Mečíky a ostatní hlíznaté květiny

Vlastimil Vaněk a kol.

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva............................................................... 4 Mečíky — gladioly ( Otakar Zita) Historie pěstování a zeměpisné rozšíření................................ 8 Botanické zařazení a třídění........................................... 12 Biologie a morfologie rostliny......................................... 13 Druhy a odrůdy......................................................... 18 Gladiolus L. — Mečík — Gladiol...................................... 18 Botanické mečíky a jejich hybridní formy.......................... 18 Zahradní mečíky....................................................28 Přehled popsaných odrůd mečíků podle jednotlivých skupin a barev............................................................66 Skupina II — „Raně kvetoucí gladioly“.....................66 Skupina III — „Primulinus gladioly“ a „Primulinus hybrid gladioly“..........................66 Skupina IV — „Drobnokvěté gladioly“.......................67 Skupina V — „Velkokvěté gladioly“.........................68 Skupina VI — „Velkokvěté zvlněné gladioly“................73 Skupina VII — „Plnokvěté gladioly“........................75 Skupina VIII — „Orchidejovité gladioly“...................75 Skupina IX — „Voňavé gladioly“............................75 Šlechtění...............................................................75 Požadavky na stanoviště ................................................77 Pěstování...............................................................78 Množeni.................................................................80 Použití.................................................................82 Begónie — kysaly ( Ing. Jan Černý) Historie a zeměpisné rozšíření..........................................84 Botanické zařazení a třídění............................................86 Biologie a morfologie rostliny..........................................87 Druhy a odrůdy..........................................................89Begonia tuberhybrida Voss — Begónie — Kysala.................... . . . 89 Skupina I — „Velkokvěté begónie“ — Begonia tuberhybrida gigantea.......................................................89 Jednoduše kvetoucí begónie.....................................89 Plnokvěté begónie..............................................89 Skupina II — „Begónie se středně velkými květy“ — Begonia tuberhybrida floribunda fl- pl................. 90 Skupina III — „Drobnokvěté begónie“ — Begonia tuberhybrida multiflora........................90 Jednoduše kvetoucí odrůdy......................................90 Plnokvěté odrůdy...............................................91 Skupina IV — „Převislé begónie“ — Begonia tuberhybrida pendula fl.pl...................................92 Šlechtěni.................................................................93 Požadavky na stanoviště ..................................................93 Způsoby rozmnožování hlíznatých begónií...................................94 Pěstování................................................................ 95 Množení..................................................................100 Ošetření hlíz, jejich balení a expedice..................................101 Použiti..................................................................102 Konvalinky (Ing. Jan Černý) Historie pěstování a zeměpisné rozšíření............................... 106 Botanické zařazení a třídění.............................................107 Biologie a morfologie rostliny...........................................107 Druhy a odrůdy...........................................................107 Convallaria majalis L. — Konvalinka...................................107 Šlechtění................................................................109 Požadavky na stanoviště .................................................109 Pěstováni................................................................110 Množení..................................................................117 Použití..................................................................117 Dosny (Vyskočil) Historie pěstování a zeměpisné rozšíření.................................122 Botanické zařazení a třídění.............................................123 Biologie a morfologie rostliny...........................................123 Druhy a odrůdy...........................................................123 Canna L. — Dosna......................................................123 Původní botanické druhy.............................................123 Odrůdy Canna indica.................................................124 Šlechtění................................................................129 Požadavky na stanoviště .................................................130 Pěstování................................................................130 Množení..................................................................131 Použití..................................................................132Kosatce (prom. biol. Milan Blažek) Historie pěstování a zeměpisné rozšíření.......................................134 Botanické zařazení a třídění...................................................135 Biologie a morfologie rostliny.................................................137 Druhy a odrůdy.................................................................139 Iris L. — Kosatec...........................................................139 Plané kosatce............................................................139 Podrod Limniris (Tausch) Spach em. Rodion..............................139 Sekce Limniris.......................................................139 Subsekce Apogon Benth. em. Rodion.................................140 Series Sibiricae (Diels) Lawr...................................140 Series Laevigatae (Diels) Lawr................................141 Series Californicae (Diels) Lawr..............................141 Series Hexagonae (Diels) Lawr...................................142 Series Longipetalae (Diels) Lawr................................142 Series Tripetalae (Diels) Lawr..................................143 Series Vernae (Diels) Lawr......................................143 Subsekce Ensatae Diels............................................143 Subsekce Temifoliae Diels em. Rodion..............................143 Subsekce Syriacae Diels...........................................143 Sekce Unguiculares (Diels) Rodion....................................144 Sekce loniris Spach em. Rodion.......................................144 Podrod Xyridion (Tausch) Spach em. Rodion..............................144 Sekce Xyridion.......................................................144 Series Spuriae (Diels) Lawr. em. Rodion.........................144 Series Gramineae Rodion.........................................145 Sekce Spathula Tausch em. Rodion.....................................146 Podrod Nepalensis (Dykes) Lawr.........................................146 Podrod Pardanthopsis (Hance) Baker.....................................146 Podrod Crossiris Spach.................................................146 Sekce Crossiris......................................................147 Series Japonicae Rodion. . .....................................147 Series Tectores Rodion..........................................147 