Nezaměstnanost jako sociální problém

Petr Mareš

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Osm učebnic 8 ÚVOD 10 I. CO JE NEZAMĚSTNANOST A KDO JE NEZAMESTNANÝ? 15 1.1 Kdo je nezaměstnaný a kdo jen nepracuje 16 1.2 Frikční nezaměstnanost 18 1.3 Strukturální (a technologická) nezaměstnanost 20 1.4 Cyklická a sezónní nezaměstnanost 21 1.5 Skrytá nezaměstnanost 21 1.6 Neúplná zaměstnanost, "job stagnation" a nepravá nezaměstnanost 22 1.7 Zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti 23 1.8 Problém plné zaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti 25 1.9 Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost 25 II. TŘI POHLEDY NA NEZAMĚSTNANOST 27 II.1 Liberálové 28 II.2 Keynes 30 II.3 Marxistické paradigma 32 II.4 Monetaristická reakce na Keynese 34 III. CESTA К MASOVÉ NEZAMĚSTNANOSTI - GENEZE NEZAMĚSTNANOSTI A PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI К NEZAMĚSTNANÝM 36 III. 1 Prameny 37 III. 2 Vynoření se masové nezaměstnanosti 37 III. 3 Zkušenost krize 30. let: výzva demokratickému kapitalismu 38 III. 4 Československá předválečná zkušenost 39 III. 5 Vývoj nezaměstnanosti v poválečné Evropě 40 III. 6 Změny ve struktuře zaměstnanosti 41 III. 7 Konec snu o plné zaměstnanosti 43 III. 8 Fenomén masové nezaměstnanosti 44 III. 9 Dlouhodobá nezaměstnanost 45 III. 10 Technologie a restrukturalizace ekonomiky 47 III. 11 Masová nezaměstnanost, nebo masové spotřebovávání 48 III. 12 Nezaměstnanost a ekonomický růst 49 III. 13 Vývoj nezaměstnanosti v České republice po roce 1990 50IV. TRH PRÁCE, JEHO SEGMENTACE A ROVNOVÁHA NA TRHU PRÁCE 53 IV. 1 Pracovní trh 54 IV.2 Primární a sekundární trh práce 58 IV.3 Formální a neformální trh práce 61 IV.4 Externí a interní trh práce 62 IV.5 Handicapy pracovní síly na trhu práce 63 IV.6 Marginalizace na trhu práce 64 IV.7 Trh práce a proces globalizace 65 V. CO ZNAMENÁ ZAMĚSTNÁNÍ A PRÁCE PRO ČLOVĚKA 68 VI. INDIVIDUÁLNÍ A SOCIÁLNÍ ZKUŠENOST NEZAMĚSTNANÝCH 73 VI. 1 Životní úroveň 75 VI.2 Zkušenost deprivace 76 VI.3 Zkušenost změny času 77 VI.4 Rodina 79 VI.5 Nezaměstnanost a reprodukční chování 81 VI.6 Sociální izolace 82 VI.7 Nezaměstnaní v sociálních sítích 82 VI.8 Nezaměstnanost a fyzické zdraví 83 VI.9 Nezaměstnanost a psychické zdraví 85 VIL NEZAMĚSTNANÍ VE SPOLEČNOSTI 87 VII. 1 Ztráta statusu 88 VII.2 Nezaměstnanost a participace 89 VII.3 Stigma 90 VII.4 Nezaměstnanost a sociálně patologické jevy 91 VII.5 Nezaměstnanost a veřejnost 92 VII.6 Nezaměstnanost a politické postoje 94 VII.7 Distribuce rizika nezaměstnanosti 95 VII.8 "Underclass" 96 VIII. ŽIVOTNÍ STRATEGIE NEZAMĚSTNANÝCH 102 VIII. 1 Předměty a platformy životních strategií 104 VIII.2 Životní strategie ve spojitosti s kulturou nezaměstnaných 106 VIII.3 Typy kultur dlouhodobě nezaměstnaných 109IX. ZÁKLADNÍ STRATEGIE BOJE PROTI NEZAMĚSTNANOSTI - REGULACE TRHU PRÁCE 112 IX.1 Politika trhu práce 114 IX.2 Základní trendy politiky trhu práce 115 IX.3 Příklady programu boje proti nezaměstnanosti na úrovni ES 117 IX.4 Instituce služeb zaměstnanosti 118 IX.5 Služby zaměstnanosti v Českých zemích 120 IX.6 Příklad zprostředkování práce - Nizozemí 120 IX.7 Pracovní poradenství a rekvalifikace 121 IX.8 Řešení regionální nerovnováhy 123 IX.9 Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a „cílové skupiny“ 124 X. NEZAMĚSTNANOST V PROSTORU SOCIÁLNÍHO STÁTU 128 X.l Prameny 129 X.2 Vydělení nezaměstnanosti z obecného sociálního státu 131 X.3 Od svépomoci к státní péči 133 X.4 Programy podpory nezaměstnaných 135 X.5 Sociální stát jako stroj na zaměstnání 140 X.6 Ničí sociální stát motivaci к hledání zaměstnání? 142 X.7 Nezaměstnanost a sociální práce 144 XI. JAKÁ JE ALTERNATIVA? 147 XI. 1 Ekonomickým růstem z masové nezaměstnanosti? 148 XI.2 Společnost volného času? 149 XI.3 Nové rozdělení společnosti? 150 XI.4 Co je důležité 153 OTÁZKY A CVIČENÍ 26,35,52,67,86,101, 111, 127,146 SLOVNÍČEK POUŽÍVANÝCH POJMŮ 155 LITERATURA 159
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0123259
3 CZ PrNK
5 20120806191348.0
7 ta
8 981120s1998----xr ||||e|p||||000 0|cze||
20 ## $a 80-85850-60-5 (brož.) $z 80-901424-9-4
40 ## $a ABA001 $d BOD006 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 331 $x Práce $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 316.33 $2 undef
80 ## $a 331.5 $2 undef
100 1# $a Mareš, Petr, $d 1947- $7 mzk2004217475 $4 aut
245 10 $a Nezaměstnanost jako sociální problém / $c Petr Mareš
250 ## $a Vyd. 2., dopl.
260 ## $a Praha : $b Sociologické nakladatelství, $c 1998
300 ## $a 172 s. ; $c 24 cm
440 #0 $v sv.6 $a Studijní texty
490 1# $a Studijní texty ; $v sv. 6
504 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
650 07 $a nezaměstnanost $x sociální aspekty $2 czenas
650 07 $a nezaměstnanost $x teorie $2 czenas
653 ## $a nezaměstnanost
653 ## $a příčiny
653 ## $a důsledky
653 ## $a regulace trhu práce
830 #0 $a Studijní texty (Sociologické nakladatelství) $0 s
901 $o 19990112 $a ISBN 80-901424-9-4 $b 9788085850604 $f 2., dopl. vyd. $g Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu; toto ISBN náleží 1. vyd.
910 ## $a BOD006 $b UK-74790/1
910 ## $b 74790
964 $a nezaměstnanost -příčiny -důsledky -trh práce
1089 $d 0 $z VY2
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link