Biologie člověka pro speciální pedagogy

Jitka Machová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD........................................... TEORETICKÉ OTÁZKY V BIOLOGII SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP V BIOLOGII................... SYSTÉM A PROSTREDÍ............................. ZÁKLADNÍ ZNAKY ŽIVOTA............ ............. ZÁKLADY CYTOLOGIE DEFINICE BUŇKY................................. VELIKOST A TVAR BUNĚK.......................... STAVBA BUŇKY................................... DÉLKA ŽIVOTA BUNĚK............................. DĚLENÍ BUNĚK................................... MITÓZA......................................... MEIÓZA......................................... ZÁKLADY HISTOLOGIE TKÁŇ VÝSTELKOVÁ................................ TKÁŇ POJIVOVÁ ................................. VAZIVO......................................... CHRUPAVKA ..................................... TKÁŇ KOSTNÍ.................................... TKÁNĚ SVALOVÉ.................................. HLADKÁ TKÁŇ SVALOVÁ............................ PŘÍČNĚ PRUHOVANÁ TKÁŇ SVALOVÁ............. . . . . SRDEČNÍ TKÁŇ SVALOVÁ......................... . . TKÁŇ NERVOVÁ................................... NERVOVÉ BUŇKY.................................. PODPŮRNÉ BUŇKY................................. OBECNÁ FYZIOLOGIE SVALOVÉ A NERVOVÉ TKÁNĚ . • • • TĚLNÍ TEKUTINY................................. ZÁKLADY ANATOMIE A FYZIOLOGIE ................. ORGANISMUS JAKO CELEK ......................... SOUSTAVA KOSTERNÍ ............................. TVAR KOSTÍ..................................... POVRCH KOSTÍ................................... VNITŘNÍ STAVBA KOSTÍ .......................... RŮST A VÝVOJ KOSTÍ............................. SPOJENÍ KOSTÍ.................................. POPIS KOSTRY................................... KOSTRA TRUPU................................... STAVBA PÁTEŘE.................................. PÁTEŘ JAKO CELEK............................... OSTATNÍ KOSTI TRUPU ........................... KOSTRA HLAVY................................... 15 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 27 27 28 29 29 29 29 29 30 30 31 32 32 32 34 35 36 5MOZKOVÁ ČÁST LEBKY....................................36 OBLIČEJOVÁ ČÁST LEBKY.................................38 DUTINY V LEBCE........................................39 TVAR LEBKY............................................40 RŮST A VÝVOJ LEBKY....................................40 POHLAVNÍ ROZDÍLY NA LEBCE.............................41 KOSTRA KONČETIN.......................................41 KOSTRA HORNÍ KONČETINY................................41 KOSTRA DOLNÍ KONČETINY ...............................45 KLENBA NOHY ..........................................48 SOUSTAVA SVALOVÁ......................................48 FUNKCE SVALOVÉ SOUSTAVY...............................48 STAVBA KOSTERNÍHO SVALU...............................48 CHEMICKÉ SLOŽENÍ SVALU................................49 FYZIKÁLNÍ A FYZIOLOGICKÉ VLASTNOSTI SVALŮ.............49 INERVACE SVALŮ........................................49 MOTORICKÁ VLÁKNA......................................50 SENZITIVNÍ VLÁKNA ....................................50 SVALOVÝ STAH......................................... 50 DRUHY SVALOVÝCH KONTRAKCÍ ............................51 SVALOVÉ NAPĚTÍ........................................52 SVALOVÁ SÍLA A SVALOVÁ PRÁCE .........................52 SVALOVÁ ÚNAVA.........................................52 CÉVNÍ ZÁSOBOVÁNÍ SVALŮ ...............................52 RŮST A VÝVOJ SVALSTVA.................................52 PORUCHY SVALOVÉ FUNKCE................................53 NÁZVY, FUNKCE A POPIS JEDNOTLIVÝCH SVALŮ .............53 SVALY HLAVY...........................................54 SVALY KRKU............................................55 SVALY HRUDNÍKU........................................56 SVALY BŘICHA..........................................58 SVALY ZAD.............................................58 SVALY KONČETIN........................................60 KREV A OBĚHOVÁ SOUSTAVA...............................63 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ORGANISMU...........................63 FUNKCE KRVE...........................................63 MNOŽSTVÍ KRVE.........................................63 SLOŽENÍ KRVE .........................................63 KREVNÍ PLAZMA.........................................63 ČERVENÉ KRVINKY...................................... 