Německy s úsměvem.

Dana Drmlová ... et al.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Úvod ........................................................ 11 Přehled německé fonetiky..................................... 11 Část I. (lekce 1-10)......................................... 21 1. Sie sind aber neugierig! .............................. 23 Wie geht’s?................................................ 23 Noch ein Freund ........................................... 23 § 1 Osobní zájmena v 1. pádě — § 2 Časování pravidelných slo- ves v přítomném čase — § 3 Časování slovesa být — sein — § 4 Člen a podst. jméno v 1. pádě — § 5 Pořádek slov ve větě — § 6 Příd. jméno v přísudku..................................... 27 Cvičení ................................................... 31 2. Unsere Familie ........................................ 39 § 7 Podst. jména ve 4. pádě jedn. čísla — § 8 Osobní zájmena ve 4. pádě — § 9 Časování slovesa mít — haben — § 10 Přivlastňo- vací zájmena — § 11 Zápor (nein, nicht, kein) — § 12 Číslovky základní — § 13 Přítomný čas místo budoucího — § 14 Beze- spojkové věty ............................................. 44 Cvičení ................................................... 49 3. Zu Besuch.............................................. 61 Wir fragen nach dem Weg.................................... 62 § 15 Skloňování podst. jmen v jedn. čísle — § 16 Skloňování tá- zacích zájmen kdo — wer a co — was — § 17 Skloňování osob- ních zájmen — § 18 Předložky s 3. pádem — § 19 Rozkazovací způsob — § 20 Způsobová slovesa müssen, können, dürfen. 66 Cvičení ................................................... 72 4. Unsere Deutschstunde................................... 85 § 21 Skloňování podst. jmen v množ. čísle — § 22 Předložky se 4. pádem — § 23 Náhrada českého zvratného zájmena svůj — § 24 Způsobová slovesa sollen a wollen — § 25 Všeobecný pod- mět man a es — § 26 Časové údaje......................... 89 Cvičení ................................................... 98 5. Guten Appetit!......................................... 112 § 27 Silná (nepravidelná) slovesa v přítomnosti — § 28 Skloňo- vání příd. jmen v přívlastku (1. část) — § 29 Časování způsobo-vého slovesa mögen — § 30 Vedlejší věty se spojkou daß (že) — § 31 Základní početní úkony — § 32 Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách................................... 118 Cvičení ................................................... 123 6. Horst und Karin ziehen um ............................. 137 Im Studentenwohnheim....................................... 138 § 33 Skloňování příd. jmen v přívlastku (2. část) — § 34 Radové číslovky — § 35 Předložky s 3. a 4. pádem — § 36 Neodlučitelné a odlučitelné předpony — § 37 Časování slovesa wissen — § 38 Vazba es gibt.............................................. 143 Cvičení ................................................... 150 7. Beim Arzt ............................................. 165 Keine Angst vor Zahnschmerzen!............................. 166 Ein Brief aus Karlovy Vary ................................ 167 § 39 Zvratná slovesa — § 40 Časování slovesa werden — stát se — § 41 Budoucí čas — § 42 Tázací zájmena welcher (který) a was für ein (jaký) — § 43 Nepřímé otázky — § 44 Pořádek slov ve větě hlavní po větě vedlejší — § 45 Přísudkové sloveso po číslovkách.............................................. 172 Cvičení ................................................... 178 8. Sport treiben oder einkaufen?.......................... 192 Im Warenhaus .............................................. 192 In der Konfektionsabteilung................................ 194 § 46 Stupňování příd. jmen — § 47 Stupňování příslovcí — § 48 Ukazovací zájmena (shrnutí) — §49 Zájmena neurčitá a zápor- ná v zastoupení podst. jména — § 50 Skloňování příd. jmen po zájmenech a číslovkách..................................... 198 Cvičení ................................................... 204 9. Ein Telefongespräch ................................... 219 Auf der Post .............................................. 220 Ein Telegramm.............................................. 221 § 51 Skloňování vlastních osobních a místních jmen — § 52 Ze- měpisná příd. jména na -er a jména obyvatel — § 53 Vazby slo- ves — § 54 Záj menná příslovce ............................ 227 Cvičení ................................................... 234 10. Eine Auslandsreise...................................... 248 Ein kleines Quiz über Berlin .............................. 250 § 55 Préteritum (souminulý čas) — § 56 Zpodstatnělá příd. jmé- na — § 57 Věty vztažné — § 58 Souřadicí spojky (1. část). 254Cvičení ................................................ 260 Část II. (lekce 11—22).................................... 275 11. Ernste Musik oder Rock?.............................. 276 An der Kasse............................................ 277 Ein Kinobesuch ......................................... 