Microsoft Windows 3.1

Kris Jamsa

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod ..........................................................15 1. Základní operace ve Windows.................................17 1.1 Zahájení práce s Windows...............................17 1.2 Online výuka Windows...................................17 1.3 Pohled na Windows......................................18 1.4 Práce s ikonami........................................20 1.5 Výběr okna.............................................21 1.6 Práce s menu...........................................21 1.6.1 Otevření menu....................................21 1.6.2 Výběr příkazu....................................21 1.6.3 Uzavření menu....................................22 1.7 Práce s dialogovými boxy...............................22 1.8 Rolování informací.....................................26 1.9 Změny velikosti okna ..................................28 1.9.1 Minimalizace okna................................28 1.9.2 Obnova velikosti minimalizovaného okna...........28 1.9.3 Maximalizace okna ...............................28 1.9.4 Obnova původní velikosti maximalizovaného okna . . . 29 1.9.5 Postupná změna velikosti okna....................29 1.10 Přesuny okna..........................................30 1.11 Uzavření okna.........................................30 1.12 Použití řídícího menu.................................31 1.13 Nápověda..............................................32 1.13.1 Přístup к rozšířené nápovědě....................33 1.13.2 Přístup к definicím.............................34 1.13.3 Tisk tématu z nápovědy .........................35 1.13.4 Návrat к předcházejícímu tématu nápovědy........36 1.13.5 Prohledávání podle klíčového slova..............37 1.13.6 Záložky.........................................38 1.13.7 Poznámky v textu nápovědy.......................40 1.13.8 Ukončení online nápovědy........................41 1.14 Ukončení Windows......................................422. Standardní aplikace ve Windows...............................43 2.1 Program Manager .........................................43 2.1.1 Přidání skupiny programů...........................44 2.1.2 Vymazání skupiny programů..........................45 2.1.3 Přidání aplikací do skupiny........................46 2.1.4 Vymazání aplikace ze skupiny.......................47 2.1.5 Přesun aplikace z jedné skupiny do druhé..........48 2.1.6 Kopírování aplikace z jedné skupiny do druhé.......48 2.1.7 Používání skupiny Startup..........................49 2.1.8 Změna názvu skupiny................................49 2.1.9 Změna popisu aplikace .............................50 2.1.10 Uspořádání skupinových oken.......................50 2.1.11 Uspořádání ikon aplikací a skupin.................51 2.2 File Manager............................................51 2.2.1 Obrazovka pro File Manager ........................51 2.2.2 Změna disku........................................53 2.2.3 Změna adresáře ....................................53 2.2.4 Rozvinutí adresáře.................................53 2.2.6 Prohlížení aktuálního adresáře.....................54 2.2.7 Prohlížení několika adresářů najednou .............55 2.2.8 Ovládání zobrazení adresářových oken...............56 2.2.9 Uzavření adresářového okna.........................56 2.2.10 Spouštění aplikací................................57 2.2.11 Změna pohledu ....................................58 2.2.12 Změna zobrazovaných informací o souborech.........58 2.2.13 Výběr několika souborů............................60 2.2.14 Použití menu File.................................62 2.2.15 Použití menu Disk.................................70 2.2.16 Určení velikosti volné paměti ....................75 2.2.17 Řízení potvrzovacích boxů.........................76 2.2.18 Výběr písma pro File Manager......................77 2.2.19 Další možnosti pro File Manager...................78 2.3 Clipboard Viewer .......................................78 2.3.1 Ukládání souborů do Clipboard......................78 2.3.2 Otevírání souborů v Clipboard..................... 79 2.3.3 Mazání Clipboard...................................802.4 Print Manager............................................80 2.4.1 Prohlížení souborů ve frontě........................80 2.4.2 Změny pořadí v tiskové frontě.......................82 2.4.3 Odstranění souboru z tiskové fronty.................83 2.4.4 Ovládání priority pro Print Manager.................83 2.4.5 Přerušení a pokračování tisku.......................83 2.4.6 Problémy při tisku..................................84 2.4.7 Další možnosti sítě.................................84 2.4.8 Ukončení Print Manager..............................85 2.5 Task List................................................85 2.5.1 Aktivace Task List..................................86 2.5.2 Použití Task List...................................86 2.5.3 Zastavení aplikací pomocí Task List ................86 2.5.4 Zrušení Task List ..................................86 2.6 PIF Editor ..............................................87 2.6.1 Vytváření PIF.......................................87 2.6.2 Editace existujícího PIF............................87 2.6.3 Standardní mód......................................88 2.6.4 Rozšířený mód 386 ................................. 90 3. Přizpůsobení a optimalizace Windows pomocí Control Panel. . 