Ami Pro 3.0

Jan Havelka

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1 Úvod ................................................................... 17 1.1 Ami Pro - má láska .............................................. 17 1.2 Požadavky Ami Pro na prostředí....................................20 1.3 Konvence použité v textu knihy ...................................21 2 Ovládání Ami Pro ....................................................... 23 2.1 Myš...............................................................24 2.2 Klávesnice .......................................................26 2.3 Menu .............................................................36 2.4 Ikony ............................................................40 2.5 Popis obrazovky Ami Pro ..........................................41 2.6 Nápověda .........................................................46 2.7 Spouštění a ukončování Ami Pro ...................................51 3 Ovládání dokumentu ..................................................... 53 3.1 Dokument a jeho ukládání .........................................54 3.2 Nový dokument ................................................... 56 3.3 Otevírání dokumentu ..............................................57 3.4 Ukládání dokumentu................................................59 3.5 Zavírání dokumentu ...............................................61 3.6 Import a export dokumentu ........................................62 3.7 Popis dokumentu ..................................................64 3.8 Okno - více dokumentů současně ...................................66 3.9 Práce se soubory ................................................ 68 3.10 Pohled - zobrazení dokumentu ....................................70 3.11 Tisk dokumentu a nastavení tiskárny .............................764 Ovládání textu ................................................................ 81 4.1 Kurzor ............................................................. 84 4.2 Zápis a rušení textu ............................................... 86 4.3 Členění textu ...................................................... 87 4.4 Pohyb po textu ..................................................... 88 4.5 Označování textu ....................................................90 4.6 Přeskupování textu pomocí zásobníku .................................92 4.7 Přeskupování textu postupem táhni a pusť ............................94 4.8 Určování vlastností textu ...........................................95 4.9 Písmo ...............................................................96 4.10 Zarovnání ..........................................................105 4.11 Odsazení ...........................................................106 4.12 Řádkování ..........................................................107 4.13 Formátování podle vzoru ............................................108 5 Formát stránky, zarážky a tabelátory .................................... 111 5.1 Formát stránky .....................................................112 5.2 Nový formát stránky ................................................116 5.3 Ukončení stránek a sloupců .........................................117 5.4 Tabelátory .........................................................118 5.5 Pravítko s tabelátory ..............................................120 5.6 Horizontální pravítko ..............................................121 5.7 Svislé pravítko ....................................................123 5.8 Záhlaví a paty .....................................................124 5.9 Číslování stránek ..................................................126 5.10 Číslování řádků ....................................................127 6 Styl odstavce .................................................................129 6.1 Co je styl odstavce ................................................131 6.2 Přidělování stylu odstavce .........................................1326.3 Změna stylu odstavce ............................................... 133 6.4 Písmo (ve stylu odstavce) ...........................................135 6.5 Zarovnání (ve stylu odstavce) .......................................135 6.6 Řádkování (ve stylu odstavce) .......................................137 6.7 Ukončení (ve stylu odstavce) ........................................138 6.8 Značky a čísla (ve stylu odstavce)...................................140 6.9 Styly osnovy ........................................................141 6.10 Čáry (ve stylu odstavce) ......................................... 143 6.11 Formát tabulky (ve stylu odstavce)...................................145 6.12 Rozdělovat slova (ve stylu odstavce) ...............................145 6.13 Změna stylu odstavce podle vzoru .................................. 147 6.14 Vytvoření stylu odstavce ...........................................148 7 Styl dokumentu ............................................................... 151 7.1 Vztah styl odstavce - styl dokumentu ................................153 7.2 Změna aktuálního stylu dokumentu ................................... 155 7.3 Vytvoření nového stylu dokumentu ................................... 156 7.4 Práce se styly ..................................................... 157 8 Tabulky .......................................................................161 8.1 Vytvoření tabulky ...................................................163 8.2 Označování tabulky a políček ........................................165 8.3 Rušení a vkládání sloupců a řádek ................................. 165 8.4 Změna rozměrů sloupců a řádek .......................................166 8.5 Rastr, čáry a výplně v tabulce ......................................167 8.6 Text v tabulce a okolo tabulky ......................................168 8.7 Přesuny uvnitř tabulky ..............................................169 8.8 Přesun textu mezi tabulkou a okolím .................................170 8.9 Hlavičky, konce stránky a poznámky pod čarou v tabulce...............173 8.10 Spojování a chránění políček........................................175 8.11 Obrázky v tabulce ...................................................1768.12 Tabulkový procesor .................................................177 8.13 Tabulka jako formulář ............................................. 178 9 Rámečky ................................................................... 179 9.1 Vytváření, rušení a tvarování rámečku ............................. 180 9.2 Formát rámečku .....................................................182 9.3 Typ rámečku ..........................................'............... 185 9.4 Skupina rámečků ....................................................189 9.5 Kopírování a přesuny rámečků .......................................191 9.6 Text v rámečku .....................................................192 9.7 Možné další obsahy rámečku .........................................193 9.8 Úpravy grafiky v rámečku .......................................... 195 10 Kreslení ...................................................................197 10.1 Princip kreslení................................................... 