Sekce Lophiris Tausch em. Rodion.....................................147 Sekce Monospatha Rodion..............................................147 Podrod Iris............................................................149 Sekce Iris...........................................................149 Skupina I. Iris pumila..........................................149 Skupina II. Iris chamaeiris.....................................151 Skupina III. Iris reichenbachii.................................151 Skupina IV. Iris aphylla........................................152 Skupina V. Iris germanica. .....................................152 Skupina VI. Iris pallida a Iris variegata.......................153 Skupina VII. Iris cypriana......................................154 Sekce Hexapogon (Bunge) Baker em. Rodion..........................154 Subsekce Regelia (Dykes) Rodion...................................154 Skupina I. Vysoké druhy.........................................155 Skupina II. Nízké druhy.........................................155 Subsekce Pseudoregelia (Dykes) Lawr...............................160Subsekce Oncocyclus (Siemss.) Benth..........................160 Skupina I. Velkokvěté druhy................................160 Skupina II. Druhy s menšími květy . .......................161 Kulturní kosatce....................................................161 Podrod Limniris...................................................161 Series Sibiricae...........................................162 Series Laevigatas..........................................162 Series Californicae........................................164 Series Hexagonae...........................................164 Podrod Xyridion...................................................164 Podrod Iris.......................................................166 Sekce Iris......................................................166 Skupina Iris barbata nana .................................168 Miniaturní nízké kosatce...............................168 Základní nízké kosatce.................................168 Skupina Iris barbata media.................................170 Rané střední kosatce (skupina intermedia)..............170 Miniaturní vysoké kosatce..............................171 Obrubové kosatce.......................................171 Skupina Iris barbata elatior...............................171 Jednobarevné kosatce...................................173 Dvoutónové kosatce.....................................180 Dvoubarevné kosatce....................................181 Smíšené kosatce........................................185 Remontantní kosatce....................................185 Sekce Hexapogon.................................................186 Skupiny hybridů subsekcí Regelia, a Oncocyclus a hybridy regeliocyclus............................................186 Hybridy mezi sekcemi Iris a Hexapogon......................187 Skupina regeliabred........................................187 Skupina oncobred...........................................187 Mohr-hybridy.............................................187 Whiteovy hybridy.........................................188 Pěstování, množení a použití kosatců.....................................189 Podrody Limniris a Xyridion.......................................189 Podrod Crosiris...................................................190 Podrod Iris.......................................................190 Pěstování sekce Iris........................................191 Pěstování sekce Hexapogon...................................191 Množení ....................................................192 Použití ....................................................193 Drobné hlíznaté květiny (Ing. Jan Tykal — Ing. Vlastimil Vaněk — prom. biol. Milan Blažek) Acidanthera Höchst.....................................................196 Druhy a odrůdy....................................................196 Požadavky na stanoviště ..........................................196 Pěstování.........................................................197 Množení...........................................................198 Použití...........................................................198Agapanthus ĽHerit — Kalokvět ...........................................198 Druhy a odrůdy....................................................199 Požadavky na stanoviště ..........................................199 Pěstování.........................................................199 Množení...........................................................199 Použití...........................................................200 Alstroemeria L. — Boubelka..............................................200 Druhy a odrůdy....................................................200 Požadavky na stanoviště ..........................................201 Pěstování........................................................201 Množení...........................................................202 Použití...........................................................202 Amorphophallus Bl. ex Decne. - Zmijovec.................................203 Druhy a odrůdy....................................................203 Požadavky na stanoviště ..........................................203 Pěstování.........................................................203 Množení...........................................................204 Použití...........................................................204 Anemone L. — Sasanka. . . . Druhy a odrůdy . . . Požadavky na stanoviště Pěstování............. Množení............... Použití............... Apios Medik................. Druhy a odrůdy . . . Požadavky na stanoviště Pěstování............. Množení............... Použití............... Arisaema Mart............... Druhy a odrůdy . . . Požadavky na stanoviště Pěstování............. Množení............... Použití............... Arum L. — Árón.............. Druhy a odrůdy . . . Požadavky na stanoviště Pěstování............. Množení............... Použití............... Bletilla Rchb. Г............ Druhy a odrůdy . . . Požadavky na stanoviště Pěstování............. Množení............... Použití............... Boussingaultia H. B. K.. . . Druhy a odrůdy . . - 204 204 206 206 207 207 208 208 208 208 208 209 209 210 210 210 210 211 211 211 212 212 212 212 213 213 213 213 214 214 214 214Požadavky na stanoviště .........................................214 Pěstování........................................................215 Množení..........................................................215 Použití..........................................................215 Colchicum L. — Ocún...................................................215 Druhy a odrůdy...................................................217 Požadavky na stanoviště .........................................219 Pěstování........................................................219 Množení..........................................................220 Použití..........................................................220 Corydalis Vent. — Dymnivka............................................220 Druhy a odrůdy...................................................220 Požadavky na stanoviště .........................................221 Pěstování........................................................222 Množení..........................................................222 