IBM PC velký průvodce hardwarem

Mark Minasi

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is not available No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod 19 1. Začínáme.................................................................. 25 1.1 Základní nástroje .................................................... 25 1.2 Rozdělení PC: čipy a busy ........................................... 28 1.3 Další krok: charakteristické vlastnosti PC ........................... 30 2. Demontáž PC............................................................ 35 2.1 Všeobecné rady pro demontáž........................................ 35 2.1.1 Shrnutí: pokyny pro demontáž.................................. 41 2.1.2 Pokyny pro demontáž specifické pro PC/XT/AT................... 42 2.1.3 Demontáž počítačů PS/2......................................... 55 2.2 Pokyny pro zpětnou montáž........................................... 63 2.2.1 Propojování kabelů s konektory desek: pravidlo vývodu č. 1....63 2.2.2 Omyly, které se často vyskytují při zpětné montáži ........... 65 2.2.3 Zvláštnosti jednotlivých modelů................................ 66 2.2.4 Postup při demontáži AT&T...................................... 68 2.2.5 Pokyny pro demontáž Z-248 .................................... 69 3. Uvnitř PC: jednotlivé části............................................ 71 3.1 Systémová/základní deska............................................ 72 3.2 Centrální jednotka (CPU) ........................................... 76 3.2.1 Rychlost CPU (Megahertzy) ..................................... 77 3.2.2 Šířka slova ................................................... 78 3.2.3 Šířka přenosu dat.............................................. 78 3.2.4 Adresový prostor paměti........................................-80 3.2.5 Podrobněji o mikroprocesorech (čipech CPU)..................... 81 3.3 Hlavní paměť ....................................................... 86 3.3.1 Konvenční paměť ............................................... 87 3.3.2 Rezervovaná oblast paměti: ROM a buffery (permanentní a vyrovnávací paměti).............................. 89 3.3.3 Rozšířená paměť (extended memory).............................. 93 3.3.4 EMS, LIM, stránkovaná, překryvná, přídavná paměť............... 95 3.3.5 Jak to udělat, aby rozšířená paměť vypadala jako překryvná paměť . 96 3.4 Sběrnice (busy): PC, AT, ISA, Mikrokanál (Micro Channel), EISA,lokální bus a další.............................................. 99 3.4.1 První sběrnice (bus) PC ....................................... 100 3.4.2 Jak rychlý je tento bus? ...................................... 103 3.4.3 Kdekdo má svou 32bitovku....................................... 104 3.4.4 Proč zlepšovat bus? ........................................... 104 3.4.5 Sběrnice počítačů PS/2: MCA(Micro Channel Architecture - architektura mikrokanálu)....................................... 106 3.4.6 EISA (Extended Industry Standard Architecture - architektura rozšířeného průmyslového standardu)................ 107 3.5 Systémové hodiny ..................................................... 110 3.6 Numerický čili matematický koprocesor................................. 110 3.6.1 Přiřazení procesorů a koprocesorů .............................. 111 3.6.2 Přizpůsobení rychlosti koprocesoru rychlosti CPU................ 112 3.7 Napájecí zdroj ....................................................... 113 3.8 Klávesnice............................................................ 113 3.9 Pojem řadič........................................................... 114 3.9.1 Izolování hardwaru a softwaru................................... 114 3.9.2 Přizpůsobování rychlosti........................................ 115 3.9.3 Konverze dat z formátu CPU .................................... 115 3.9.4 Jedno obvyklé nedorozumění...................................... 115 3.9.5 Displeje a adaptéry displejů ................................... 116 3.9.6 Řadič pružného a pevného disku a diskové jednotky ............. 118 3.9.7 Rozhraní tiskárny............................................... 120 3.9.8 Modemy a komunikační porty...................................... 121 3.9.9 Systémové hodiny/kalendář....................................... 122 3.9.10 Rozhraní SCSI.................................................. 122 3.9.11 Jiné méně obvyklé desky ....................................... 123 3.10 Několik rad, jak rozeznat části PC ................................. 