Poznáváme organickou chemii

Josef Pacák ; Graf. úprava Šárka Kotýnková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
9 11 11 11 11 12 13 17 17 19 19 20 20 21 22 23 25 25 26 27 29 30 32 32 35 35 39 .39 40 41 41 43 45 47 51 5 OBSAH Předmluva ....................................................................... Obecná organická chemie.......................................................... Organická chemie, historie a současnost ........................................ Definice organické chemie ! . . Význam organické chemie.......................................................... Příprava organických sloučenin................................................... Izolační postupy................................................................. Suroviny pro výrobu organických sloučenin........................................ Organická chemie jako potenciální Škůdce . . . ................................. Původ, složení a vlastnosti organických sloučenin................................ Původ organických sloučenin v přírodě............................................ Složeni organických sloučenin.................................................... Elementární organická analýza.................................................... Empirické a souhrnné vzorce...................................................... Relativní molekulové hmotnosti organických sloučenin............................. Vlastnosti sloučenin jako důsledek vnitřního uspořádání jejich molekul .... Výstavba molekul organických sloučenin........................................... Řetězení uhlíkových atomů........................................................................................................... . Způsoby spojení uhlíkových atomů v molekulách.................................... Vaznost prvků.................................................................... Konstituce a izomerie............................................................ Chemická struktura..........................................,.................... Коvalentní vazby a jejich vlastnosti . v . .......................................................................... Moderní názory na kovalentní vazbu............................................... Vlastnosti kovalentních vazeb,................................................... Polarita a polarizovatelnost vazeb............................................... Pevnost vazeb.................................................................... Délka vazeb...................................................................... Vazebné úhly..................................................................... Vnitřní rotace...................................................................................................................................... Konjugace dvojných vazeb......................................................... Aromatické systémy............................................................... Delokalizace elektronů v některých aniontech..................................... Znázornění konstituce molekul pomocí vzorců...................................... Rozdělení organických sloučenin..................................................52 53 55 55 56 57 58 65 71 73 77 77 78 83 84 86 86 87 87 89 91 92 93 94 96 97 98 101 101 103 104 106 109 НО 111 111 117 117 118 119 123 124 Uhlovodíky...................................................................... Deriváty uhlovodíků ................................................ Heterocyklické sloučeniny........................................................ Přírodní sloučeniny.............................................................. Názvosloví organických sloučenin................................................. Triviální a polotriviální názvosloví............................................. Systematické názvosloví.......................................................... Příklady tvorby systematických názvů............................................. Odvozování vzorců ze systematických názvů........................................ Dvousložkové názvosloví.......................................................... Prostorová stavba molekul organických sloučenin.................................. Geometrie molekul methanu........................................................ Optická izomerie................................................................. Geometrie uhlíkatých řetězců s jednoduchými vazbami.............................. Acyklické řetězce................................................................ Cyklické řetězce................................................................. 8.3.2.1 Cyklohexan a jeho deriváty............................................... 8.3.2.2 Vícecyklické systémy..................................................... 8.3.2.3 crs-íra«s-Izomerie na cyklických řetězcích............................... Geometrie uhlíkatých řetězců s dvojnými vazbami.................................. Geometrie uhlíkatých řetězců s trojnými vazbami.................................. Geometrie aromatických cyklů..................................................... Geometrie molekul jednoduchých dusíkatých a kyslíkatých derivátů uhlovodíků Geometrie molekul a její vliv na vlastnosti sloučenin............................ Uskutečňování chemických přeměn v molekulách organických sloučenin . . . Znázorňování chemických přeměn................................................... Příčiny a následky chemické reaktivity........................................... Rozdělení reakcí organických sloučenin........................................... Reakce adiční, substituční a eliminační.......................................... Reakce homolytické a heterolytické............................................... Donory a akceptory............................................................... 9.3.3.1 Kyseliny a zásady........................................................ 9.3.3.2 Nukleofilní a elektrofilní činidla....................................... Reakce oxidační a redukční....................................................... Reakce v základním a excitovaném stavu........................................... Předvídání průběhu reakcí organických sloučenin.................................. Systematická organická chemie.................................................... Jednotlivé skupiny organických sloučenin......................................... Uhlovodíky...................................................................... Alkany.......................................................................... Cykloalkany..................................................................... Alkeny..........................................................................10.1.4 Alkadieny........................................................................ 129 10.1.5 Alkiny........................................................................... 131 10.1.6 Arény............................................................................ 133 10.2 Deriváty uhlovodíků.............................................................. 142 10.2.1 Halogenové deriváty uhlovodíků....................................................143 10.2.2 Dusíkaté deriváty uhlovodíků..................................................... 