UNIX - Linux

Michal Brandejs

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod....................................................................... 13 1. Stručne z historie .................................................. 15 1.1 Historie Linuxu.................................................... 16 1.2 Pravidla vývoje UNIXu.............................................. 17 1.3 Použité konvence................................................. 18 2. Základy práce v systému................................................ 19 2.1 Uživatelské účty................................................... 20 2.2 Superuživatel ..................................................... 21 2.3 Přihlášení do systému.............................................. 21 2.4 Odhlásení ze systému............................................... 22 2.5 Zadávání příkazů shellu............................................ 23 2.6 Nápověda .......................................................... 24 2.7 Vstupy a výstupy příkazů .......................................... 25 2.8 Procesy............................................................ 25 3. Systém souborů . 1................................................. 27 3.1 Adresáře a soubory................................................. 27 3.2 Reprezentace souboru na disku...................................... 29 3.3 Reprezentace adresáře na disku .................................... 29 3.4 Formát i-uzlu ..................................................... 30 3.5 Odkazy...........i................................................. 32 3.6 Odkazy a adresáře.................................................. 33 3.7 Symbolické odkazy ................................................. 34 3.8 Speciální soubory.................................................. 36 3.9 Pojmenovaná roura (FIFO)........................................... 37 3.10 Struktura systému souborů a superblok.............................. 37 3.11 Struktura typického adresářového stromu............................ 38 3.12 Přístupová práva................................................... 40 4. Uživatelské rozhraní - bash......................................... 47 4.1 Varianty shellu.................................................. 47 4.2 Základní pojmy.................................................... 48 4.3 Jednoduché příkazy................................................ 48 4.4 Návratové kódy.................................................... 49 4.5 Kolony............................................................ 49 4.6 Seznamy........................................................... 50 4.7 Závorkování....................................................... 51 4.8 Zrušení řídicího významu speciálních znaků ....................... 52 4.9 Pokračovací řádek................................................. 54 4.10 Expanze.......................................................... 54 4.11 Komentáře........................................................ 62 4.12 Skript........................................................... 63 4.13 Parametry........................................................ 64 4.14 Přesměrování .................................................... 68 4.15 Složené příkazy................................................ 72 4.16 Funkce........................................................... 76 4.17 Přezdívky ....................................................... 77 4.18 Řízení úloh...................................................... 78 4.19 Signály.......................................................... 80 4.20 Spouštění příkazů................................................ 80 4.21 Prostředí pro ukládání proměnných................................ 82 4.22 Prompt........................................................... 82 4.23 Volba -.......................................................... 83 4.24 Vestavěné příkazy................................................ 84 4.25 Knihovna readline a historie příkazů.............................103 4.26 Spuštění shellu..................................................104 4.27 Volby zadávané při spuštění shellu...............................104 4.28 Proměnné shellu bash............................................ 105 5. Manipulace s textem ................................................111 5.1 Textový editor vi.................................................Ill 5.2 Textový editor ed.................................................118 5.3 Neinteraktivní textový editor sed.................................127 5.4 Příkaz grep.......................................................134 5.5 Příkaz awk........................................................137 5.6 Příkaz more.......................................................156 5.7 Příkaz less.......................................................158 5.8 Příkaz lesskey....................................................173 6. Nástroje pro textové zpracování............................................175 6.1 cat....................................................................176 6.2 tac....................................................................177 6.3 nl.....................................................................178 6.4 od.....................................................................180 6.5 fmt....................................................................182 6.6 pr.....................................................................183 6.7 fold...................................................................185 6.8 head ..................................................................185 6.9 tail...................................................................186 6.10 split.................................................................186 6.11 csplit................................................................187 6.12 wc....................................................................189 6.13 sum...................................................................189 6.14 cksum ................................................................190 6.15 sort..................................................................190 6.16 uniq..................................................................192 6.17 comm..................................................................193 6.18 cut...................................................................193 6.19 paste.................................................................194 6.20 join..................................................................195 6.21 tr....................................................................196 6.22 expand................................................................199 6.23 unexpand..............................................................200 7. Nástroje pro práci se soubory..............................................201 7.1 Is.....................................................................202 7.2 cp.....................................................................209 7.3 mv.....................................................................211 7.4 ln.....................................................................213 7.5 rm ....................................................................214 7.6 touch..................................................................215 7.7 dd.....................................................................216 7.8 chgrp..................................................................218 7.9 chown..................................................................218 7.10 chmod.................................................................219 7.11 mkdir.................................................................221 7.12 rmdir................................................................ 221 7.13 du....................................................................222 7.14 df...................................................................223 7.15 install..............................................................224 7.16 mkfifo...............................................................225 7.17 mknod................................................................226 7.18 sync.................................................................226 8. Další shellovské nástroje..............................................227 8.1 echo..................................................................229 8.2 printf................................................................229 8-3 yes.....................................................................232 8.4 false.................................................................233 8-5 true....................................................................233 8.6 test..................................................................233 8-7 expr..................................................................236 8-8 tee ..................................................................238 8.9 basename..............................................................238 8.10 dirname .............................................................238 8.11 pathchk..............................................................239 8.12 pwd................................................................. 239 8.13 stty.................................................................240 8.14 printenv.............................................................245 8.15 tty .................................................................246 8.16 id...................................................................246 8.17 logname............................................................. 247 8.18 whoami.............................................................. 247 8.19 groups.............................................................. 247 8.20 users............................................................... 247 8.21 who................................................................. 248 8.22 date................................................................ 249 8.23 uname............................................................... 251 8.24 hostname............................................................ 252 8.25 env................................................................. 252 8.26 nice................................................................ 253 8.27 nohup............................................................... 253 8-28 su....................................................................... 8.29 sleep........................................ 255 9. Nástroje pro porovnávání souborů......................................257 9.1 cmp................................................................257 9.2 diff...............................................................258 9.3 patch..............................................................272 9.4 diff3..............................................................280 9.5 sdiff..............................................................285 10. Nástroje pro prohledávání adresářů...................................289 10.1 find..............................................................289 10.2 xargs.............................................................299 10.3 locate............................................................301 10.4 updatedb..........................................................302 11. Další příkazy .......................................................305 11.1 Archivace souborů: tar............................................305 11.2 Komprese souborů: compress........................................310 11.3 Komprese souborů: gzip ...........................................311 11.4 Příkaz strings....................................................315 11.5 Příkaz file ......................................................315 11.6 Libovolně přesný kalkulátor bc....................................316 Tabulky kódů...............................................................325 Rejstřík...................................................................333 Literatura 341
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0122897
3 CZ PrSKC
5 20120806191116.0
7 ta
8 040512s1996 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-7169-170-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Brandejs, Michal, $d 1963- $7 jx20070925011
245 10 $a UNIX - Linux : $b Praktický průvodce / $c Michal Brandejs
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b Grada Publishing, $c 1996 $a Praha
300 ## $a 340 s.
504 ## $a Lit. Rejstř. Obr.,tb.
653 ## $a systém UNIX
653 ## $a sharevarové implementace Linux
910 ## $a BOD006
964 $a UNIX systém -Linux -příručky uživatelské
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link