Web Design

Pavel Satrapa

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Stránka pro netrpělivé.............................................. 3 Předmluva .......................................................... 5 Typografické konvence............................................... 7 Obsah............................................................... 8 I Design stránky a serveru 17 1 Jak psát pro Web 19 2 Jak psát pro Web II 21 2.1 Vědět pro koho píši........................................... 21 2.2 Prodává obsah ................................................ 22 2.3 Stručnost..................................................... 23 2.4 Přehlednost čili strukturovanost.............................. 24 2.5 Univerzalita.................................................. 25 2.6 Rychlost...................................................... 27 2.7 Obrácená pyramida............................................. 31 2.8 Desatera...................................................... 32 3 Úprava textu 35 3.1 Znaky obyčejné a speciální.................................... 35 3.2 Vodorovné mezery.............................................. 37 3.3 Řádkový zlom.................................................. 40 3.4 Odstavce ..................................................... 43 3.5 Svislé mezery................................................. 46 3.6 Zarovnání textu............................................... 474 Jak se co píše 51 4.1 Pomlčky...................................................... 51 4.2 Čísla, číslice, jednotky..................................... 52 4.3 Interpunkce, závorky a všeliké značky ....................... 56 4.4 Matematické vzorce .......................................... 58 5 Písmo 65 5.1 Druhy a parametry písma...................................... 65 5.2 Vyznačování.................................................. 69 5.3 Písmo na stránkách........................................... 74 5.4 Nadpisy...................................................... 77 5.5 Výroba nadpisů v praxi....................................... 81 5.5.1 Nadpis se stínem....................................... 81 5.5.2 Svítící nadpis......................................... 82 5.5.3 Vyříznutý nadpis....................................... 82 5.5.4 Nápis vystřižený z obrázku............................. 83 5.5.5 Závěrečné upozornění .................................. 83 5.6 Další informace.............................................. 83 6 Speciálně formátovaný text 85 6.1 Odsazení bloku čili úzké řádky .............................. 85 6.2 Seznamy...................................................... 88 6.3 Ukázky souborů a programů.................................... 93 6.4 Poznámky..................................................... 95 6.5 Vícesloupcový text........................................... 98 6.6 Básně........................................................100 6.7 Divadelní hra neboli drámo...................................102 97 Barvy 105 7.1 Špetka teorie...............................................105 7.2 Bezpečné barvy..............................................109 7.3 Vnímání barev...............................................111 7.4 Harmonie a kontrast.........................................113 7.5 Barvy na stránkách..........................................115 7.6 Další informace.............................................118 8 Tabulky 119 8.1 Nebezpečí tabulek ..........................................119 8.2 Rámečky ano či ne? .........................................122 8.3 Tipy pro přípravu tabulek...................................126 8.4 Mezery mezi buňkami.........................................128 8.5 Stránkotvorné tabulky.......................................131 8.6 Kouzla a čáry............................•...................135 9 Rámy 139 9.1 Rámy nebo tabulky?..........................................140 9.2 Přece jenom rámy............................................141 9.3 Další informace.............................................144 10 Čeština na stránkách 145 10.1 Řešení primitivovo..........................................145 10.2 Řešení futuristovo .........................................146 10.3 Řešení Indiánovo............................................147 10.4 Řešení Pytlíkovo............................................147 10.5 Řešení prodavače disků .....................................148 10.6 Jak pracovat s češtinou ....................................149 10.7 Další informace.............................................150 10 Web Design11 Navigace 151 11.1 Odkazy ......................................................151 11.2 Navigační prvky stránky......................................156 11.3 Navigační lišty..............................................158 11.4 Orientační mapa..............................................161 11.5 Vyhledávání..................................................162 11.6 Podpůrné programy............................................163 11.7 Externí hledači a spolupráce s nimi..........................164 12 Návrh serveru či prezentace 167 12.1 Základní principy............................................168 12.2 Struktura prezentace.........................................170 12.3 Prototypy a standardní postupy...............................171 12.4 Komunikace s uživateli.......................................173 II Grafika a multimédia 175 13 Grafické formáty 177 13.1 GIF..........................................................178 13.2 JPEG.........................................................182 13.3 PNG..........................................................184 13.4 Firemní formáty .............................................188 13.5 Který je nejlepší?...........................................188 13.6 Další informace..............................................190 14 Grafika pro Web 191 14.1 Proč nepoužívat knihovny ikon................................191 14.2 Obrázkové CD-ROMy............................................193 14.3 Digitalizační nářadí.........................................194 14.4 Koncové úpravy vzhledu.......................................195 14.5 Vrhání stínu ................................................198 1114.6 Hladké hrany čili antialiasing................................200 14.7 Zmenšování objemu dat.........................................201 14.8 Obrázky pro ty ostatní aneb ALT...............................203 14.9 Grafika na pozadí stránky................................... . 