Použití..........................................................222 Crocosmia Planch. — Montbrécie........................................222 Druhy a odrůdy...................................................223 Požadavky na stanoviště .........................................223 Pěstování .......................................................224 Množení..........................................................224 Použití..........................................................224 Crocus L. — Krokus — Šafrán...........................................224 Druhy a odrůdy...................................................225 Botanické druhy................................................227 Druhy kvetoucí na podzim.....................................227 Druhy kvetoucí na jaře.......................................230 Zahradní odrůdy................................................237 Požadavky na stanoviště .........................................239 Pěstování........................................................239 Množení..........................................................241 Použití..........................................................242 Cyclamen L. — Brambořík...............................................243 Druhy a odrůdy...................................................243 Požadavky na stanoviště .........................................245 Pěstování........................................................245 Množení..........................................................246 Použití..........................................................246 Cypripedium L. — Střevíčník...........................................246 Druhy a odrůdy...................................................247 Požadavky na stanoviště .........................................248 Pěstování........................................................248 Množení..........................................................249 Použití..........................................................249 Eranthis Salisb. — Talovín............................................249 Druhy a odrůdy...................................................251 Požadavky na stanoviště .........................................251 Pěstování........................................................251 Množení..........................................................251 Použití..........................................................252Eremurus M. В..........................................................252 Druhy a odrůdy....................................................252 Požadavky na stanoviště ..........................................254 Pěstování.........................................................254 Množení...........................................................254 Použití...........................................................255 Freesia Eckl. et Klatt. — Frézie ......................................255 Druhy a odrůdy....................................................256 Požadavky na stanoviště ..........................................257 Pěstování a množení...............................................257 Použití...........................................................258 Iridodictyum Rodion. — Kosateček ......................................258 Druhy a kultivary.................................................258 Požadavky na stanoviště ..........................................261 Pěstování.........................................................261 Množení...........................................................261 Použití...........................................................261 Juno Tratt. — Junona...................................................262 Druhy a odrůdy....................................................262 Požadavky na stanoviště ..........................................263 Pěstování.........................................................263 Množení...........................................................264 Použití...........................................................264 Orchis L. — Vstavač....................................................264 Druhy a odrůdy....................................................264 Požadavky na stanoviště ..........................................265 Pěstování.........................................................266 Množení...........................................................266 Použití...........................................................266 Oxalis L. — Šťavel.....................................................266 Druhy a odrůdy....................................................266 Požadavky na stanoviště ..........................................269 Pěstování.........................................................269 Množení...........................................................269 Použití...........................................................269 Ranunculus L. — Pryskyřník.............................................270 Druhy a odrůdy....................................................270 Požadavky na stanoviště ..........................................271 Pěstování.........................................................272 Množení...........................................................272 Použití...........................................................272 Saurumaium Schott — Užovník............................................273 Druhy a odrůdy....................................................273 Požadavky na stanoviště ..........................................273 Pěstování.........................................................273 Množení...........................................................273 Použití...........................................................274 Sparaxis Ker — Gawl....................................................274 Druhy a odrůdy....................................................275 Požadavky na stanoviště ..........................................275Pěstováni.........................................................276 Množení...........................................................276 Použití...........................................................276 Tigridia Juss. — Tygřice .............................................276 Druhy a odrůdy....................................................277 Požadavky na stanoviště ..........................................278 Pěstování.........................................................278 Množení...........................................................278 Použití...........................................................278 Trillium L............................................................279 Druhy a odrůdy....................................................279 Požadavky na stanoviště ........................................281 Pěstování.......................................................281 Množení.........................................................281 Použití.........................................................281 Xiphium Mill. cm. Rodion. Kosatčík..................................281 Druhy a kultivary.................................................282 Požadavky na stanoviště ..........................................284 Pěstování.........................................................284 Množení...........................................................284 Použití...........................................................284 Rychlení hlíznatých