Zvláštnosti účtování v různých formách podnikání

Martina Dušková, Věra Kolková

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah L ÚVOD .................................................................5 П. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ..........................................7 1. VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST A OBCHODNÍ ZÁKONÍK........................7 1.2 Vklady společníků do společnosti .....................................8 1.3 Dělení hospodářského výsledku mezi společníky ........................8 1.4 Přistoupení nového společníka a některá práva a povinnosti společníků.9 1.5 Zrušení a likvidace společnosti ......................................9 1.6 Vypořádání společníků .............................................. 10 2. ÚČTOVÁNI VE VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ........................... 11 2.1 Založení veřejné obchodní společnosti .............................. 11 2.2 Specifika v běžném účtování v.o.s................................... 17 2.2.1 Půjčky společníků společnosti ...................................... 17 2.2.2 Úroky z vkladů společníků v.o.s..................................... 18 2.2.3 Odměny společníkům za práci pro společnost.......................... 20 2.2.4 Zdravotní a sociální pojištění společníků........................... 21 2.3 Účetní uzávěrka v.o.s............................................... 21 2.4 Rozdělení zisku a vypořádání ztráty................................. 25 2.4.1 Rozdělení zisku .................................................... 25 2.4.2 Vypořádání ztráty .................................................. 25 Ш. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM .......................................27 1. SPOLEČNOST S RUCENlM OMEZENÝM A OBCHODNÍ ZÁKONÍK ................... 27 2. ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI S RUCENlM OMEZENÝM ......................... 2 8 2.1 Založení s.r.o...................................................... 28 2.2 Odměny společníkům za práci pro společnost ......................... 36 2.2.1 Odměny společníkům ze závislé činnosti ............................. 36 2.2.2 Odměny členům statutárních orgánů společnosti....................... 38 2.3 Emisní ážio u společnosti s r. o.................................... 40 2.4 Rezervní fond společnosti s ručením omezeným........................ 41 2.5 Ostatní ziskové fondy společnosti s ručením omezeným................ 43 2.5.1 Statutární fondy.................................................... 43 2.5.2 Ostatní fondy ...................................................... 43 2.6 Další specifické operace společnosti s ručením omezeným ............ 44 2.6.1 Zánik účasti společníka společnosti s r. o. a vypořádací podíl...... 44 2.6.2 Zvýšení základního jmění u společnosti s ručením omezeným .......... 50 2.6.3 Vklady společnosti s ručením omezeným do jiné společnosti .......... 51 3. üCetnI uzávěrka a závěrka .......................................... 53 3.1 Uzavření účetního období............................................ 54 3.2 Výpočet splatné daně z příjmů ...................................... 56 3.3 Účetní závěrka ..................................................... 604 Zvláštnosti účtování v různých formách podnikání 4. vypořádán! hospodářského výsledku .............................. 61 4.1 Rozdělení zisku u společnosti s ručením omezeným ............... 61 4.2 Vypořádání ztráty u společnosti s ručením omezeným ............. 63 5. TICHÉ SPOLEČENSTVÍ.............................................. 68 5.1 Vklad tichého společníka do společnosti ........................ 68 5.2 Vklad tichého společníka u přijímající společnosti ............. 69 5.3 Podíl na hospodářském výsledku ................................. 69 6. SOUHRNNÝ PŘIKLAD ÚČTOVÁNI V S R.0............................... 71 rv. AKCIOVÁ SPOLEČNOST ..............................................87 1. ZALOŽENI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A VZNIK A.S........................ 87 1.1 Zřizovací výdaje akciové společnosti ........................... 91 1.2 Vznik akciové společnosti a její zahajovací rozvaha ............ 94 1.3 Rozvaha akciové společnosti v průběhu činnosti ................ 113 2. ÚČTOVÁNI SPECIFICKÝCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ......................................... 115 2.1 Vznik akciové společnosti a její základní jmění ............... 115 2.1.1 Základní jmění akciové společnosti ............................ 116 2.1.2 Zvýšení základního jmění akciové společnosti................... 119 2.1.3 Snížení základního jmění akciové společnosti .................. 133 2.2 Účtování o vlastních akciích nebo zatímních listech ........... 145 2.3 Zaměstnanecké akcie ........................................... 147 2.4 Emisní ážio.................................................... 152 2.5 Rezervní fond ................................................. 155 2.6 Opční listy ................................................... 159 3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A.S. A JEHO ROZDÉLENf..................... 162 V. VYBRANÁ USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU .........................167
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0128330
3 CZ PrNK
5 20120806195029.0
7 ta
8 971027s1997 xr ||||e||||||000|0|cze||
20 ## $a 80-85858-53-3 (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOD006
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
45 ## $a x9x9
72 #7 $a 657 $x Účetnictví $2 Konspekt $9 4
80 ## $a 657 $2 undef
80 ## $a 347.7 $2 undef
100 1# $a Dušková, Martina $7 jx20060220026 $4 aut
245 10 $a Zvláštnosti účtování v různých formách podnikání / $c Martina Dušková, Věra Kolková
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Eurounion, $c 1997
300 ## $a 266 s. ; $c 21 cm
504 ## $a Graf.
650 07 $a obchodní společnosti $z Česko $2 czenas
650 07 $a účetnictví $z Česko $2 czenas
653 ## $a účetnictví
653 ## $a podnikání
653 ## $a právnická osoba
653 ## $a veřejné obchodní společnosti
653 ## $a společnosti s ručením omezeným
653 ## $a akciové společnosti
700 1# $a Kolková, Věra $7 jx20050905032 $4 aut
901 $o 19971020 $f 1. vyd. $g ISBN není uvedeno na rubu titulního listu
910 ## $a BOD006 $b UK-76246/1
910 ## $b 76246
964 $a účetnictví -osoby právnické -příručky metodické
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link