Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami

Pavel Zítek, Antonín Víteček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 5 Obsah Předmluva 7 Část I Návrh řízení lineárních podsystémů se zpožděními 9 1 Modely systémů se zpožděním 10 1.1 Úloha zpoždění v modelech procesů 11 1.2 Jednoduchý model procesu se zpožděním 14 1.3 Stavová formulace systému se zpožděním 21 1.4. Závěr 29 2 Syntéza zpětnovazebního řízení systémů se zpožděním 30 2.1 Metoda inverze přenosu soustavy 30 2.2 Metoda optimálního modulu pro systém se zpožděním 32 2.3 Funkcionální modifikace metody vnitřního modelu 35 2.4 Metoda inverze v aplikaci na víceparametrový proces 41 2.5 Závěr • • 46 3 Využití komplexní roviny v návrhu 48 3.1 Charakteristický kvazipolynom lineárního systému se zpožděním 48 3.2 Kritérium stability podle přírůstku argumentu M(s) 49 3.3 Kritérium předepsaného útlumu vlastních kmitů 54 3.4 Kontrola reálných nul M(s) 5 6 3.5 Závěr 58 4 Stavová zpětná vazba systému se zpožděním 59 4.1 Funkcionální zobecnění pojmu stavové zpětné vazby 59 4.2 Řiditelnost systému se zpožděním 64 4.3 Integrační složka ve stavové zpětné vazbě 66 4.4 Návrh stavové zpětné vazby s kompenzací zpoždění 70 4.5 Závěr 75 5 Pozorovatel anizochronního stavu 77 5.1 Princip pozorovatele anizochronního stavu 77 5.2 Spektrální pozorovatelnost stavu systému se zpožděním 79 5.3 Separabilita lokálního pozorovatele 81 5.4 Kompenzace zpoždění v dynamice pozorovatele 83 5.5 Pozorovatel redukovaného řádu 86 5.6 Závěr 88 Literatura 90 Obsah ? Část II Návrh řízení standardních nelineárních podsystémů 95 6 Modely standardních nelineárních podsystémů 96 6.1 Standardní nelineární podsystémy 96 6.2 Řiditelnost standardních nelineárních podsystémů 104 6.3 Závěr 107 7 Transformace na standardní nelineární podsystémy 108 7.1 Exaktní transformace 108 7.2 Transformace pomocí doplňkových proměnných 118 7.3 Závěr 121 8 Návrh řízení metodou agregace 122 8.1 Řízení na základě účelového fimkcionálu 122 8.2 Řízení na základě modelu 134 8.3 Závěr 138 9 Návrh robustního řízení 139 9.1 Řízení s vysokým zesílením 139 9.2 Řízení v klouzavém režimu 152 9.3 Kombinované řízení 157 9.4 Závěr 159 Literatura 160 Seznam použitých symbolů 163
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0127169
3 CZ PrSKC
5 20120806194134.0
7 ta
8 010825s1999 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-01-01939-X
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Zítek, Pavel
245 10 $a Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami / $c Pavel Zítek, Antonín Víteček
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b ČVUT, $c 1999 $a Praha
300 ## $a 165 s.
504 ## $a Učeb.texty VŠ. Lit.s.160-2. Graf.
653 ## $a elektronika
653 ## $a nelineární podsystémy
653 ## $a systémy řízení
700 1# $a Víteček, Antonín
910 ## $a BOD006
964 $a elektronika -podsystémy nelineární -skripta
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link