MS Works 3.0

snadno a rychle

Miroslav Olehla, Josef Olehla

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1. Úvod .......................................................... 13 1.1 Jak začneme................................................ 13 1.2 Co je společné............................................. 14 1.3 Výuka...................................................... 15 1.4 Instalace programu WORKS .................................. 16 2. Textový editor ................................................ 17 2.1 Soubor .................................................... 17 2.1.1 Soubor - Vytvořit nový dokument..................... 18 2.1.2 Soubor - Otevřít existující soubor ................. 21 2.1.3 Soubor - Průvodci programu Works ................... 23 2.1.4 Soubor - Šablony ................................... 24 2.1.5 Soubor - Zavřít..................................... 25 2.1.6 Soubor - Uložit .................................... 25 2.1.7 Soubor - Uložit jako ............................... 27 2.1.8 Soubor - Uložit pracovní prostor...................... 27 2.1.9 Soubor - Vzhled stránky ............................ 28 2.1.10 Soubor - Tiskárna.................................... 29 2.1.11 Soubor - Ukázka před tiskem ....................... 30 2.1.12 Soubor - Tisk ....................................... 30 2.1.13 Soubor - Odeslat .................................. 31 2.1.14 Soubor - Konec .................................... 31 2.2 Úpravy .................................................... 32 2.2.1 Úpravy - Zpět ...................................... 32 2.2.2 Úpravy - Vyjmout ................................... 32 2.2.3 Úpravy - Kopírovat ................................... 32 2.2.4 Úpravy - Vložit .................................... 33 2.2.5 Úpravy - Vložit jako................................ 33 2.2.6 Úpravy - Vymazat ................................... 34 2.2.7 Úpravy - Označit vše ................................. 34 2.2.8 Úprava - Hledat .................................... 35 2.2.9 Úprava - Zaměnit...................................... 36 2.2.10 Úpravy - Přejít na .................................. 37 2.2.11 Úpravy - Propojení .................................. 38 2.2.12 Úpravy - Objekt ..................................... 38 2.3 Zobrazit................................................... 39 2.3.1 Zobrazit - Panel nástrojů ........................... 39 2.3.2 Zobrazit - Lupa ..................................... 39 2.3.3 Zobrazit - Normálně ................................. 39 2.3.4 Zobrazit - Stránka .................................. 39 2.3.5 Zobrazit - Koncept .................................. 40 2.3.6 Zobrazit - Zalomit podle okna ....................... 40 2.3.7 Zobrazit - Všechny znaky ............................ 40 2.3.8 Zobrazit - Pravítko ................................. 40 2.3.9 Zobrazit - Poznámky.................................... 40 2.3.10 Zobrazit - Záhlaví a paty........................... 40 2.4 Vložit ...................................................... 42 2.4.1 Vložit - Konec stránky ................................ 42 2.4.2 Vložit - Speciální znak.............................. 43 2.4.3 Vložit - Poznámka pod čarou ......................... 44 2.4.4 Vložit - Pole databáze .............................. 45 2.4.5 Vložit - Záložka .................................... 46 2.4.6 Vložit - Graf ....................................... 46 2.4.7 Vložit - Tabulku ...................................... 48 2.4.8 Vložit - ClipArt .................................... 48 2.4.9 Vložit - WordArt ...................................... 48 2.4.10 Vložit - Note-it ..................................... 49 2.4.11 Vložit - Kreslení .................................... 50 2.4.12 Vložit - Objekt....................................... 50 2.5 Formát ...................................................... 52 2.5.1 Formát - Písmo a styl ............................... 52 2.5.2 Formát - Odstavec ..................................... 54 2.5.3 Formát - Tabelátory ................................... 55 2.5.4 Formát - Ohraničení ................................... 57 2.5.5 Formát - Sloupce ...................................... 58 2.5.6 Formát - Obrázek/Objekt....................i......... 59 2.6 Nástroje..................................................... 60 2.6.1 Nástroje - Vytočit označené číslo ..................... 60 2.6.2 Nástroje - Pravopis.................................... 60 2.6.3 Nástroje - TEZAURUS.................................... 61 2.6.4 Nástroje - Rozdělovat slova ........................... 61 2.6.5 Nástroje - Počet slov......................>......... 62 2.6.6 Nástroje - Obálky a štítky ............................ 62 2.6.7 Nástroje - Prestránkoval............................... 63 2.6.8 Nástroje - Upravit panel nástrojů ..................... 64 2.6.9 Nástroje - Volby....................................... 64 2.7 Okno........................................................ 65 2.7.1 Okno - Kaskáda - Dlaždice ........................... 