64 BÍLÉ KRVINKY..........................................65 KREVNÍ DESTIČKY ......................................66 SRÁŽENÍ KRVE..........................................66 SEDIMENTACE ..........................................67 IMUNITA...............................................67 KREVNÍ SKUPINY........................................68 SYSTÉM AB0............................................68 RH-FAKTOR............................................ 68 KREVNÍ PŘEVOD.........................................69 KREVNÍ OBĚH...........................................69 SRDCE.................................................70 6ZEVNÍ TVAR..............................................70 STAVBA SRDCE............................................70 SRDEČNÍ SVALOVINA.......................................70 VÝŽIVA SRDCE............................................71 ČINNOST SRDCE...........................................71 ŘÍZENÍ ČINNOSTI SRDCE...................................73 TEPOVÁ FREKVENCE........................................74 TEPOVÝ A MINUTOVÝ OBJEM SRDEČNÍ.........................74 ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI..........................74 CÉVY....................................................75 TEPNY...................................................75 TEP.....................................................75 KREVNÍ TLAK A PROUDĚNÍ KRVE V TEPNÁCH...................75 VLÁSEČNICE .............................................76 ŽÍLY....................................................77 USPOŘÁDÁNÍ KREVNÍHO OBĚHU...............................77 VELKÝ OBĚH .............................................78 MALÝ OBĚH...............................................79 KREVNÍ ZÁSOBÁRNY A PRŮTOK KRVE JEDNOTLIVÝMI ORGÁNY ... 79 SLEZINA.................................................79 SOUSTAVA MÍZNÍ..........................................80 MÍZNÍ VLÁSEČNICE........................................81 MÍZNÍ CÉVY, MÍZNÍ UZLINY, LYMFOIDNÍ TKÁŇ................81 BRZLÍK..................................................82 HLAVNÍ MÍZNÍ KMENY......................................82 SOUSTAVA DÝCHACÍ........................................82 FUNKCE DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ................................82 VÝVOJ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ................................ 82 HORNÍ CESTY DÝCHACÍ.....................................82 NOS A DUTINA NOSNÍ......................................82 VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ...................................83 HLTAN...................................................83 DÝCHÁNÍ NOSEM A DÝCHÁNÍ ÚSTY............................84 DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ.....................................85 HRTAN................................................. 85 HLASOVÉ ÚSTROJÍ A TVOŘENÍ HLASU.........................85 RŮST HRTANU A VÝVOJ HLASU...............................86 PRŮDUŠNICE..............................................86 PRŮDUŠKY................................................87 OCHRANA DÝCHACÍCH CEST .................................87 PLÍCE...................................................87 TVAR A POVRCH PLIC......................................87 VNITŘNÍ STAVBA PLIC.......... DÝCHACÍ POHYBY............... ŘÍZENÍ DÝCHACÍCH POHYBŮ .... VENTILACE PLIC .............. VITÁLNÍ KAPACITA PLIC........ DÝCHÁNÍ A PŘENOS DÝCHACÍCH PLYNŮ ZEVNÍ DÝCHÁNÍ ............... HYPOXIE A ANOXIE.................................91 SOUSTAVA TRÁVICÍ.................................92 FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY..........................92 7 £ £ £ £ § š šORGÁNY TRÁVICÍ SOUSTAVY.............................92 ŘÍZENÍ ČINNOSTI TRÁVICÍ SOUSTAVY....................92 STĚNA TRÁVICÍ TRUBICE...............................93 DUTINA ÚSTNÍ........................................94 RTY.................................................94 SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ ..............................94 TVRDÉ A MĚKKÉ PATRO.................................94 SPODINA ÚSTNÍ A JAZYK...............................94 KLIDOVÁ POLOHA ORGÁNŮ DUTINY ÚSTNÍ..................95 ZUBY................................................96 SLINNÉ ŽLÁZY........................................97 TRÁVENÍ V ÚSTECH A POLYKÁNÍ.........................98 HLTAN A JÍCEf ......................................98 ŽALUDEK.............................................98 TENKÉ STŘEVO .......................................99 TLUSTÉ STŘEVO......................................100 POBŘIŠNICE.........................................101 JÁTRA..............................................101 SLINIVKA BŘIŠNÍ ...................................102 TRÁVENÍ ...........................................102 TRÁVENÍ CUKRŮ......................................102 TRÁVENÍ BÍLKOVIN...................................102 TRÁVENÍ TUKŮ.......................................102 VSTŘEBÁVÁNÍ........................................102 PŘEMĚNA LÁTEK A ENERGIÍ............................103 METABOLISMUS CUKRŮ.................................103 METABOLISMUS BÍLKOVIN..............................103 METABOLISMUS TUKŮ................................. 105 METABOLISMUS VODY A SOLÍ...........................105 VITAMÍNY VE VZTAHU К LÁTKOVÉ PŘEMĚNĚ...............106 PŘEMĚNA ENERGIÍ....................................108 BAZÁLNÍ METABOLISMUS...............................109 ZÁSADY SPRÁVNÉ VÝŽIVY..............................109 PODVÝŽIVA............................................Ш OTYLOST..............................................Ш SOUSTAVA KOŽNÍ.......................................ш FUNKCE KŮŽE........................................111 STAVBA KŮŽE..........................................Ш POKOŽKA............................................111 ŠKÁRA..............................................112 PODKOŽNÍ VAZIVO....................................113 REGULACE TĚLESNÉ TEPLOTY...........................113 SOUSTAVA VYLUČOVACÍ.............................. .115 LEDVINY............................................115 STAVBA LEDVIN......................................115 NEFRON.............................................115 FUNKCE LEDVIN......................................115 MOČ................................................116 MOČOVÉ CESTY.......................................117 SOUSTAVA POHLAVNÍ....................................m 8VÝVOJ POHLAVNÍCH ŽLÁZ A JEJICH FUNKCE.................118 POHLAVNÍ ÚSTROJÍ MUŽSKÉ...............................118 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY...............................118 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY.................................119 POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENSKÉ...............................119 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY...............................119 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY.................................120 OVARIÁLNÍ CYKLUS......................................120 MENSTRUAČNÍ CYKLUS....................................121 SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ.........................ш FUNKCE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ ........................121 PŘEHLED ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ........................122 PODVĚSEK MOZKOVÝ......................................123 HORMONY PŘEDNÍHO LALOKU...............................123 HORMONY ZADNÍHO LALOKU................................124 ŠIŠINKA...............................................124 ŠTÍTNÁ ŽLÁZA..........................................125 PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA.....................................126 BRZLÍK............................................... . 126 NADLEDVINKY...........................................126 KÚRA NADLEDVÍNEK......................................126 DŘEŇ NAD LED VÍNEK....................................127 LANGERHANSOVY OSTRŮVKY................................128 POHLAVNÍ ŽLÁZY........................................129 VAJEČNÍKY.............................................129 VARLATA...............................................129 TKÁŇOVÉ HORMONY.......................................129 SOUSTAVA NERVOVÁ........................................