ............................................... 198 Rozšířená slovní zásoba: světové strany Opakování mluvnice: přít. čas trpného rodu - perfektum trpného rodu - 3. stupeň příd jmen, příd. jména odvozená od zeměpisných jmen 10 ? Haben Deutsche Sinn für Humor?............................ 208 Opakování mluvnice: množné číslo podst. jmen - perfektum -příčestí minulé v přívlastku - konjunktiv préterita - opis s würde - konjunktiv plusquamperfekta - podmínkové věty 11 A Ein Brief aus Prag ....................................... 219 Rozlišujte: das Geschäft x der Handel Všimněte si: aller... + příd. jméno nebo příslovce ve 3. stupni Mluvnice: původce děje v trpném rodě Opakování mluvnice: člen a tvary množ. čísla podst. jmen - příčestí minulé v přívlastku 11 ? Ansichten eines Präsidenten ....................................... 229 Rozlišujte: recht haben x wahr sein x die Wahrheit Všimněte si: vynechávání podst. jména při jeho opakovaném výskytu Mluvnice: příčestí přítomné s zu - rozvitá přívlastková vazba Opakování mluvnice: závislý infinitiv s zu 12 A Bitte, kein Mitleid! ...................................... 240 Rozlišujte: das Bein x der Fuß Mluvnice: plusquamperfektum Opakování mluvnice: časové spojky wenn a alsy bis a wenn 12 ? Integration statt Isolation ............................... 250 Rozlišujte: seit x ab x von - (sich) ändern x wechseln 13 A Ein Telefongespräch ....................................... 260 Rozšířená slovní zásoba: pozdravy mezi blízkými přáteli Mluvnice: vyjadřování určitosti, pravděpodobnosti a cizího názoru Opakování mluvnice: rozvité přívlastkové vazby, vedlejší věty vztažné - infinitiv trpný se způsob, slovesy - závislý infinitiv s zu 13 ? Zum Jobben nach Deutschland? .................................. 271 Opakování mluvnice: tvar členů a zájmen a koncovky příd. jmen - bezespojkové věty 7 14 A Wie das schmeckt! ............................................ 280 Rozlišujte: antworten x entsprechen Mluvnice: souvětí se spojkou als daß Opakování mluvnice: infinitivní vazby um + zu - - konjunktiv préterita a plusquamperfekta 14 ? Die Deutschen essen zu viel und zu fett ..................... 291 Rozlišujte: vorstellen x darstellen Opakování mluvnice: perfektum - stupňování příd. jmen 15 A Einkäufe .................................................... 302 Všimněte si: Bescheid 4- bekommen, geben, sagen, wissen Opakování mluvnice: člen a tvary množ. čísla podst. jmen - - préteritum a perfektum - závislý infinitiv s zu 15 ? Reklamieren oder nicht? ..................................... 313 Mluvnice: podmínkové věty s vynechanou spojkou wenn Opakování mluvnice: člen u podst. jmen - trpný rod - příčestí minulé v přívlastku 16 A Ist Prag immer noch golden? ................................. 321 Mluvnice: infinitiv minulý a jeho užití 16 ? Autos raus!................................................... 333 Opakování mluvnice: tvary členů a koncovky příd. jmen - - zájmenná příslovce ukazovací 17 A Die Wucht auf Rädern ........................................ 342 Opakování mluvnice: préteritum - závislý infinitiv s zu 17 ? Rosige Aussichten............................................. 351 Všimněte si: přípona -bar Opakování mluvnice: rozvité přívlastkové vazby, vedlejší věty vztažné - tvary členu a koncovky příd. jmen - préteritum 18 A Vom Auto zum Joggen ......................................... 361 Opakování mluvnice: tvary členů a koncovky příd. jmen -příčestí minulé v přívlastku - rozvité přívlastkové vazby, vedlejší věty vztažné - příčestí přítomné s zu 18 ? Fit durch Sport? ............................................. 372 Mluvnice: přípustkové věty Opakování mluvnice: příčestí minulé - příčestí přítomné s zu, infinitivní vazba sein + zu 19 A Zeitungsartikel: Der Kommunismus ist in den Herzen noch lebendig - Sprachschwierigkeiten oft überschätzt....................... 381 Mluvnice: konjunktiv přít., minulého a bud. času nepřímá řeč Opakování mluvnice: infinitivní vazba sein + zu s 19 ? Zeitungsartikel: Volkswagen-Konzern hofft auf den Osten ...................... 391 Všimněte si: zweitgrößter drittgrößter ... Opakování mluvnice: nepřímá řeč - préteritum 20 A Privatkorrespondenz: I. Glückwünsche - Beileidsäußerungen................ 398 II. Bewerbung........................................ 400 III. Lebenslauf....................................... 401 20 ? Geschäftsbriefe: I. Anfrage.......................................... 405 II. Angebot.......................................... 408 III. Bestellung - Auftragsbestätigung................. 411 IV. Versandanzeige................................... 414 V. Reklamation/Beanstandung ........................ 416 9 Obsah Klíč ....................................................7 Německo-český slovníček ............................... 77 Cesko-německý slovníček .............................. 103 Lektorovaly: PhDr. Zuzana Endlicherová, PhDr. Eva Pátková, Bärbel Path. 1. vydání . © Dr. Veronika Bendová, ing. Drahomíra Kettnerová, dr. Lea Tesařová, 1993 ISBN 80-04-25283-4
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0122904
3 CZ PrSKC
5 20120806191118.0
7 ta
8 010824s1993 xr ||||||||||u0|0|0|ger||
20 ## $a 80-04-25283-4
40 ## $a BOD006 $b cze
41 0# $a ger
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #0 $a 811.112.2 $x Němčina $2 Konspekt $9 11
100 1# $a Bendová, Veronika, $d 1923- $7 jk01011554 $4 aut
245 10 $a Němčina pro pokročilé samouky : $b Klíč. Slovníčky / $c Veronika Bendová, Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $a Praha : $b SPN, $c 1993
300 ## $a 127 s.
440 #0 $a Učebnice pro samouky
490 1# $a Učebnice pro samouky
653 ## $a němčina
653 ## $a klíč ke cvičením
700 1# $a Kettnerová, Drahomíra $7 jk01060113 $4 aut
700 1# $a Tesařová, Lea $7 jx20040720077 $4 aut
830 #0 $a Učebnice pro samouky
910 ## $a BOD006 $b UK-74563/II/1
910 ## $b 74563/II
964 $a němčina -klíče ke cvičením -učebnice pro samouky
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link