95 3.1 Změna barev obrazovky....................................96 3.1.1 Použití předdefinovaného barevného schématu.........97 3.1.2 Změna barvy u prvku pracovní desky..................97 3.1.3 Vytváření barvy.....................................98 3.2 Práce s písmem..........................................100 3.2.1 Přidání písma .....................................100 3.2.2 Odstranění písma ..................................101 3.2.3 Použití písma TrueType.............................102 3.3 Konfigurace sériových portů.............................102 3.4 Přizpůsobení myši.......................................104 3.4.1 Nastavení rychlosti myši...........................105 3.4.2 Nastavení rychlosti dvojitého odklepnutí...........105 3.4.3 Přepínání levého a pravého tlačítka................105 3.4.4 Výběr myší stopy ..................................105 3.5 Přizpůsobení pracovní desky.............................1053.5.1 Výběr pozadí........................................106 3.5.2 Vytváření vlastního vzoru..........................107 3.5.3 Úprava již existujícího vzoru......................108 3.5.4 Mazání vzoru ......................................108 3.5.5 Výběr tapety.......................................109 3.5.6 Použití rychlého přepínání Alt+Tab.................110 3.5.7 Výběr klidové obrazovky............................110 3.5.8 Zrněna oddělování ikon.............................115 3.5.9 Použití boxu Sizing Grid...........................115 3.5.10 Změna rychlosti blikání kurzoru...................116 3.6 Nastavení odezvy klávesnice..............................116 3.7 Konfigurace tiskárny.....................................118 3.7.1 Přidání tiskárny....................................118 3.7.2 Připojení tiskárny к portu.........................120 3.7.3 Připojení sítové tiskárny..........................120 3.7.4 Odstranění tiskárny ...............................121 3.7.5 Výběr přednastavené tiskárny.......................122 3.8 Mezinárodní nastavení....................................122 3.9 Nastavení počítačového data a času.......................125 3.9.1 Nastavení počítačového data.........................126 3.9.2 Nastavení počítačového času .......................126 3.10 Nastavení možností sítě.................................127 3.11 Používání Midi Mapper...................................127 3.12 Použití možností rozšířeného módu 386 ................. 127 3.12.1 Časový rozvrh rozšířeného módu 386 .............. 129 3.12.2 SWAP soubory ve Windows...........................129 3.13 Ovládání řadičů pro jednotlivá zařízení.................131 3.13.1 Přidání řadiče....................................132 3.13.2 Odstranění řadiče.................................133 3.13.3 Změna konfigurace řadiče..........................134 3.14 Přiřazení systémových zvuků.............................135 4. Aplikace pracovní desky........................................137 4.1 Nastavení stránky .......................................138 4.1.1 Nastavení okrajů...................................138 4.1.2 Záhlaví a zápatí stránky...........................1394.2 Změna tiskárny a jejího nastavení........................140 4.3 Calculator ..............................................141 4.3.1 Přepínání kalkulačky...............................141 4.3.2 Zadávání hodnot....................................141 4.3.3 Použití standardní kalkulačky......................142 4.3.4 Použití vědecké kalkulačky.........................143 4.4 Calendar...............................................147 4.4.1 Práce s kalendářními soubory.......................148 4.4.2 Denní plánování....................................150 4.4.3 Měsíční plánování..................................153 4.4.4 Kombinace funkčních kláves.........................153 4.5 Cardfile.................................................154 4.5.1 Začátek práce s kartotékou.........................154 4.5.2 Tvorba nového souboru karet........................155 4.5.3 Přiřazení indexu...................................155 4.5.4 Přidání karty......................................156 4.5.5 Uložení kartotéky..................................156 4.5.6 Natažení kartotéky.................................156 4.5.7 Menu File..........................................156 4.5.8 Prohlížení karet...................................157 4.5.9 Oprava karty.......................................159 4.5.10 Zrušení opravy....................................159 4.5.11 Změna indexu .....................................159 4.5.12 Zrušení karty.....................................160 4.5.13 Kopírování textu z jedné karty na druhou..........160 4.5.14 Kopírování grafiky aplikace Paintbrush na kartu . . 161 4.5.15 Vazba grafiky aplikace Paintbrush na kartu........161 4.6 Clock....................................................162 4.6.1 Nastavení písma hodin..............................162 4.6.2 Skrytí nebo zobrazení titulního pruhu hodin .......163 4.6.3 Skrytí nebo zobrazení data.........................163 4.6.4 Ukrytí nebo zobrazení sekund.......................164 4.6.5 Nastavení hodin jako horního okna..................164 4.6.6 Obnova velikosti hodin.............................164 4.7 Notepad .................................................165 4.7.1 Zahájení práce......................................1654.7.2 Menu File..........................................166 4.7.3 Rozšířená editace souborů..........................167 4.7.4 Přesouvání textu...................................168 4.7.5 Hledání slova nebo fráze...........................168 4.7.6 Ovládání tiskových výstupů.........................169 4.8 Paintbrush...............................................170 4.8.1 Zahájení práce.....................................171 4.8.2 Použití menu File..................................171 4.8.3 Výběr nástroje.................................... 