ш FUNKCE NERVOVÉ SOUSTAVY...............................130 STAVBA NERVOVÉ SOUSTAVY...............................130 ÚSTŘEDNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA.............................130 OBALY ÚSTŘEDNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY.......................130 MOZKOMÍŠNÍ MOK........................................130 DUTINY ÚSTŘEDNÍHO NERVSTVA............................131 VÝŽIVA MOZKU A MÍCHY..................................131 MÍCHA HŘBETNÍ.........................................131 ZEVNÍ TVAR............................................131 USPOŘÁDÁNÍ ŠEDÉ A BÍLÉ HMOTY..........................132 STRUKTURA ŠEDÉ HMOTY................................. 132 STRUKTURA BÍLÉ HMOTY .................................133 NERVOVÉ DRÁHY MÍŠNÍ...................................133 VZESTUPNÉ DRÁHY.......................................134 DRÁHA ZADNÍCH PROVAZCŮ................................134 DRÁHA MÍCHOHRBOLOVÁ...................................134 PŘEDNÍ A ZADNÍ DRÁHA MÍCHOMOZEČKOVÁ...................134 SESTUPNÉ DRÁHY........................................134 DRÁHA PYRAMIDOVÁ......................................135 DRÁHY MIMOPYRAMIDOVÉ .................................135 FUNKCE MÍCHY HŘBETNÍ..................................135 MOZEK.................................................136 PRODLOUŽENÁ MÍCHA.....................................136 RETIKULÁRNÍ FORMACE...................................136 MOST VAROLŮV..........................................137 MOZEČEK...............................................137 9PODSTATA MOZEČKOVÉHO ŘÍZENÍ ...........................139 STŘEDNÍ MOZEK..........................................139 MEZIMOZEK..............................................139 HRBOL MEZIMOZKOVÝ......................................139 PODHRBOLÍ..............................................139 KONCOVÝ MOZEK..........................................141 FYLOGENETICKÝ VÝVOJ KONCOVÉHO MOZKU....................141 LIMBICKÝ SYSTÉM........................................142 SPODINOVÉ UZLINY ......................................142 BÍLÁ HMOTA KONCOVÉHO MOZKU.............................143 ŠEDÁ KÚRA MOZKOVÁ......................................143 MOTORICKÉ KOROVÉ CENTRUM ..............................144 MOTORICKÉ KOROVÉ CENTRUM ŘEČI..........................144 KOROVÉ CENTRUM KOŽNÍ CITLIVOSTI........................144 KOROVÉ CENTRUM ZRAKOVÉ............................... 144 KOROVÉ CENTRUM SLUCHOVÉ................................144 KOROVÉ CENTRUM CHUŤOVÉ.................................144 KOROVÉ CENTRUM ČICHOVÉ.................................144 DOMINANCE HEMISFÉR A LATER ALITA.......................144 OBVODOVÉ NERVY ........................................145 NERVY MOZKOVÉ..........................................146 NERVY MÍŠNÍ........................................... 147 NERVY VEGETATIVNÍ......................................148 FUNKCE SYMPATIKU A PARASYMPATIKU ......................148 SYMPATIKUS.............................................148 PARASYMPATIKUS.........................................149 NERVOVÁ ČINNOST........................................149 NEPODMÍNĚNÉ REFLEXY....................................149 PODMÍNĚNÉ REFLEXY......................................150 PODRÁŽDĚNÍ A ÚTLUM.....................................151 NIŽŠÍ NERVOVÁ ČINNOST..................................151 VYŠŠÍ NERVOVÁ ČINNOST..................................151 PRVNÍ SIGNÁLNÍ SOUSTAVA ...............................151 DRUHÁ SIGNÁLNÍ SOUSTAVA................................151 REFLEXNÍ OKRUH.........................................152 PAMĚŤ . ...............................................153 SPÁNEK.................................................154 RYTMIČNOST ŽIVOTNÍCH DĚJŮ .............................155 ONTOGENETICKÝ VÝVOJ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY A NERVOVÉ ČINNOSTI.....................................155 VÝVOJ PŘED NAROZENÍM...................................155 VÝVOJ V NOVOROZENECKÉM OBDOBÍ .........................156 VÝVOJ V DALŠÍCH OBDOBÍCH DĚTSKÉHO VĚKU.................156 SMYSLOVÉ ORGÁNY.................................... . 