205 14.10Další informace...............................................207 15 Obrázky s klikou 209 15.1 Klasika ......................................................210 15.2 Klika u klienta...............................................212 15.3 Jak ji obejít.................................................213 15.4 Podpůrné programy.............................................215 15.4.1 MapThis ..............................................216 15.4.2 Live Image............................................217 15.4.3 MapEdit...............................................218 16 Animace 219 16.1 Animované GIFy................................................219 16.1.1 Microsoft GIF Animator................................222 16.1.2 Ulead GIF Animator....................................223 16.1.3 WhirlGif .............................................224 16.2 Filmové klipy.................................................225 16.3 Alternativní metody...........................................227 17 Slova, hudba, šumy, svisty 229 17.1 Způsoby ukládání zvuku........................................230 17.2 Prostředky pro práci..........................................231 17.2.1 GoldWave..............................................231 17.3 Zvuk na stránkách.............................................233 12 Web DesignIII Aktivní stránky 235 18 Common Gateway Interface (CGI) 237 18.1 Jak pracuje.................................................237 18.2 Hegemon zvaný Perl..........................................240 18.3 Vstup programu .............................................240 18.4 Výstup......................................................244 18.5 Telefonní seznam - metoda GET...............................245 18.6 Dopis správci - metoda POST ................................247 18.7 Ladění CGI..................................................249 18.8 CGI a bezpečnost............................................253 18.9 Další informace.............................................256 19 Formuláře aneb příručka vyzvědače 257 19.1 Samotný nebo vestavěný?.....................................258 19.2 Koncepce....................................................259 19.3 Konstrukce formuláře .......................................262 19.4 Předávání souborů...........................................264 20 JavaScript a Java 269 20.1 JavaScript..................................................269 20.2 JavaScript na stránkách.....................................270 20.3 Java........................................................272 20.4 Java na stránkách ..........................................273 20.5 Další informace.............................................274 IV Nástroje 275 21 Adresy informací čili URL 277 21.1 Uniformní Rodinka...........................................277 21.2 Základní tvar URL...........................................278 1321.3 Nejběžnější schémata............................................281 21.3.1 HTTP.................................................. 281 21.3.2 FTP....................................................281 21.3.3 Gopher .........................................282 21.3.4 Mailto.................................................283 21.3.5 News...................................................283 21.3.6 NNTP...................................................284 21.3.7 Telnet.................................................285 21.3.8 File ..................................................285 21.4 Relativní URL ..................................................286 21.4.1 Jak určit základní URL................................287 21.4.2 Analýza relativního URL..............................288 21.4.3 Neobvyklosti a nebezpečí...............................290 22 HyperText Markup Language verze 3.2 291 22.1 Struktura dokumentu ............................................291 22.2 Značky, atributy, symboly.......................................292 22.3 Záhlaví stránky.................................................294 22.4 Tělo stránky a komentáře........................................298 22.5 Písmo...........................................................299 22.6 Strukturování a formátování textu...............................302 22.7 Odkazy ........................................................305 22.8 Seznamy.........................................................306 22.9 Obrázky....................................................... 309 22.10Aplety..........................................................311 22.11 Tabulky........................................................312 22.12Formuláře a spolupráce s CGI programy...........................317 22.13Klientova klika.................................................323 22.14Další informace.................................................324 14 Web Design23 Kaskádové definice stylu 327 23.1 Základy CSS ..................................................328 23.2 Selektory ....................................................329 23.3 Vazba stylu a stránky.........................................334 23.4 Dědičnost a kaskádování.......................................337 23.5 Formátování...................................................339 23.6 Vlastnosti....................................................343 23.6.1 Písmo..................................................344 23.6.2 Barva a pozadí.........................................346 23.6.3 Text...................................................349 23.6.4 Vlastnosti bloku.......................................351 23.6.5 Klasifikační vlastnosti................................355 23.7 CSS a klienti.................................................357 23.8 Další informace...............................................358 24 Rozšíření HTML a kaskádových stylů 359 24.1 Tabulky.......................................................360 24.2 Rámy..........................................................364 24.3 Vkládání dalších prvků na stránky.............................374 24.4 Vrstvy........................................................376 25 HyperText Transfer Protocol (HTTP) 379 25.1 Základní model................................................379 25.2 Dotaz a odpověď...............................................381 25.3 Metody........................................................382 25.4 Základní hlavičky.............................................384 25.5 Vylepšené dotazy . ..........................................385 25.6 Vyrovnávací paměti ...........................................386 1526 Programové vybavení 389 26.1 WWW klient................................................ 389 26.1.1 Netscape Communicator................................390 26.1.2 Microsoft Internet Explorer..........................391 26.1.3 Amaya................................................392 26.1.4 Arachne..............................................394 26.1.5 Lynx.................................................394 26.2 WWW server..................................................394 26.2.1 Apache ..............................................395 26.2.2 Microsoft Internet Information Server................396 26.3 Editor......................................................396 26.3.1 vim (vi improved) ...................................397 26.3.2 Microsoft FrontPage................................. 398 26.4 Kontroly a prověrky.........................................398 26.4.1 weblint .............................................399 26.5 Výroba obrázků..............................................399 26.5.1 Adobe Photoshop .....................................400 26.5.2 Corel PHOTO-PAINT....................................401 26.5.3 Paint Shop Pro.......................................401 26.5.4 GIMP.................................................402 27 Doprovodný CD-ROM 403 28 Zajímavé odkazy 405 Literatura 407 Rejstřík 409 16 Web Design
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0124049
3 CZ PrNK
5 20120806191912.0
7 ta
8 980407s1997----xr a|||e||||||001 0|cze||
20 ## $a 80-902230-1-X (brož.)
40 ## $a ABA001 $d BOD006 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 004.7 $x Počítačové sítě $2 Konspekt $9 23
80 ## $a 004.738.52 $2 MRF
80 ## $a (035) $2 MRF
100 1# $a Satrapa, Pavel, $d 1964- $7 mzk2002148247 $4 aut
245 10 $a Web Design / $c Pavel Satrapa
260 ## $a [Praha] : $b Neokortex, $c 1997
300 ## $a 414 s. : $b il. ; $c 23 cm + $e 1 CD-ROM (obrázky, texty, nástroje a soubory)
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a WWW stránky $2 czenas
653 ## $a www design
653 ## $a metody návrhu WWW stránek
653 ## $a základní komponenty Webu
901 $o 19980324 $f [1. vyd.]
910 ## $a BOD006 $b UK-74825/1
910 ## $b 74825
964 $a Web -design -metody návrhu -komponenty základní
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}