65 2.7.2 Okno - Uspořádat ikony .............................. 66 2.7.3 Okno - Rozdělit ..................................... 66 3. Tabulkový procesor ............................................ 67 3.1 Soubor ..................................................... 68 3.2 Úpravy ..................................................... 74 3.2.1 Úpravy - Vložit jako................................. 74 3.2.2 Úpravy - Označit Řádek / Sloupec ...................... 75 3.2.3 Úpravy - Označit vše .................................. 75 3.2.4 Úpravy - Hledat ..................................... 75 3.2.5 Úpravy - Zaměnit....................................... 76 3.2.6 Úpravy - Přejít na .................................... 76 3.2.7 Úpravy - Vyplnit vpravo / Vyplnit dolů .............. 77 3.2.8 Úpravy - Vyplnit řadou ................................ 77 3.2.9 Zobrazit............................................... 78 3.2.10 Zobrazit - Graf....................................... 78 3.2.11 Zobrazit - Tabulku ................................. 78 3.2.12 Zobrazit - Mřížka..................................... 78 3.2.13 Zobrazit - Vzorce .................................. 78 3.3 Vložit ..................................................... 79 3.3.1 Vložit - Odstranit konec stránky..................... 79 3.3.2 Vložit - Řádek / Sloupec ............................ 79 3.3.3 Vložit - Odstranit řádek / sloupec .................. 79 3.3.4 Vložit - Funkce ..................................... 80 3.3.5 Vložit - Název úseku ................................ 80 3.4 Formát ..................................................... 82 3.4.1 Formát - Číslo ........................................ 83 3.4.2 Formát - Zarovnání .................................... 84 3.4.3 Formát - Vzorky ....................................... 85 3.4.4 Formát - Ochrana ...................................... 85 3.4.5 Formát - Automatický formát ......................... 86 3.4.6 Formát - Nastavit tiskovou oblast ................... 87 3.4.7 Formát - Ukotvit nadpisy.............................. 87 3.4.8 Formát - Výška řádku / Šířka sloupce................... 87 3.5 Nástroje................................................... °° 3.5.1 Nástroje - Seřadit řádky........................... 88 3.5.2 Nástroje - Vytvořit nový graf...................... 90 3.5.3 Nástroje - Pojmenovat graf/Odstranit graf/Zkopírovat graf 90 3.5.4 Nástroje - Ruční přepočet / Přepočítat ........... 91 4. Grafy........................................................ 93 4.1 Soubor .................................................... 95 4.1.1 Soubor - Vzhled stránky ........................... 95 4.2 Úpravy .................................................... 96 4.2.1 Úpravy - Kopírovat................................... 96 4.2.2 Úpravy - Vložit řady................................. 96 4.2.3 Úpravy - Označit text nadpisem....................... 97 4.2.4 Úpravy - Řady........................................ 97 4.2.5 Úpravy - Nadpisy..................................... 98 4.2.6 Úpravy - Legenda / Popisy řad ....................... 99 4.2.7 Úpravy - Popisy údajů............................... 100 4.2.8 Úpravy - Přejít na ................................. 102 4.2.9 Zobrazit............................................ 102 4.2.10 Zobrazit - Zobrazit v tiskové podobě............. 102 4.3 Galerie .................................................. 103 4.3.1 Galerie - Plošný graf.............................. 103 4.3.2 Galerie - Sloupcový graf............................ 104 4.3.3 Galerie - Spojnicový graf........................... 104 4.3.4 Galerie - Výsečový graf............................. 105 4.3.5 Galerie - Skládaný spojnicový graf................ 105 4.3.6 Galerie - Bodový graf (X-Y) ...................... 106 4.3.7 Galerie - Paprskový graf............................ 106 4.3.8 Galerie - Smíšený graf ............................. 107 4.3.9 Galerie - 3D grafy ................................. 107 4.4 Formát ................................................... 108 4.4.1 Formát - Vzorky a barvy ........................... 108 4.4.2 Formát - Vodorovná osa X .......................... 109 4.4.3 Formát - Svislá osa Y.............................. 109 4.4.4 Formát - Pravá svislá osa.......................... 110 4.4.5 Formát - Dvě svislé osy Y.......................... 111 4.4.6 Formát - Snmený sloupcový a spojnicový graf........ 112 4.4.7 Formát - Přidat rámeček ........................... 112 4.4.8 Formát - Přidat legendu............................ 112 4.4.9 Formát - Změnit graf na 3-D ...................... 112 4.5 Nástroje ................................................. 112 5. Databáze .......................... 5.1 Organizace dat v databázi ...... 6. Režim Formulář .................... 6.1 Soubor ......................... 6.1.1 Soubor - Vytvořit nový soubor 6.1.2 Soubor - Vzhled stránky . . . . 