Spalování popelnatých hnědých uhlí

Jiří Teyssler

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Přehled použitých označení a indexu........................................................................ 8 Předmluva.................................................................................................. 15 1. Hnědé uhli..................................................................................... 17 1 Tuhá paliva.................................................................................... 17 1.1 Definice a rozdelení paliv..................................................................... 17 1.2 Vznik uhlí..................................................................................... 24 1.3 Vzorkování tuhých paliv........................................................................ 28 1.4 Základní znaky jakosti......................................................................... 31 1.5 Ostatní znaky jakosti.......................................................................... 43 1.5.1 Obsah prchavé hořlaviny a neprchavého zbytku ■. . . . 43 1.5.2 Obsah dehtu.................................................................................... 44 1.5.3 Prvkový rozbor hořlaviny .......................................................................44 1.5.4 Petrografický a mineralogický rozbor........................................................... 45 1.5.5 Vznčcovací teplota a výbušnost................................................................. 45 1.5.6 Melitelnost.................................................................................... 50 1.5.7 Spalné teplo hořlaviny a prchavé hořlaviny..................................................... 53 1.5.8 Reakčné kinetické vlastnosti uhlí ............................................................. 54 1.6 Variabilita znaků jakosti...................................................................... 57 2 Hnědá uhlí..................................................................................... 61 2.1 Typy hnědých uhli a lignitů.................................................................... 61 2.2 Vznik hnědouhelných pánvi.......................................................................61 2.3 Těžba a spotřeba hnědého uhlí...................................................................69 2.4 Základní znaky jakosti......................................................................... 75 2.5 Ostatní znaky jakosti.......................................................................... 77 2.6 Fyzikální a chemické vlastnosti.............................................................. 81 2.6.1 Hustota a sypná hmotnost....................................................................... 81 2.6.2 Lepivost........................................................................................82 2.6.3 Spontánní oxidace.............................................................................. 83 3 Popeloviny hnědých uhlí........................................................................ 86 3.1 Minerální složka paliva.........................................................................86 3.2 Složení popelovin............................................................................. 88 3.3 Fyzikální a chemické vlastnosti.................................................................93 3.3.1 Závislost termoplastických vlastností popela na jeho chemickém složení..........................95 3.3.2 Laboratorní metody určování termoplastických vlastností.........................................98 3.3.3 Poloprovozní a provozní metody určování termoplastických vlastností............................107 5II. Spalování a jeho průvodní jevy...............................................................113 4 Teoretické základy spalováni.................................................................113 4.1 Statika hoření a stechiometrické výpočty.....................................................113 4.2 Dynamika hoření..............................................................................122 4.3 Aerodynamika plamene.......................................................................129 4.4 Modelování spalovacích pochodů...............................................................141 4.4.1 Všeobecné pojmy..............................................................................141 4.4.2 Matematické modely...........................................................................144 4.4.3 Fyzikální modely.............................................................................149 5 Spalovací zařízení...........................................................................155 5.1 Principy řešení..............................................................................155 5.2 Roštová ohniště............................................................................156 5.3 Prášková ohniště.............................................................................162 5.4 Fluidní ohniště..............................................................................166 5.5 Řízení spalovacího pochodu...................................................................178 6 Struskové a popílkové nánosy.................................................................187 6.1 Mechanismus tvoření nánosů...................................................................187 6.2 Faktory podmiňující tvoření nánosů.........................................................189 Koroze .....................................................................................192 7.1 Vznik a šíření korozí........................................................................192 7.2 Faktory podmiňující vznik korozí.............................................................194 8 Eroze........................................................................................196 8.1 Mechanismus eroze............................................................................196 8.2 Faktory podmiňující erozi....................................................................197 III. Konstrukce spalovacích zařízení a technologie spalování......................................199 9 Příprava hnědých uhlí ke spalování...........................................................199 9.1 Vnější zauhlování a homogenizace.............................................................199 9.2 Vnitřní zauhlování...........................................................................206 9.3 Mletí........................................................................................212 10 Ohniště pro hnědá uhlí ......................................................................220 10.1 Spalovací komora.............................................................................220 10.2 Hořáky ......................................................................................225 10.3 Odvádění tuhých zbytků.......................................................................230 10.4 Sdílení tepla v ohništi......................................................................231 11 Technologie spalování........................................................................234 611.1 Prevence důsledků variability paliva..........................................................234 11.2 Prevence a odstraňování nánosů na straně spalin ..............................................237 11.2.1 Prevence tvoření nánosů.......................................................................238 11.2.2 Odstraňování nánosů za provozu................................................................240 11.3 Zábrana koroze................................................................................244 11.4 Zábrana eroze.................................................................................247 12 Důsledky spalování popelnatých hnědých uhlí..................................................250 12.1 Ekonomie......................................................................................251 12.2 Ekologie......................................................................................252 12.3 Provoz....................................................................................... 254 Závěr....................................................................................................256 Literatura...............................................................................................257 Rejstřík.................................................................................................272 7
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01131712
3 CZ PrNK
5 20070125142231.0
7 ta
8 890217s1988 xr a|||f|||||u0|1 0|cze||
15 ## $a cnb000044198
20 ## $a (Váz.) : $c 31 Kčs
35 ## $a (OCoLC)39408939
40 ## $a ABA001 $b cze $d ABA001 $d BOD006
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 552 $x Petrologie $2 Konspekt $9 7
80 ## $a 662.642 $2 undef
80 ## $a 662.61 $2 undef
100 1# $a Teyssler, Jiří, $d 1919- $7 js20050418016 $4 aut
245 10 $a Spalování popelnatých hnědých uhlí / $c Jiří Teyssler
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b SNTL ; $a Bratislava : $b Alfa, $c 1988 $e (Brno : $f Tisk 1)
300 ## $a 274 s. : $b obr., tb., schémata ; $c 24 cm + $e fot. ; 44x30 cm
500 ## $a Vazba a obálka Josef Kalousek
500 ## $a Přehl. lit
500 ## $a Symboly
500 ## $a Věcný rejstřík
500 ## $a 900 výt.
653 ## $a hnědé uhlí
653 ## $a spalování
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
964 $a uhlí hnědé - druhy popelnaté - spalování a užití - příručky
910 $a BOD006 $b UK-84268/1
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link