Nejčastější účetní a daňové chyby

Milan Skála, Jana Kunešová-skálová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD HLAVA PRVNÍ: VZTAH PRÁVA, ÚČETNICTVÍ A DANÍ ..................................................... 14 1. Co je chybou................................................ 14 2. Vazba právního úkonu, účetnictví a daní..................... 15 3. Hlavní právní chyby....................................... 18 4. Hlavní účetní chyby....................................... 21 5. Hlavní daňové chyby....................................... 23 HLAVA DRUHÁ: NEJCASTĚJŠÍ CHYBY V 5. A 6. ÚČTOVÉ TŘÍDÉ................................ 25 1. Účet 501 - Spotřeba materiálu a účet 504 - Prodané zboží ......................................... 25 2. Účet 511 - Opravy a udržování....................... 32 3. Účet 512 - Cestovné......................... 35 4. Účet 513 - Náklady na reprezentaci.......... 37 5. Účet 518 - Ostatní služby................... 38 6. Účet 521 - Mzdové náklady........................... 43 7. Účet 527 - Zákonné sociální náklady a 528 - Ostatní sociální náklady............................... 44 8. Účet 531, 532 a 538 - Daně a poplatky............... 48 9. Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení, 545 - ostatní pokuty a penále........................ 50 10. Účet 546 - Odpis pohledávky.............................. 54 11. Účet 551 - Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku........................... 57 12. Účet 552 - Tvorba zákonných rezerv...................... 60 13. Účet 558 - Tvorba zákonných opravných položek 62 14. Účet 561 - Prodané cenné papíry a vklady................ 65 15. Účet 562 - Úroky........................................ 66 16. Účet 582 - Manka a škody................................ 68 17. Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky a 604 - Tržby za zboží....................................... 70 18. Účet 611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby. . . 72 19. Účet 624 - Aktivace hmotného investičního majetku . . 74 20. Účet 661 - Tržby za prodané cenné papíry a vklady . . 75 21. Účet 662 - Úroky........................................ 76 522. Účet 665 - Výnosy z finančních investic................... 77 23. Účet 688 - Ostatní mimořádné výnosy....................... 78 HLAVA TŘETÍ: SOUHRNNÉ CHYBY 80 1. Analytické členění syntetických účtů...................... 80 2. Vymezení vstupní ceny majetku............................. 86 3. Vymezení nehmotného majetku............................... 94 4. Zařazení investic do užívání............................. 102 5. Odpočet části vstupní ceny investic...................... 106 6. Daňové odpisy............................................ 108 7. Technické zhodnocení..................................... 115 8. Vklady do obchodních společností......................... 126 9. Srážková daň............................................. 135 10. Sdružení................................................ 138 11. DPH u finančních činností............................... 143 12. Opravy chyb............................................. 152 13. Vnitropodnikové směrnice................................ 159 HLAVA ČTVRTÁ: PREVENCE CHYB.................................. 165 1. Vlastní účtárna nebo externí účetní firma................ 165 2. Desatero pro snížení účetních a daňových chyb............ 173 6
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0124364
3 CZ PrSKC
5 20120806192115.0
7 ta
8 010824s1997 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85963-37-X
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Skála, Milan
245 10 $a Nejčastější účetní a daňové chyby / $c Milan Skála, Jana Kunešová-skálová
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b CODEX Bohemia, $c 1997 $a Praha
300 ## $a 179 s.
504 ## $a Tb.
653 ## $a právo
653 ## $a účetnictví
653 ## $a daně
653 ## $a chyby v účtové třídě
653 ## $a daň z příjmu
653 ## $a prevence chyb
700 1# $a Kunešová-skálová, Jana
910 ## $a BOD006 $b UK-84801/1
964 $a daně -daň z příjmů -chyby -prevence
1089 $d 0 $z KA3
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link