6.2.1 Úpravy - Vložit jako........................ 6.2.2 Úpravy - Vymazat obsah pole / Vymazat vzorec 6.2.3 Úpravy - Vyjmout záznam..................... 6.2.4 Úpravy - Kopírovat záznam................... 6.2.5 Úprava - Hledat ............................ 6.2.6 Úprava - Přejít na.......................... 6.2.7 Úpravy - Umístit označený prvek............. 6.3 Zobrazit.......................................... 6.3.1 Zobrazit - Formulář......................... 6.3.2 Zobrazit - Řádky polí ...................... 6.3.3 Zobrazit - Formát pro tiskárnu ............. 6.3.4 Zobrazit - Provést dotaz ................... 6.3.5 Zobrazit - Skrýt záznam .................... 6.3.6 Zobrazit - Zobrazit všechny záznamy ........ 6.3.7 Zobrazit - Zobrazit / Skrýt záznamy ........ 6.4 Vložit ........................................... 6.4.1 Vložit - Záznam ............................ 6.4.2 Vložit - Odstranit záznam .................. 6.4.3 Vložit - Pole............................... 6.4.4 Vložit - Popis.............................. 6.4.5 Vložit - Obdélník........................... 6.4.6 Vložit - Odstranit označený prvek........... 6.5 Formát ........................................... 6.5.1 Formát - Ochrana ........................... 6.5.2 Formát - Zarovnat na mřížku ................ 6.5.3 Formát - Přesunout dozadu / Přesunout dopředu 6.5.4 Formát - Velikost pole / Obrázek / Objekt . . . 6.5.5 Formát - Zobrazit název pole ............... 6.6 Nástroje.......................................... 6.6.1 Nástroje - Seřadit záznamy ................. 113 113 115 115 115 118 119 119 119 119 120 120 120 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 124 124 124 124 125 125 125 125 126 127 127 7. Režim Seznam................................................. 129 7.1 Úpravy .................................................. 130 7.1.1 Úpravy - Vymazat obsah pole ....................... 130 7.1.2 Úpravy - Pojmenovat pole........................... 131 7.2 Zobrazit................................................. 131 7.2.1 Zobrazit - Seznam .................................. 132 7.2.2 Vložit / Formát / Nástroje ........................ 132 8. Režim Dotaz.................................................. 133 8.1 Úpravy .................................................. 134 8.2 Zobrazit................................................. 134 8.2.1 Zobrazit - Dotaz.................................... 135 8.3 Nástroje ................................................ 135 8.3.1 Nástroje - Vytvořit nový dotaz...................... 135 8.3.2 Nástroje - Pojmenovat dotaz ........................ 137 8.3.3 Nástroje - Odstranit dotaz ......................... 137 8.3.4 Nástroje - Zkopírovat dotaz......................... 137 9. Režim Sestava ............................................... 139 9.1 Úpravy .................................................. 139 9.1.1 Úpravy - Kopírovat výstup sestavy................... 139 9.2 Zobrazit ................................................ 140 9.3 Vložit ............................................’ ' ’ ’ ho 9.3.1 Vložit - Název pole................................. 141 9.3.2 Vložit - Obsah pole................................. 141 9.3.3 Vložit - Souhrn pole ............................... 142 9.4 Formát .................................................. 142 9.5 Nástroje................................................. 142 9.5.1 Nástroje - Seřadit záznamy ......................... 143 9.5.2 Nástroje - Vytvořit novou sestavu................... 143 9.6 Nástroje - Pojmenovat / Odstranit / Zkopírovat sestavu . 146 10. Komunikace a přesuny mezi soubory........................... 147 10.1 Textový editor ........................................ 147 10.2 Tabulkový procesor..................................... 149 10.3 Databáze .............................................. 150 10.4 Vkládání souborů různých typů.......................... 150 10.5 Komunikace mezi počítači .............................. 150 11. Tabulkové a databázové funkce............................... 151 11.1 Matematické funkce...................................... 151 11.2 Logické funkce.......................................... 152 11.3 Datumové a časové funkce................................ 153 11.4 Statistické funkce...................................... 155 11.5 Finanční funkce ........................................ 156 11.6 Speciální (vyhledávací a adresové) funkce .............. 158 /
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0115471
3 CZ PrSKC
5 20120806182918.0
7 ta
8 010824s1994 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-7169-045-7
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Olehla, Miroslav
245 10 $a MS Works 3.0 : $b snadno a rychle / $c Miroslav Olehla, Josef Olehla
260 ## $b Grada, $c 1994 $a Praha
300 ## $a 159 s.
504 ## $a Obr.
653 ## $a programy
653 ## $a MS Works 3.0
700 1# $a Olehla, Josef
910 ## $a BOD006 $b LES-15852/0
964 $a programy počítačové -MS WORKS 3.0 - příručky uživatelské
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link