156 FUNKCE SMYSLOVÝCH ÚSTROJÍ..........................156 ROZDĚLENÍ RECEPTORŮ ...............................156 ÚSTROJÍ ZRAKOVÉ.................................. 157 OČNÍ KOULE......................................; . 157 STĚNA OČNÍ KOULE...................................157 OČNÍ KOMORY........................................158 OPTICKÁ SOUSTAVA OKA...............................158 BAREVNÉ VIDĚNÍ.....................................159 VIDĚNÍ ZA TMY......................................159 ZORNÉ POLE A BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ....................160 PŘÍDATNÉ ORGÁNY OKA ...............................160 OKO JAKO ZRAKOVÝ ANALYZÁTOR........................160 10ÚSTROJÍ SLUCHOVÉ......................................161 UCHO..................................................161 ZEVNÍ UCHO ...........................................161 STŘEDNÍ UCHO..........................................162 VNITŘNÍ UCHO..........................................163 UCHO JAKO SLUCHOVÝ ANALYZÁTOR.........................164 ÚSTROJÍ ROVNOVÁŽNÉ....................................164 ČIDLO STATICKÉ........................................164 ČIDLO KINETICKÉ.......................................165 SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ KOŽNÍ ...............................165 VNÍMÁNÍ CHLADU A TEPLA................................165 VNÍMÁNÍ DOTYKU A TLAKU................................165 VNÍMÁNÍ BOLESTI.......................................165 ÚSTROJÍ CHUŤOVÉ ......................................166 ÚSTROJÍ ČICHOVÉ.......................................167 SMYSLOVÉ ÚSTROJÍ PROPRIOCEPTIVNÍ......................167 ZÁKLADY LIDSKÉ GENETIKY................................ш PŘEDMĚT STUDIA GENETIKY .............................168 J. G. MENDEL A ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DĚDIČNOSTI . . . . 168 ZÁKLADNÍ GENETICKÉ POJMY........................ . no VZÁJEMNÉ VZTAHY ALEL............................ . m DĚDIČNOST KREVNÍCH SKUPIN SYSTÉMU ABO..................m MONOFAKTORIÁLNÍ DĚDIČNOST..............................m PLEIOTROPIE A EXPRESIVITA............................171 POLYFAKTORIÁLNÍ DĚDIČNOST............................172 CHROMOZÓMY ČLOVĚKA...................................172 SEX-CHROMATIN........................................172 HMOTNÁ PODSTATA GENETICKÉ INFORMACE..................173 DĚDIČNOST POHLAVÍ....................................173 VYŠETŘOVÁNÍ LIDSKÝCH CHROMOZÓMŮ . ...................174 CHROMOZOMÁLNÍ ABERACE ...............................174 ODCHYLKY V POČTU A STRUKTUŘE POHLAVNÍCH CHROMOZÓMŮ . 174 ODCHYLKY V POČTU A STRUKTUŘE AUTOZÓMŮ................174 MUTACE...............................................176 METODY LIDSKÉ GENETIKY...............................176 BIOMETRICKÉ STATISTICKÉ METODY..................... 177 STUDIUM DVOJČAT......................................177 STUDIUM RODOKMENŮ....................................178 TYPY DĚDIČNOSTI......................................178 AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ TYP DĚDIČNOSTI ...............178 AUTOZOMÁLNĚ RECESÍVNÍ TYP DĚDIČNOSTI.................179 DĚDIČNOST POHLAVNĚ VÁZANÁ............................180 DĚDIČNOST DOMINANTNÍ POHLAVNĚ VÁZANÁ NA CHROMOZÓM X .180 DĚDIČNOST RECESÍVNÍ POHLAVNĚ VÁZANÁ NA CHROMOZÓM X...180 GENETIKA POPULACÍ....................................isi PREVENCE CHOROB S GENETICKOU SLOŽKOU...................ш PREKONCEPČNÍ PÉČE • 11PRENATÁLNÍ PÉČE.....................................183 POSTNATÁLNÍ PÉČE....................................183 ONTOGENETICKÝ VÝVOJ ш ZÁKLADNÍ POJMY........................................