Geografické informační systémy

principy a praxe

Ján Tuček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah ČÄSTI. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. INFORMACE A PROSTOR NEBO ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI 3 1.1. Něco z informatiky........................................................ 5 1.2. Úvod do prostorových pojmů ................................................8 2. GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 13 2.1. Různé aspekty GIS ....................................................... 17 2.2. Definice GIS ............................................................ 18 2.3. Nejdůležitější mezníky vývoje ........................................... 20 2.4. GIS a jiné informační (počítačové) systémy............................... 26 3. STRUKTURA A FUNKCE GIS 31 3.1. Hardware pro GIS .........................................................32 3.2. Software pro GIS ........................................................ 34 3.3. Prostorové údaje .........................................................36 3.4. Obsluha GIS ..............................................................37 4. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ GIS 39 4.1. Literatura ...............................................................40 4.2. Profesní organizace ......................................................47 4.3. Jiné“ aktivity související s GIS .........................................49 ČÁST II. OD REALITY ? POČÍTAČOVÉMU SOUBORU - ZÁKLADY GEOINFORMATIKY 5. MODELOVÁNÍ GEOGRAFICKÝCH OBJEKTŮ 53 5.1. Specifika prostorových objektů .......................................... 54 5.1.1. Geografická poloha ................................................ 56 5.1.2. Prostorové vztahy...................................................69 5.1.3. Atributové vlastnosti ......................................................70 5.1.4. Čas - dynamický popis ......................................................71 5.2. Proces modelování...................................................................72 5.3. Úrovně abstrakce reality a úlohy disciplín v nich ................................76 5.4. Pole a na polích založený princip modelování prostoru.............................83 5.5. Objekty a na objektech založený přístup ? modelování prostoru ....................87 6. REPREZENTACE PROSTOROVÝCH OBJEKTŮ 91 6.1. Vektorová reprezentace prostorových objektů ......................................93 6.1.1. Základní principy vektorové reprezentace .................................94 6.1.2. Vektorové datové modely a struktury (reprezentace)........................ 101 6.1.3. Některé známé aplikace ................................................... 103 6.2. Rastrová reprezentace prostorových objektů .................................. 110 6.2.1. Základní principy rastrové reprezentace .................................. 110 6.2.2. Geometrie, topologie a tématika v rastrové reprezentaci .................. 114 6.2.3. Způsoby strukturování údajů v rastrové reprezentaci ...................... 117 6.2.4. Metody komprese údajů .................................................... 118 6.3. Digitální modely terénu (povrchy) ................................................ 124 6.3.1. Definice a systemizace digitálních modelů terénu ......................... 125 6.3-2. Rastrové modely terénu ................................................... 127 6.3.3. Nepravidelné trojúhelníkové sítě ......................................... 130 6.4. Porovnávání - výběr reprezentací ................................................. 132 7. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 135 7.1. Přístupy ke zpracování údajů na počítačích ....................................... 136 7.2. Položka, záznam, soubor, databáze, databázový systém ............................. 138 7.3. Databázové modely ...............................:................................ 141 7.3.1. Hierarchický model ....................................................... 142 7.3.2. Síťový model ............................................................. 143 7.3 3. Relační model ............................................................ 144 7.3.4. Objektově orientovaný model .................................... 146 7.3 5. Dotazovací jazyky pro datové struktury.................................... 147 7.4. Výběr struktur pro potřeby GIS ................................................... 148 7.5. Alternativní GIS architektury ................................................... 150 7.5.1. První generace GIS ....................................................... 151 7.5.2. Druhá generace GIS ....................................................... 152 7.5.3. GIS třetí generace (postrelační) ......................................... 155 7.6. Sítě a distribuované databáze .................................................... 158 ČÁST III. FUNKČNOST GIS, TYPICKÉ ČINNOSTI V RÁMCI PROJEKTŮ 8. ČINNOSTI V RÁMCI GIS PROJEKTU 163 8.1. Stanovení cílů projektu ........................................................ 165 8.2. Budování databáze .............................................................. 166 8.3. Restrukturalizace, manipulace s údaji .......................................... 167 8.4. Provedení analýz a syntéz ...................................................... 167 8.5. Vizualizace dat a tvorba výstupů ......•........................................ I68 9. VSTUP ÚDAJŮ - NAPLŇOVÁNÍ DATABÁZE 169 9.1. Zdroje údajů pro jednotlivé části popisu geobjektů ............................. 170 9.2. Vstup údajů z primárních zdrojů ................................................ 173 9.2.1. Vstup údajů z geodetických měření ....................................... 173 9.2.2. Vstup fotogrammetrických údajů .......................................... 175 9.2.3. Vstup údajů z DPZ ....................................................... 178 9.3. Vstup údajů z druhotných (kartografických) zdrojů .............................. 188 9.3.1. Manuální vstup přes klávesnici .......................................... 188 9.3.2. Digitalizace ............................................................ 188 9.3.3. Skenování ............................................................... 