198 10.2 Kreslicí ikony .....................................................200 10.3 Objektové ikony ....................................................201 10.4 Příkazové ikony ....................................................204 10.5 Označování, úprava a rušení objektů ................................207 10.6 Čáry a výplně v kresbě .............................................209 10.7 Text v kresbě ......................................................212 10.8 Skupina objektů kresby ............................................,213 10.9 Rastr ..............................................................215 10.10 Import obrázku ......................................................216 10.11 Export obrázku ......................................................218 11 Grafy .........:............................................................221 11.1 Data pro graf ......................................................222 11.2 Rámeček pro graf......................................................223 11.3 Postup vytváření grafu..............................................224 11.4 Dodatečné úpravy grafu .............................................228« 12 Ostatní grafika ............................................................231 12.1 Přenosy obrázků mezi různými aplikacemi Windows......................232 12.2 Snímání obrazovek do rámečku ........................................234 12.3 Zpracování obrázků ze scanneru ......................................237 13 Rovnice .....................................................................245 13.1 Režim rovnic ........................................................246 13.2 Filozofie sazby rovnic ..............................................247 13.3 Ikony šablon.........................................................248 13.4 Ikony operátorů .....................................................249 13.5 Ikony přepínačů .....................................................250 13.6 Ikony dialogových oken ..............................................251 13.7 Ikony rychlého vkládání symbolů .....................................252 13.8 Ikony roletových rámečků ............................................253 13.9 Příklad sazby vzorce.................................................254 13.10 Import a export rovnic .............................................256 14 Korektura a porovnání dokumentů .............................................257 14.1 Filozofie korektury .................................................258 14.2 Režim Korektura .....................................................259 14.3 Revize korektur .....................................................259 14.4 Porovnání dokumentů .................................................261 15 Makra .......................................................................263 15.1 Filozofie maker......................................................264 15.2 Rychlé makro ........................................................265 15.3 Záznam makra do souboru .............................................268 15.4 Oprava makra v souboru............................................ 269 . 15.5 Jazyk maker .........................................................271 15.6 Spouštění makra, rámečkové makro ....................................273 15.7 Rozšiřování Ami Pro pomocí maker.....................................27416 Dopisy, obálky a glosář .......................................................277 16.1 Rozepisování souborů - filozofie ......................................278 16.2 Rozepisování souborů - provedení ......................................281 16.3 Tisk obálek ...........................................................283 16.4 Glosář ................................................................284 17 Práce s rozsáhlým dokumentem...................................................287 17.1 Příprava rozsáhlého dokumentu .........................................288 17.2 Vytváření obsahu a rejstříku ..........................................290 17.3 Možné obtíže při vytváření obsahu a rejstříku .........................293 17.4 Tisk rozsáhlého dokumentu .............................................294 17.5 Filozofie rejstříku a výkonných polí ..................................295 17.6 Zadávání hesel do rejstříku ...........................................296 17.7 Dvouúrovňová hesla v rozsáhlém dokumentu ..............................298 17.8 Dotváření rejstříku ...................................................299 17.9 Úpravy rejstříku ve výkonných polích ..................................299 17.10 Úpravy rejstříku v dialogovém rámečku ................................300 17.11 Filozofie osnovy......................................................301 17.12 Ovládací prvky a úkony v osnově ......................................301 17.13 Práce s ikonami osnovy ...............................................304 18 Ostatní úpravy ................................................................307 18.1 Filozofie propojení (OLE) .............................................308 18.2 Vkládání nového OLE objektu ...........................................309 18.3 Vkládání OLE propojení ................................................310 18.4 Ovládání propojení ....................................................311 18.5 Najdi a nahraď.........................................................312 18.6 Jdi na ............................................................... 314 18.7 Vkládání....................................'..........................315 18.8 Výkonná pole ..........................................................31818.9 Označ text jako .......................................................320 18.10 Záložky ..............................................................321 19 Ostatní pomůcky .............................................................323 19.1 Pravopis ..............................................................324 19.2 Gramatika .............................................................327 19.3 Lexikon ...............................................................328 19.4 Poznámky pod čarou ....................................................330 19.5 Seřaď .................................................................332 19.6 Filozofie ikon ........................................................334 19.7 Sada ikon .............................................................335 19.8 Kreslení ikon .........................................................337 19.9 Nastavení .............................................................338 20 Doslov ......................................................................345 21 Literatura ..................................................................347 22 Slovníček anglicko-český ....................................................349 23 Slovníček česko-anglický ....................................................373 Rejstřík .....................................................................397
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0113848
3 CZ PrSKC
5 20120806182206.0
7 ta
8 010824s1993 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85623-73-0
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Havelka, Jan
245 10 $a Ami Pro 3.0 / $c Jan Havelka
260 ## $b Grada, $c 1993 $a Praha
300 ## $a 396 s.
504 ## $a Lit.s.347. Rejstř. Obr.,tb.
653 ## $a textové editory
653 ## $a Ami Pro 3.0
910 ## $a BOD006 $b UK-74151/1
910 ## $b 74.151
964 $a počítače osobní -editory textové -Ami Pro 3.0 -příručky uživatelské
1089 $d 0 $z BRI
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link