173 4.8.4 Výběr tloušťky čáry................................174 4.8.5 Výběr barev........................................174 4.8.6 Použití malířského náčiní..........................174 4.9 Recorder.................................................181 4.9.1 Spuštění aplikace Recorder.........................182 4.9.2 Další možnosti aplikace Recorder...................185 4.10 Terminal ...............................................185 . 4.10.1 Zahájení práce....................................186 4.10.2 Identifikace vašeho modemu . . . .................186 4.10.3 Nastavení komunikačních parametrů.................187 4.10.4 Nastavení telefonního čísla.......................188 4.10.5 Uložení komunikačních informací...................189 4.10.6 Natažení komunikačních informací..................189 4.10.7 Uskutečnění telefonního hovoru....................189 4.10.8 Přenášení souborů ................................190 4.11 Write...................................................191 4.11.1 Zahájení práce....................................191 4.11.2 Otevření již existujícího dokumentu...............191 4.11.3 Vytváření nového dokumentu........................192 4.11.4 Uložení dokumentu.................................192 4.11.5 Menu File.........................................192 4.11.6 Pohyb v rámci dokumentu...........................193 4.11.7 Použití vnořených objektů.........................197 4.11.8 Použití menu Find.................................197 4.11.9 Změna písma.......................................199 4.11.10 Použití menu Character...........................200 4.11.11 Použití menu Paragraph...........................2004.11.12 Použití menu Document...........................202 4.11.13 Použití Document Ruler..........................204 4.11.14 Používané kombinace kláves......................206 4.12 Character map..........................................207 4.13 Object Packager........................................208 4.13.1 Tvorba balíku....................................209 4.13.2 Tvorba balíku, který obsahuje část dokumentu . . . 210 4.13.3 Výběr jiné ikony.................................211 4.13.4 Tvorba vlastních ikon ...........................211 4.14 Media Player...........................................212 4.14.1 Výběr zařízení...................................212 4.14.2 Otevírání souborů ...............................213 4.14.3 Výběr rozsahu....................................213 4.14.4 Ovládání zařízení................................213 4.14.5 Změna pozice pro přehrávání......................213 4.14.6 Ukončení aplikace Media Player...................214 4.15 Sound Recorder.........................................214 4.15.1 Otevření sukového souboru........................214 4.15.2 Funkce aplikace Sound Recorder...................215 4.15.3 Nahrávání zvukového souboru......................215 4.15.4 Přidání zvuku do již existujícího zvukového souboru 215 4.15.5 Vložení zvukového souboru........................216 4.15.6 Mixování zvukových souborů.......................216 4.15.7 Smazání části zvukového souboru..................217 4.15.8 Zrušení změn ve zvukovém souboru.................217 4.15.9 Změna hlasitosti zvuku...........................217 4.15.10 Změna rychlosti přehrávání zvuku................218 4.15.11 Přidání echa....................................218 4.15.12 Změna směru přehrávání zvuku....................218 4.15.13 Ukončení aplikace Sound Recorder................218 Hry..........................................................219 5.1 Solitaire............................................... 219 5.1.1 Pohyb karet ......................................220 5.1.2 Obracení karet....................................221 5.1.3 Výběr vzoru zadní strany karet....................2215.1.4 Začátek nové hry..............................222 5.1.5 Volba pravidel................................222 5.2 Minesweeper.........................................223 Dodatek A...................................................227 Instalace Windows..........................................227 Požadovaný hardware.................................227 Instalace Windows...................................227 Výběr vhodného módu.................................232 Dodatek В...................................................235 Základní klávesy Windows ................................ 235' Dodatek C......................................................237 Nastavení paměti a systému..............................237 Používání paměti....................................237 Změna nastavení systému pomocí Setup................240 Dodatek D...................................................247 Glosář .................................................247 Autor 251
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0114563
3 CZ PrSKC
5 20120806182526.0
7 ta
8 010824s1993 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-85623-77-3
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Jamsa, Kris
245 10 $a Microsoft Windows 3.1 / $c Kris Jamsa
260 ## $b Grada, $c 1993 $a Praha
300 ## $a 250 s.
504 ## $a Obr.
653 ## $a Windows 3.1
653 ## $a grafické prostředí
910 ## $a BOD006
964 $a počítače osobní -prostředí grafické -Windows 3.1 -příručky uživatelské
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link