ш RŮST A VÝVOJ........................................184 ROZDĚLENÍ ONTOGENETICKÉHO VÝVOJE....................iss OBDOBÍ PRENATÁLNÍ ..................................185 OBDOBÍ EMBRYONÁLNÍ..................................185 OPLOZENÍ............................................185 RÝHOVÁNÍ OPLOZENÉHO VAJÍČKA.........................187 MORULA..............................................187 BLASTOCYSTA.........................................187 ZÁRODEK.............................................188 ZEVNÍ TVAR ZÁRODKU KONCEM PRVNÍHO MĚSÍCE............188 VÝVOJ ZÁRODKU VE DRUHÉM MĚSÍCI .....................189 EMBRYOPATIE.........................................191 EMBRYOPATIE RADIAČNÍ ...............................191 EMBRYOPATIE INFEKČNÍ................................191 EMBRYOPATIE LÉKOVÉ................................ 191 TERATOGENETICKÉ KRITICKÉ PERIODY VE VÝVOJI ORGÁNŮ...191 OBDOBÍ PLODOVÉ......................................192 PLODOVÉ OBALY, PLODOVÁ VODA, PLACENTA ..............192 PLACENTÁRNÍ A PLODOVÝ OBĚH..........................193 NERVOVÁ SOUSTAVA V OBDOBÍ PLODOVÉM..................194 RŮST A VÝVOJ PLODU..................................195 POSTAVENÍ A POLOHA PLODU............................196 MNOHOČETNÉ TĚHOTENSTVÍ..............................196 DÉLKA TĚHOTENSTVÍ...................................196 FETO PATIE..........................................196 RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ.............................. 197 POROD...............................................199 OHROŽENÍ PLODU ZA PORODU............................199 OBDOBÍ POSTNATÁLNÍ..................................200 OBDOBÍ NOVOROZENECKÉ ...............................200 FYZIOLOGICKÝ NOVOROZENEC............................200 RIZIKOVÝ NOVOROZENEC................................201 NOVOROZENECKÁ ÚMRTNOST..............................204 VÝZNAM NOVOROZENECKÉHO OBDOBÍ PRO DALŠÍ VÝVOJ DÍTĚTE . 206 OBDOBÍ KOJENECKÉ................................... 206 KOJENÍ..............................................206 RŮST KOJENCE........................................207 VÝVOJ KOSTRY........................................208 OSIFIKACE...........................................208 VÝVOJ KYČELNÍHO KLOUBU..............................208 VÝVOJ PÁTEŘE........................................208 VÝVOJ HRUDNÍKU..................................... 209 VÝVOJ LEBKY.........................................209 KRANIOSTENÓZY.......................................209 MIKROCEFALIE .......................................209 VÝVOJ ZUBŮ .........................................209 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA..........211 VÝVOJ MOTORICKÝ.....................................211 12VÝVOJ PSYCHICKÝ A SMYSLOVÝ..............................211 VÝVOJ CITOVÝ............................................211 KOJENECKÁ ÚMRTNOST......................................213 OBDOBÍ BATOLIVÉ.........................................213 RŮST A PROPORCIONALITA TĚLA.............................213 VÝVOJ LEBKY.............................................213 VÝVOJ DOČASNÉHO CHRUPU..................................214 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ...................................214 VÝVOJ MOTORICKÝ.........................................215 VÝVOJ PSYCHICKÝ.........................................215 VÝVOJ ŘEČI..............................................215 PŘEDŠKOLNÍ VĚK..........................................216 RŮST A PROPORCIONALITA TĚLA.............................216 PRVNÍ PROMĚNA POSTAVY...................................218 RŮST HLAVY A MOZKU .....................................218 PROŘEZÁVÁNÍ ZUBŮ DRUHÉ DENTICE..........................219 LATERALITA .............................................219 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ...................................220 VÝVOJ MOTORICKÝ.........................................220 VÝVOJ PSYCHICKÝ.........................................220 OBDOBÍ PRVNÍHO VZDORU...................................220 VÝVOJ ŘEČI..............................................220 SOCIÁLNÍ VÝVOJ A FUNKCE RODINY..........................220 ŠKOLNÍ ZRALOST..........................................220 ZNAKY ZRALOSTI PRO ŠKOLU................................221 PŘÍČINY ŠKOLNÍ NEZRALOSTI...............................221 ŠKOLNÍ ZRALOST POSTIŽENÝCH DĚTÍ ........................221 ŠKOLNÍ VĚK..............................................221 MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK ......................................222 