124 3.11 Ještě jednou o identifikaci modelu: specifika jednotlivých počítačů ... 127 4. Jak se vyhnout opravám: preventivní péče ................................ 131 4.1 Teplo a tepelné šoky.................................................. 131 4.1.1 Odvod tepla pomocí ventilátoru.................................. 132 4.1.2 Rozsah teplot bezpečný pro PC................................... 133 4.1.3 Pracovní cykly.................................................. 133 4.1.4 Tepelný šok .................................................... 134 4.1.5 Sluneční záření ................................................ 134 4.1.6 Prach .......................................................... 135 4.2 Magnetické pole...................................................... 136 4.3 Rozptýlená elektromagnetická pole.................................... 138 4.3.1 Radiační elektromagnetické rušení............................... 138 4.3.2 Rušení rozvodné sítě ........................................... 141 4.3.3 Elektrostatické výboje ......................................... 145 4.4 Nevystavujte počítač působení vody a tekutin ....................... 149 4.4.1 Koroze.......................................................... 150 4.5 Shrnutí: Vytvořte pro PC příznivé prostředí......................... 151 4.6 Příklad programu preventivní péče.................................... 152 5. Hledání a odstraňování poruch: co dělat, když něco nejde................ 155 5.1 Základní pravidla pro vyhledávání a odstraňování poruch............. 155 5.2 Postup pro nalezení a odstranění závady.............................. 158 5.2.1 Kontrola chyb obsluhy........................................... 159 5.2.2 Je všechno zapojeno?............................................ 161 5.2.3 Kontrola softwaru .............................................. 162 5.2.4 Co dělám jinak? ................................................ 166 5.2.5 Kontrola vnějších příznaků ..................................... 168 5.2.6 Diagnostické programy........................................... 168 5.2.7 Pod krytem počítače: Krok č. 7.................................. 183 5.3 Záznamy o opravách................................................... 184 6. Jak instalovat nové desky elektronických obvodů (aniž byste vytvářeli nové problémy) ............................................................... 187 6.1 Konfigurace nových desek............................................. 187 6.1.1 Příklady skutečných konfliktních situací........................ 188 6.1.2 Řešení konfliktů zařízení ...................................... 192 6.1.3 Pár slov o přepínačích DIP a programech POS ................... 193 6.1.4 Můžete mít jen port LPT2?....................................... 195 6.1.5 Další krok: Adresy I/O, DMA, IRQ, adresy ROM................... 196 6.1.6 Příklad konfigurace ............................................ 209 6.2 Instalace desek...................................................... 218 6.2.1 Do kterého slotu? Neobvyklé sloty v různých počítačích ........ 218 6.2.2 Požadavky na napájení........................................... 220 6.3 Testování desek...................................................... 220 6.3.1 Zahořování...................................................... 220 6.3.2 Kde naleznete diagnostické programy?............................ 221 6.4 Instalace základní desky .......................................... 222 6.4.1 Konfigurace systémových desek počítačů PC a XT............... 222 6.4.2 Nastaveni přepínačů DIP na systémové desce PC ............... 223 6.4.3 Konfigurace počítače AT ..................................... 224 6.4.4 Nastavení přepínače DIP...................................... 224 6.4.5 Nastavování počítačů PS/2 pomocí referenční diskety ......... 228 7. Opravy desek elektronických obvodů .................................... 233 7.1 Jak najít vadnou desku? ........................................... 233 7.2 Oživení "mrtvého" počítače......................................... 235 7.2.1 Identifikace vadné desky pomocí dvou počítačů ............... 235 7.2.2 Nalezení vadné desky pouze s jedním počítačem................ 236 7.2.3 Co způsobuje poruchy desek?.................................. 238 7.3 Opravovat, či vyměňovat desky? .................................... 238 7.3.1 Poznámky ? údržbě počítačů PS/2.............................. 240 7.4 Hledání, identifikace a výměna vadných čipů ....................... 242 7.4.1 "Stažení" čipu................................................ 244 7.4.2 Programové testování čipů .................................... 