květin ( Ing. Jan Tykač — Ing. Jan Černý) Přirychlování mečíků ....................................................303 Zásady a postup...................................................303 Odrůdy mečíků vhodné к rychlení...................................304 Přirychlování hlíznatých begónií.........................................304 Rychlení konvalinek......................................................305 Rychlení sasanek.........................................................308 Rychlení krokusů.........................................................309 Zásady a postup...................................................309 Odrůdy krokusů vhodné к rychlení..................................310 Rychlení talovínů........................................................311 Rychlení frézií .........................................................311 Rychleni kosatečků.......................................................312 Rychlení šťavelů.........................................................313 Přirychlování pryskyřníků................................................314 Rychlení květiny Tigridia — tygřice......................................315 Rychlení květiny Trillium................................................315 Rychlení kosatčíků.......................................................315 Choroby a škůdci (Ing. Věra Mokrá, CSc. RNDr. Eva Valáškova, CSe.) Gladiolus.............................................................320 Virové choroby....................................................320 Bakteriální choroby ..............................................322 Houbové choroby...................................................323 Živočišní škůdci..................................................327Begonia.................................................................528 Fyziologické choroby...............................................328 Virové choroby...............................................'. . 328 Bakteriální choroby ...............................................329 Houbové choroby....................................................329 Convallaria.............................................................330 Fyziologické choroby...............................................330 Houbové choroby....................................................330 Živočišní škůdci...................................................332 Canna...................................................................332 Bakteriální choroby ...............................................332 Iris..................'..............................................332 Virové choroby.....................................................332 Bakteriální choroby ...............................................333 Houbové choroby....................................................333 Živočišní škůdci...................................................334 Acidanthera.............................................................335 Alstroemeria............................................................335 Houbové choroby....................................................335 Anemone coronaria.......................................................335 Houbové choroby....................................................335 Arisaema ...............................................................336 Houbové choroby....................................................336 Arům....................................................................336 Colchicum...............................................................336 Houbové choroby....................................................336 Živočišní škůdci...................................................336 Corydalis...............................................................337 Houbové choroby....................................................337 Crocosmia...............................................................337 Bakteriální a houbové choroby......................................337 Crocus .................................................................337 Fyziologické choroby...............................................337 Virové choroby.....................................................337 Bakteriální a houbové choroby......................................338 Živočišní škůdci...................................................339 Kremurus................................................................340 Živočišní škůdci...................................................340 Freesia.................................................................340 Fyziologické choroby...............................................340 Virové choroby.....................................................340 Bakteriální a houbové choroby......................................341 Živočišní škůdci...................................................341 Ranunculus..............................................................342 Virové choroby.....................................................342 Houbové choroby....................................................342 Sauromatum..............................................................342 Bakteriální choroby ...............................................342 Tigridia................................................................343 Houbové choroby....................................................343Živočišní škůdci......................................................343 Literatura.................................................................344 Rejstřík českých názvů rodů a druhů...........................................346 Rejstřík českých názvů chorob a škůdců........................................348 Rejstřík latinských názvů rodů a druhů a názvů odrůd........................350 Rejstřík latinských názvů chorob a škůdců................................... 368
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0116838
3 CZ PrNK
5 20190322100500.7
7 ta
8 970626s1968----xr a|||f||||||||1|0|cze||
15 ## $a cnb000447780
35 ## $a (OCoLC)42089211
40 ## $a ABA001 $b cze $c PNA001 $d ABA001
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 58 $x Botanika $2 Konspekt $9 2
80 ## $a 635.965.28(022) $2 undef
100 1# $a Vaněk, Vlastimil, $d 1918-1999 $7 jk01141544 $4 aut
245 10 $a Mečíky a ostatní hlíznaté květiny / $c Vlastimil Vaněk a kol.
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b SZN, $c 1968
300 ## $a 369 s. : $b il.
490 1# $a Rostlinná výroba
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstříky
520 ## $a Další z řady publikací věnovaných jednotlivým skupinám květin navazuje na knihu Tulipány a ostatní cibulové květiny, s níž tvoří celek. Zahrádkářům i zahradníkům přibližuje historii pěstování, zeměpisné rozšíření, botanickézařazení a třídění, biologii, morfologii, druhy a odrůdy mečíků, begónií, konvalinek, dosen, kosatců a drobných hlíznatých květin. Zabývá se i jejich šlechtěním, požadavky na stanoviště, pěstováním, množením a použitím. Závěrempřipojujeme kapitoly o rychlení hlíznatých květin, chorobách a škůdcích.
653 ## $a mečíky
653 ## $a hlíznaté květiny
830 #0 $a Rostlinná výroba
910 ## $a BOD006 $b UK-61850/1
964 $a Kosatce - pěstování - příručky
964 $a Mečíky - pěstování - příručky
964 $a Konvalinky - pěstování - příručky
964 $a Květiny hlíznaté - pěstování - příručky
964 $a Begónie - pěstování - příručky
1000 $a 19 Zahradnictví ; $b 19F Okrasné rostliny
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link