278 § 59 Perfektum (minulý čas) — § 60 Příčestí minulé v přívlast- ku — § 61 Závislý infinitiv (na podst. a příd. jménu) — § 62 Tvoření slov............................................ 281 Cvičení ......................................................... 287 12. Am Morgen ........................................... 301 Mein Arbeitstag.................................................. 302 § 63 Minulý čas silných (nepravidelných) sloves — § 64 Skupiny silných sloves — § 65 Infinitiv závislý na slovesu — § 66 Někte- ré věty časové.................................... 307 Cvičení ......................................................... 314 13. Wie war es im Gebirge?............................... 329 Urlaub mit Sport................................................. 330 § 67 Minulý čas silných sloves (рокг.) — § 68 Souřadicí spojky (2. část) — § 69 Směrová příslovce her a hin a jejich složeniny . 335 Cvičení ......................................................... 339 14. Unterwegs in der BRD.......................................... 354 § 70 Minulý čas silných sloves (dokonč.) — § 71 Minulý čas tzv. smíšených sloves — § 72 Příčestí minulé silných sloves — § 73 Vynechávání členu u podst. jmen (shrnutí) ....................... 360 Cvičení ......................................................... 366 15. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?.................... 380 § 74 Vedlejší věty se spojkou aby — § 75 Krácení vedlejších vět se spojkou daß — § 76 Kráceni vedlejších vět se spojkou damit — § 77 Použiti členu určitého a neurčitého (shrnutí)............. 386 Cvičeni ......................................................... 391 16. Eine Stadtrundfahrt durch Prag 405 Wissen Sie über Prag Bescheid?................................... 407 § 78 Trpný rod — § 79 Další číslovky ............................ 413 Cvičeni ......................................................... 418 17. Auslandspraktikum (eine Reportage) 430 Ein Interview ................................................... 432§ 80 Infinitiv trpného rodu — § 81 Přičesti přítomné — § 82 Dvojicové spojky souřadicí — $ 83 Stupňované tvary příslovcí bez srovnání .............................................. 437 Cvičeni ................................................... 441 18. Eine Rundreise durch unser Land .................. 457 Mit dem Reisebüro unterwegs ............................... 459 § 84 Konjunktiv préterita — § 85 Užití tvaru konjunktivu préte- rita a opisného tvaru s würde — § 86 Rozvitý přívlastek — ij 87 Určováni rodu podst. jmen rodu ženského podle přípon....... 463 Cvičení ................................................... 469 19. Auf einer Dienstreise................................... 484 Im Hotel................................................... 485 Auf der Rückreise.......................................... 486 § 88 Věty časové (shrnutí) — § 89 Plusquamperfektum (předmi- nulý čas) — S 90 Infinitivní vazby s statt zu — íj 91 Předpony někdy odlučitelné.......................................... 491 Cvičeni ................................................... 495 20. Ein Brief aus dem Urlaub................................ 510 Das Reisebüro lädt in die neuen Bundesländer ein........... 512 äj 92 Konjunktiv plusquamperfekta — S 93 Užití konjunktivu plusquamperfekta v podmínkových souvětích — 94 Souvětí účinkové — S 95 Souvětí srovnávací......................... 516 Cvičeni ................................................... 521 21. Ökologie — ein Problem der Fachleute?................... 536 Auf dem Lande oder in der Stadt?........................... 538 § 96 Minulý infinitiv — § 97 Osobni vazba slovesa scheinen — § 98 Způsobové věty s ohne zu (ohne daß) — § 99 Předložky s 2. pádem (shrnutí)....................................... 543 Cvičení ................................................... 547 22. Computerlust — Computerfrust............................ 56i Computerspiele ............................................ 563 § 100 Konjunktiv přítomného, minulého a budoucího času — § 101 Nepřímá řeč.......................................... 567 Cvičení ................................................... 571
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0120904
3 CZ PrSKC
5 20120806185929.0
7 ta
8 010824s1995 xr a|||||||||u0|0|0|mul||
20 ## $a 80-901380-5-5
40 ## $a BOD006 $b cze
41 0# $a ger
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #0 $a 811.112.2 $x Němčina $2 Konspekt $9 11
100 1# $a Drmlová, Dana $4 aut
245 00 $a Německy s úsměvem. $n 2 / $c Dana Drmlová ... et al.
260 ## $a b.m. : $b EXACT SERVICE, $c 1995
300 ## $a S.276-584 : $b il.
653 ## $a němčina $a německá gramatika
700 1# $a Homolková, Božena $7 xx0010446 $4 aut
700 1# $a Kettnerová, Drahomíra $7 jk01060113 $4 aut
700 1# $a Tesařová, Lea $7 jx20040720077 $4 aut
910 ## $a BOD006 $b UK-74117/2/1
910 ## $b 74117/II
964 $a němčina -pokročilí -učebnice
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link