244 7.4.3 Teplotní testování čipů....................................... 244 7.4.4 Pájení........................................................ 245 7.4.5 Pätice na čipy a vkládání a vyjímání čipů..................... 246 7.5 Další poruchy a jejich řešení....................................... 248 8. Polovodičová paměť................................................ 251 8.1 Čtení paměťových čipů: Velikost, doba přístupu a stavy čekání...... 251 8.1.1 Jak najít paměťový čip: Organizace paměti ................... 252 8.1.2 Značení paměťových čipů....................................... 255 8.2 Velikost paměti a šířka toku dat.................................... 256 8.3 Organizace paměti .................................................. 257 8.3.1 Bloky (banky) paměti u počítačů 8088 ........................ 257 8.3.2 Paměťové bloky (banky) u 16bitových počítačů ................ 263 8.3.3 Stavy čekání.................................................. 267 8.3.4 Paměti Cache: Proč neexistuje počítač 386 s nulovým stavem čekání 269 8.4 Chybová hlášení paměti ............................................. 271 8.4.1 Dekódování chybových hlášení IBM PC a XT .................... 272 8.4.2 Výklad chybových hlášení u počítačů na bázi 8086-80386 ...... 279 8.4.3 Význam chybových hlášení paměti počítače AT ................. 281 8.5 Jiné příčiny chyb paměti............................................ 284 8.6 Tipy pro instalaci paměťových čipů.................................. 286 11. Instalace pevných disků ................................................ 353 11.1 Instalace pevných disků, jiných než IDE: hardware................. 353 11.1.1 Propojky pro výběr jednotky na disku ......................... 353 11.1.2 Zakončovací člen.............................................. 354 11.1.3 Připojení kabelů diskové jednotky ............................ 356 11.1.4 Jak informovat řadič o typu diskové jednotky ................. 356 11.2 Instalace pevných disků typu IDE: hardware ....................... 363 11.2.1 Instalace druhé diskové jednotky IDE.......................... 364 11.2.2 Speciální adaptéry IDE........................................ 365 11.2.3 Adaptéry IDE s vyrovnávací pamětí cache ...................... 366 11.3 SCSI (Rozhraní malých počítačových systémů) ........................ 366 11.3.1 Co je to SCSI? ............................................... 366 11.3.2 SCSI: jeden host adaptér, mnoho přídavných zařízení........... 368 11.3.3 SCSI není jen pro pevné disky ................................ 375 11.3.4 Proč bylo rozhraní SCSI tak tajné?............................ 376 11.3.5 Je rozhraní SCSI standardizováno? NIKOLIV! ................... 376 11.3.6 SCSI: Jeden ovladač zařízení se nehodí pro všechny ........... 377 11.3.7 Nakoukněte pod kryt svého počítače, abyste viděli, co se dovnitř vejde............................................ 379 11.3.8 Typy host adaptérů SCSI ...................................... 379 11.3.9 Kterou diskovou jednotku, interní nebo externí? .............. 380 11.3.10 Teď vezmeme SCSI útokem ................................... 382 11.3.11 Zakončení a adresa: dvě oblasti obvyklých problémů......... 383 11.3.12 Instalace host adaptéru: příprava ......................... 385 11.3.13 Instalace host adaptéru: provedení ........................ 387 11.3.14 Spojení přídavného zařízení se světem: Instalace programového vybavení ........................................ 388 11.3.15 Mnoho štěstí a veselé počítání............................. 388 11.4 Instalace programového vybavení pevného disku ...................... 392 11.4.1 Fyzické formátování........................................... 392 11.4.2 Rozdělení disku (partitioning) ............................. 394 11.4.3 Formátování DOSu.............................................. 397 11.4.4 Poznámka o vadných oblastech ............................... 399 12. Preventivní údržba pevného disku.............4.......................... 401 12.1 Mechanická ochrana diskové jednotky................................. 401 12.2 Nemůžete ji opravit, proto ji musíte chránit........................ 402 12.2.1 Ochrana disku: parkování hlav I .............................. 403 12.2.2 Parkování hlav II: vražedný SHIPDISK ...................... 403 12.2.3 Parkování hlav III: bezpečné pomůcky....................... 404 12.2.4 Programy pro diskovou cache-paměť (Disk-Caching Programs) . 404 12.2.5 Pískající diskové jednotky.................................. 