Psychologie

Rita L. Atkinsonová ... [et al.], Přel. Erik Herman, Miroslav Petržela

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Předmluva k českému vydání Úvod I. ČÁST Psychologie jako věda a jako lidské dílo 1 Podstata psychologie Předmět psychologie Přístupy v psychologii Psychologické metody Oblasti psychologie Přehled obsahu knihy II. ČÁST Biologické a vývojové procesy 2 Biologický základ psychologie Součásti nervové soustavy Organizace nervového systému Struktura mozku Mozkové hemisféry Asymetrie mozku Autonomní nervový systém Endokrinní systém Vliv genetiky na chování 3 Psychologický vývoj Základní otázky vývoje Schopnosti novorozence Kognitivní vývoj v dětství Sociální vývoj v dětství Vývoj v adolescenci Vývoj jako celoživotní proces III. ČÁST Vědomí a vnímání 4 Senzorické procesy Společné vlastnosti smyslů Zrak Sluch Jiné smysly 5 Vnímání Funkce vnímání Lokalizace Rozpoznávání Percepční konstanty Vývoj vnímání 5 7 14 15 23 32 37 43 50 52 56 60 67 67 69 80 85 92 106 120 125 137 144 154 161 174 175 182 197 201860 6 Vědomí a stavy změněného vědomí Jednotlivé aspekty vědomí 213 Rozdělené vědomí 216 Spánek a sny 219 Psychoaktivní látky 230 Meditace 244 Hypnóza 247 Psí-fenomény 253 IV. ČÁST Učení, zapamatování a myšlení * 7 Učení a podmiňování Přístupy к učení 265 Klasické podmiňování 266 Operantní podmiňování 276 Komplexní učení 290 8 Paměť Rozdíly v paměti 301 Krátkodobá paměť 303 Dlouhodobá paměť 311 Implicitní paměť 324 Zlepšování paměti 330 Konstruktivní paměť 336 9 Myšlení a jazyk Pojmy a kategorie 344 Usuzování 351 Jazyk a komunikace 358 Vývoj řeči 363 Imaginativní myšlení 373 Myšlení v činnosti: řešení problému 375 V. ČÁST Motivace a emoce v 10 Základní motivy Motivy přežití a homeostáza 387 Hlad 391 Obezita a anorexie 396 Dospělá sexualita 408 Raný sexuální vývoj 418 Mateřské chování 421 Motivy zvědavosti 425 Společné principy různých motivů 427 11 Emoce Složky emoce 432 Aktivace a emoce 433 Poznání a emoce 439 Výraz a emoce 444 Obecné reakce na emoční stav 449 Agrese jako emoční reakce 451861 VI. ČÁST Osobnost a individualita * 12 Měření duševních schopností Testy schopností 465 Vlastnosti kvalitního testu 469 Inteligenční testy 471 Prediktivní validita testů 479 Podstata inteligence 487 Genetické vlivy a vlivy prostředí 493 Realistický pohled na testy schopností 497 O v v . ' \13 Osobnost v průběhů života Dětství: utváření osobnosti 504 Adolescence: budování identity 522 Dospělost: kontinuita osobnosti 525 « \]L4 Teorie a hodnocení osobnosti Rysový přístup 538 Psychoanalytický přístup 545 Přístup teorie sociálního učení 553 Fenomenologický přístup 556 Hodnocení osobnosti 563 Paradox konzistence 576 VII. ČÁST Stres, psychopatologie a terapie 15 Stres a jeho zvládání Charakteristiky stresových situací 588 Psychické reakce na stresor 593 Fyziologické reakce na stresor 597 Jak stres ovlivňuje zdraví 600 Hodnocení a osobnostní styly jako mediátory stresových reakcí 605 Dovednosti zvládat stres 611 Ovládání stresu 618 16 Psychopatologie Abnormální chování 626 Úzkostné poruchy 633 Poruchy nálady 643 Schizofrenie 653 Poruchy osobnosti 665 17 Metody terapie Historický vývoj 673 Techniky psychoterapie 678 Účinnost psychoterapie 697 Druhy biologické terapie 703 Péče o duševní zdraví 707 VIII. ČÁST Sociální chování 18 Sociální přesvědčení a postoje Intuitivní věda o sociálních přesvědčeních 715 Postoje 727 Interpersonální přitažlivost 737862 19 Sociální interakce a vliv Přítomnost druhých 750 Interpersonální vliv 760 Skupinové rozhodování 778 I. dodatek Jak studovat učebnici: Metoda PQRST 785 II. dodatek Statistické metody a měření 789 Deskriptívni statistika 789 Statistická indukce 793 Koeficient korelace 798 IILdodatek Psychologické časopisy 803 Odkazy na literaturu 805 Rejstřík 845
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0123112
3 CZ PrSKC
5 20161003133321.2
7 ta
8 030423s1995----xr od||||||||u0|1|0|cze||
20 ## $a 80-85605-35-X
40 ## $a BOD006 $b cze
41 0# $a cze $h eng
44 ## $a xr
72 #0 $a 159.9 $x Psychologie $2 Konspekt $9 17
100 1# $a Atkinson, Rita L. $7 mzk2003175434 $4 aut
245 00 $a Psychologie / $c Rita L. Atkinsonová ... [et al.], Přel. Erik Herman, Miroslav Petržela
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $b Victoria Publishing, $c 1995 $a Praha
300 ## $a 863 s. : $b il., grafy
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
653 ## $a psychologie
653 ## $a věda
653 ## $a lidské tělo
653 ## $a vědomí a vnímání
653 ## $a učení
653 ## $a motivace
653 ## $a emoce
653 ## $a osobnosti
653 ## $a individualita
653 ## $a stres
653 ## $a sociální chování
700 1# $a Atkinson, Richard C., $d 1929- $7 jo2002101128 $4 aut
910 ## $a BOD006 $b UK-74787/1
964 $a psychologie -oblasti hlavní -učebnice vysokoškolské
1000 $a 07 Společenské vědy ; $b 7B Psychologie
1089 $d 0 $z VY2
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link