192 9.3.4. Konverze údajů v digitální podobě a jejich standardizace ................ 195 9.4. Budování topologie a vstup atributových údajů .................................. 204 9.4.1. Budování topologie, resp. vstup topologických údajů ..................... 204 9.4.2. Vstup atributových údajů................................................. 205 10. RESTRUKTURALIZACE ÚDAJŮ 207 10.1. Manipulace s údaji ............................................................. 208 10.2. Změna mapové projekce, transformace souřadnicového systému, převzorkování....... 211 10.3. Generalizace v prostředí GIS ................................................... 216 10.3.1. Generalizace a kvalita údajů ........................................... 218 10.3 2. Některé procedury pro generalizaci .................................... 219 IO.3.3. Bezměřítkové a na měřítku závislé databáze ............................. 222 10.4. Konverze reprezentací ...........................................................223 10.5. Manipulace s digitálními modely terénu ......................................... 228 11. ANALÝZA A SYNTÉZA ÚDAJŮ 233 11.1. Literární přehled názorů ........................................................235 11.2. Dotazy na databázi - prohledávání databáze ..................................... 241 11.3. Mapová algebra .............................................................. 248 11.4. Vzdálenostní analýzy ........................................................... 252 11.5. Analýza modelů terénu .......................................................... 260 11.6. Analýzy sítí .................................................................. 267 11.7. Analýza obrazu (zvláště z DPZ) ................................................272 11.7.1. Korekce obrazů ....................................................... 272 11.7.2. Preparování (vylepšováno obrazů ...................................... 275 11.7.3. Transformace obrazů .................................................. 278 11.7.4. Klasifikace obrazů ................................................... 280 11.8. Analytické a syntetické operace (postupy) .................................... 282 12. VIZUALIZACE DAT A VYTVÁŘENÍ VÝSTUPŮ 285 12.1. Obraz neboli vizuální reprezentace reality.................................... 287 12.2. Vizualizace .................................................................. 291 12.3. Základy grafického zpracování údajů v počítačovém prostředí .................. 295 12.4. Digitální kartografie ........................................................ 304 12.5. Druhy výstupních produktů z GIS .............................................. 307 ČÁST IV. PROVOZNÍ ASPEKTY GIS 13. HODNOCENÍ KVALITY GEOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ 319 13.1. Kvalita geografických údajů ....................................................320 13.2. Metadatové informace ........................................................... 326 13.?. Chyby údajů v GIS ......................................................... 329 14. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU 331 14.1. Koncept systému ............................................................333 14.2. Návrh systému ..............................................................336 14.3. Vývoj systému ............................................................ 338 14.4. Používání systému ......................................................... 340 14.5. Hodnocení systému ..........................................................343 15. NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SOFTWAROVÉ SYSTÉMY (V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU) 345 15.1. ARC/INFO a související produkty ............................................347 15.1.1. ARC/INFO ...........................................................347 15.1.2. ArcView a jiné .....................................................351 15.2. MGE a související produkty.................................................................354 15.2.1. ??? ...............................................................................354 15.2.2. GeoMedia a jiné ................................................................357 15.3. Systémy pro personální počítače ...........................................................359 15.3.1. Idrisi ............................................................................359 15.3.2. Topol .............................................................................361 15.3.3. Maplnfo ...........................................................................362 16. INFRASTRUKTURA PRO GEOINFORMACE 365 16.1. Americký a evropský přístup ............................................366 16.2. Situace ve Slovenské republice .........................................372 16.3. Situace v České republice ..............................................376 17. APLIKACE GIS (V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU) 381 17.1. Obecné poznámky ....................................................... 383 17.2. Stměný přehled .........................................................385 18. PERSPEKTIVY ROZVOJE OBLASTI GIS 393 19. POUŽITÁ LITERATURA 401 Rejstřík 415
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0124696
3 CZ PrNK
5 20161005110351.4
7 tu
8 981016s1998----xr a|||e||||||001|0|cze||
20 ## $a 80-7226-091-X (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 004.9 $x Speciální počítačové metody. Počítačová grafika $2 Konspekt $9 23
80 ## $a 004.9:91 $2 undef
80 ## $a 681.3.06 $2 undef
80 ## $a 002 $2 undef
100 1# $a Tuček, Ján, $d 1956- $7 kv2011640398 $4 aut
245 10 $a Geografické informační systémy : $b principy a praxe / $c Ján Tuček
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Computer Press, $c 1998
300 ## $a 424 s. : $b il.
440 #0 $a CAD & GIS
504 ## $a Bibliografie na s. 402-414
504 ## $a Obsahuje rejstřík
650 07 $a geografické informační systémy $2 czenas
650 07 $a geografické informace $x zpracování $2 czenas
653 ## $a geografie
653 ## $a informační systémy
901 $o 19981113 $b 9788072260911 $f 1. vyd.
910 ## $a BOD006 $b UKV-11A2/1/4
964 $a systémy informační -geografie -principy -praxe
1000 $a 11 Vědy o Zemi ; $b 11A Geografie, GIS ; $c 11A2 GIS
1089 $d 0 $z KA2
1500 $2 0060626153914.0
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link