405 12.3 Ochrana dat pevného disku ....................................... 407 12.3.1 Programy pro slučování souborů (File Unfragmenters)........ 409 12.3.2 Nejlepší pojištění: Dobré záložní kopie ................... 411 13. Zotavení z poruchy disku ............................................ 415 13.1 Vzkříšení mrtvé diskové jednotky................................. 415 13.2 Procedura zavádění systému z pevného disku (bootování - přehled) . . 416 13.3 Procedura zavádění systému (detaily a návrhy na opravu) ......... 417 13.3.1 Nesprávně fungující hardware................................ 417 13.3.2 Čtení záznamu rozdělení (partition record) ................. 418 13.3.3 Čtení zaváděcího záznamu DOSu (DOS Boot Record - DBR) . . 421 13.3.4 Zavádění skrytých souborů (Hidden Files) ................... 422 13.3.5 Začátek procesu zavádění systému............................ 426 13.3.6 Zavedení uživatelského prostředí COMAND.COM................. 430 13.3.7 Provádění AUTOEXEC.BAT ..................................... 431 13.3.8 Služby obnovy dat........................................... 431 13.4 Různé problémy s disky........................................... 432 13.4.1 Vadná stopa 0 čili nepoužitelnost.......................... 432 13.4.2 Poškozený zaváděcí záznam .............................. 432 13.4.3 Poškozená tabulka FAT a chyby CHKDSK....................... 435 13.4.4 Jak se zotavit z chyby "sektor nenalezen" (sector not found) a jak jí předcházet ......................................... 438 13.4.5 Jak se zotavit ze ztráty dat způsobené vadou média......... 438 13.4.6 Obnova náhodně vymazaných souborů........................... 440 13.4.7 Obnova náhodně formátovaného pevného disku................. 440 13.4.8 Jak zabránit uživatelům v náhodném formátování disku ...... 442 14. Disketové jednotky.................................................... 443 14.1 Jednotlivé díly .................................................. 443 14.1.1 Disketa (pružný disk, floppy disk) ......................... 443 14.1.2 Disketová jednotka.......................................... 445 14.1.3 Deska řadiče disků.......................................... 446 14.1.4 Kabel ...................................................... 448 14.2 Údržba........................................................ 449 14.2.1 Jak často by se měly čistit hlavy? .......................... 449 14.2.2 Vlivy prostředí, které působí na disky a diskety............. 450 14.2.3 Tester diskových jednotek.................................... 450 14.3 Demontáž, konfigurace a instalace disketových jednotek............ 451 14.3.1 Demontáž disketové jednotky ................................ 451 14.3.2 Instalace a konfigurace disketových jednotek ............... 452 14.3.3 ? čemu slouží ostatní propojky.............................. 458 14.3.4 Instalace disketové jednotky 3,5 " ......................... 459 14.3.5 Ještě ? výběru jednotky: co způsobí překřížení?............. 461 14.4 Testování disketových jednotek ................................... 463 14.4.1 Citlivost hlavy.............................................. 465 14.4.2 Radiální nastavení .......................................... 467 14.4.3 Hystereze ................................................... 467 14.4.4 Uchycení diskety............................................. 468 14.4.5 Rychlost otáčení disku ...................................... 469 14.4.6 Úhel hlavy ................................................. _ 470 14.4.7 Shrnutí testů disketové jednotky............................ 471 14.5 Odstraňování závad a nastavování disketových jednotek ............ 472 14.5.1 Možnosti závady softwaru.................................... 472 14.5.2 Co udělat, aby disketová jednotka zase fungovala ........... 473 14.6 Obvyklý postup při opravách ...................................... 473 14.6.1 Stojí za to opravovat disketovou jednotku?.................. 473 14.6.2 Výměna dvířek disketové jednotky (jednotka s celou výškou) . . 480 14.6.3 Záchrana znečištěné diskety.................................. 481 14.6.4 Elektronika disketové jednotky .............................. 482 14.6.5 Rychlost otáčení disku ..................................... 482 14.6.6 Testování a nastavování rychlosti disku .................... 483 15. Programové vybavení tiskáren ............................................ 485 15.1 První zmatek: ASCII a řídicí kódy ................................. 486 15.1.1 Jednoduché programy pro vyslání kódů ASCII ................. 