DÍTĚ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.........................222 RŮST A PROPORCIONALITA..................................224 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ...................................224 VÝVOJ MOTORICKÝ.........................................224 VÝVOJ PSYCHICKÝ.........................................224 VÝVOJ ZÁJMŮ.............................................224 VÝVOJ ŘEČI..............................................225 VÝVOJ CITOVÝ A VOLNÍ....................................225 MALÁ MOZKOVÁ POSTIŽENÍ..................................225 VADNÉ DRŽENÍ TĚLA.......................................226 STARŠÍ ŠKOLNÍ VĚK.......................................226 RŮST A PROPORCIONALITA..................................226 VADNÉ DRŽENÍ TĚLA A VADY PÁTEŘE.........................228 VÝVOJ ZUBŮ DRUHÉ DENTICE................................228 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ...................................229 VÝVOJ CITOVÝ............................................229 VÝVOJ SOCIÁLNÍ..........................................229 OBDOBÍ DOROSTOVÉHO VĚKU (ADOLESCENCE)...................229 RŮST A VÝVOJ............................................229 RŮSTOVÉ ODCHYLKY........................................231 PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ...................................231 CITOVÝ A MRAVNÍ VÝVOJ...................................231 SOCIÁLNÍ VÝVOJ .........................................231 PROBLÉMY SOCIÁLNÍ ADAPTACE V ADOLESCENCI................232 ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA POHLAVNÍHO VÝVOJE V ADOLESCENCI...........................................232 VÝZNAM ADOLESCENCE V ONTOGENETICKÉM VÝVOJI..............233 PUBERTA ................................................233 HORMONÁLNÍ AKTIVITA V PUBERTĚ...........................233 13ZAČÁTEK PUBERTY.................................234 FÁZE PUBERTY ...................................234 PREPUBERTA......................................234 PREPUBERTÁLNÍ AKCELERACE RŮSTU .................235 VÝVOJ DRUHOTNÝCH POHLAVNÍCH ZNAKŮ...............235 PUBERTA........................................ 236 POSTPUBERTA.....................................236 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED PUBERTÁLNÍCH ZMĚN.........237 SEKULÁRNÍ TREND.................................237 SEKULÁRNÍ AKCELERACE............................238 PŘÍČINY SEKULÁRNÍ AKCELERACE ...................238 POSOUZENÍ RŮSTU A VÝVOJE........................239 RŮST A VÝVOJ PATOLOGICKY ZMĚNĚNÝ................242 OHROŽENÍ A POSTIŽENÍ DÍTĚTE.....................243 DALŠÍ OBDOBÍ LIDSKÉHO VĚKU......................244 OBDOBÍ PLNÉ DOSPĚLOSTI .........................244 OBDOBÍ ZRALOSTI.................................244 OBDOBÍ STŘEDNÍHO VĚKU...........................244 OBDOBÍ STÁŘÍ....................................245 HLAVNÍ PROJEVY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ.................245 PŘÍČINY STÁRNUTÍ................................246 DÉLKA ŽIVOTA....................................246 SOMATOTYPY......................................246 Člověk a životní prostředí......................249 ZEVNÍ PROSTŘEDÍ.................................249 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ...............................250 ADAPTACE .......................................250 REGULAČNÍ MECHANISMY............................250 CHEMICKÁ A NERVOVÁ REGULACE ....................250 LITERATURA .....................................251 REJSTŘÍK........................................254 14
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0115119
3 CZ PrSKC
5 20120806182748.0
7 ta
8 010824s1993 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-04-23795-9
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Machová, Jitka
245 10 $a Biologie člověka pro speciální pedagogy / $c Jitka Machová
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b SPN, $c 1993 $a Praha
300 ## $a 263 s.
504 ## $a Lit.s.251-3. Rejstř. Obr.,tb.,graf.,foto.
653 ## $a biologie člověka
653 ## $a anatomie
910 ## $a BOD006
964 $a biologie člověka -pedagogika speciální -učebnice
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link