149 10.2.2.1 Nitrosloučeniny...........................................................150 10.2.2.2 Nitrososloučeniny..................1......................................152 10.2.2.3 Aminy.................................................................... 153 10.2.3 Kyslíkaté deriváty uhlovodíků.................................................. 157 10.2.3.1 Hydroxysloučeniny........................................................ 158 10.2.3.2 Ethery................................................................... 169 10.2.3.3 Karbonylové sloučeniny................................................... 171 10.2.3.4 Karboxylové kyseliny......................................................181 10.2.4 Sirné deriváty uhlovodíků.........................................................199 10.2.5 Deriváty kyseliny uhličité a kyseliny isokyanaté..................................202 10.3 Přírodní látky.....................................................................205 10.3.1 Přírodní látky s velmi jednoduchou strukturou..................................... 207 10.3.2 Bílkoviny a peptidy.............................................................. 210 10.3.3 Sacharidy.............................................................................'..........................................................................216 10.3.3.1 Monosacharidy.......................................................... 216 10.3.3.2 Oligosacharidy...........................................................223 10.3.3.3 Polysacharidy............................................................224 10.3.4 Lipidy............................................................................225 10.3.4.1 Jednoduché lipidy.........................................................226 10.3.4.2 Složené lipidy............................................................228 10.3.4.3 Prostaglandiny............................................................228 10.3.5 Isoprenoidy.......................................................................228 10.3.5.1 Terpenoidy...............................................................228 10.3.5.2 Steroidy.................................................................231 10.3.6 Nukleové kyseliny.................................................................233 10.3.7 Alkaloidy.........................................................................234 10.3.8 Přírodní barviva'.................................................................236 10.3.9 Antibiotika.......................................................................239 III Organická chemie v praxi...........................................................240 11 Základní suroviny průmyslové organické chemie......................................240 11.1 Zemní plyn....................................................... "................240 11.2 Ropa...............................................................................241 11.3 Uhlí.............................................................................. 243 12 Organická chemie kolem nás........................................................ 245 12.1 Syntetické makromolekulámí sloučeniny............................................. 246 12.1.1 Syntetické makromolekulámí sloučeniny vzniklé polymerací......................... 250 12.1.2 Syntetické makromolekulárni sloučeniny vzniklé polyadicí......................... 252 7253 253 254 255 255 256 256 257 258 259 260 261 262 263 263 264 265 266 268 269 269 271 271 271 272 272 273 274 275 277 277 278 279 281 281 323 363 365 Syntetické makromolekulámí sloučeniny vzniklé polykondenzací 12.1.3.1 Polyamidy................................................. 12.1.3.2 Polyestery................................................ 12.1.3.3 Fenoplasty................................................ 12.1.3.4 Aminoplasty............................................... 12.1.3.5 Epoxidové pryskyřice...................................... 12.1.3.6 Silikony.................................................. Pohonné látky...................................................... Syntetická barviva a pigmenty...................................... Syntetické detergenty.............................................. Léčiva........................................................* . . Anestetika......................................................... Analgetika .'...................................................... Hypnotika a sedativa............................................... Psychofarmaka...................................................... Chemoterapeutika................................................... Pesticidy.......................................................... Insekticidy........................................................ Herbicidy a defolianty............................................. Fungicidy.......................................................... Výbušiny........................................................... Ohrožení přírody i člověka organickými sloučeninami................ Znečišťování životního prostředí................................... 12.8.1.1 Znečišťování ovzduší výfukovými a komínovými plyny . 12.8.1.2 Smog...................................................... 12.8.1.3 Znečišťováni ovzduší chemikáliemi......................... 12.8.1.4 Znečišťování vody a půdy.................................. Bojové chemické látky.....................................*. . . , Toxikománie........................................................ Výzkum v organické chemii.......................................... Literární rešerše.................................................. Vlastní výzkumná práce............................................. Publikování výsledků............................................... Organická chemie v úlohách......................................... Úlohy.............................................................. Řešení úloh........................................................ Literatura......................................................... Rejstřík
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0122567
3 CZ PrNK
5 20120806190903.0
7 ta
8 900420s1989 xr a|||||||||u0|1|0|cze||
20 ## $a 80-03-00185-4 (váz.) : $c 35 Kčs
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOD006
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #0 $a 547 $x Organická chemie $2 Konspekt $9 10
80 ## $a 547 $2 undef
100 1# $a Pacák, Josef, $d 1927-2010 $7 jk01091426 $4 aut
245 10 $a Poznáváme organickou chemii / $c Josef Pacák ; Graf. úprava Šárka Kotýnková
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b SNTL, $c 1989 $f (PG)
300 ## $a 382 s. : $b il. ; $c 21 cm
440 #0 $a Polytechn.knižnice. Věda a technika populárně ; $v sv.135
490 1# $a Polytechnická knižnice. Řada 1, Věda a technika populárně
504 ## $a Lit.s.363-4. Rejstř.
653 ## $a organická chemie $a systematika
830 #0 $a Polytechnická knižnice (Státní nakladatelství technické literatury). $p Řada 1, Věda a technika populárně
901 $a 80-03-00185-4 ISBN $f 1. vyd. $g Chybné ISBN uvedeno na rubu titulního listu $o 19981103
910 ## $a BOD006 $b UK-73142/1
964 $a chemie organická - základy - příručky
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link