487 15.1.2 Používání editoru DOS pro zadávání dávkových souborů ....... 487 15.1.3 Netisknutelné kódy ASCII: řídicí kódy....................... 488 15.1.4 Zadávání kódů ASCII.......................................... 489 15.1.5 Umístění řídicích kódů v proceduře ......................... 491 15.2 Jak zjistit podrobnosti o tiskárně................................. 492 15.3 Příklady.......................................................... 492 15.3.1 Zhuštěný tisk............................................... 492 15.3.2 Nulováni ( Reset ) ......................................... 496 15.3.3 Šedesát šest řádek na stránku na laserové tiskárně LaserJet .... 496 15.4 Výběr fontů na tiskárně HP LaserJet.............................. 497 15.4.1 Atributy Fontů: Courier není font.......................... 498 15.4.2 Užití atributů fontu pro výběr fontu ...................... 504 15.4.3 Poznámka týkající se používání tiskáren IID a IIP.......... 508 15.4.4 Příklady výběru fontů...................................... 508 16. Tiskárny a rozhraní tiskáren (Interface) ............................ 511 16.1 Součásti......................................................... 511 16.2 Údržba........................................................... 511 16.2.1 Jehličkové (bodové, maticové) tiskárny...................... 512 16.2.2 Laserové tiskárny........................................... 513 16.3 Postup při odstraňování závad ................................... 515 16.3.1 Oddělení poruchy............................................ 515 16.3.2 Závady kabelů.............................................. 516 16.3.3 Problémy s porty............................................ 517 16.3.4 Podívejme se na software.................................... 518 16.3.5 Nezměnilo se prostředí? ................................... 520 16.4 Odstraňování závad jehličkových tiskáren ........................ 520 16.4.1 Tisková hlava a plochý kabel pro přívod dat................ 521 16.4.2 Krokové motory.............................................. 523 16.4.3 Různé poruchy a jejich příznaky ............................ 523 16.5 Odstraňování závad u laserových tiskáren ......................... 524 16.5.1 Testování laserových tiskáren (včetně tajného servisního testu) . 524 16.5.2 Řešení problémů s tiskem na laserových tiskárnách.......... 526 16.5.3 Směsice informací o tiskárnách LaserJet..................... 529 17. Modemy a sériová rozhraní ............................................ 533 17.1 Jednotlivé díly .................................................. 533 17.1.1 Asynchronní port............................................ 533 17.1.2 Kabel ...................................^ ^ ^ . 534 17.1.3 Modem....................................................... 535 17.1.4 Komunikační software ....................................... 535 !7-2údržba....................................:::::::::::::::::: 5?? 17.3 Odstraňování závad................................................ 537 17.4 Obvyklé problémy s komunikačním programovým vybavením 17.4.1 Šum na lince a problémy s kvalitou................... 17.4.2 Port ................................................ 17.4.3 Kabel .............................................. 17.4.4 Modem.............................................. 17.4.5 Telefonní vedení .................................. 17.4.6 Druhá strana ...................................... 17.4.7 Jdeme dál ......................................... 17.5 Rozhraní RS-232 a navrhování kabelu pro RS-232 ........... 17.5.1 K čemu je zapotřebí RS-232? ....................... 17.5.2 Jak RS-232 pracuje ................................ 17.5.3 Jak je to v praxi.................................. 17.5.4 Nejjednodušší kabel ............................... 17.5.5 Jednoduchý problém s kabelem ...................... 17.5.6 Návrh kabelu pro sériové tiskárny a pro přenos dat mezi dvěma PC....................................... 17.5.7 Řízení toku dat ................................... 17.5.8 Běžné kabely....................................... 537 539 541 545 546 547 547 547 547 548 549 551 552 552 552 554 555 19.3 Základy o deskách Super VGA....................................... 572 19.3.1 Kolik paměti potřebuje vaše videokarta?..................... 573 19.3.2 Bude monitor umět režimy super VGA?......................... 574 19.3.3 Frekvence vertikálního rozkladu: prokládání a 72 F1Z........ 574 19.3.4 Super VGA potřebuje ovladače ............................... 577 19.3.5 Šestnáctibitové a osmibitové videodesky..................... 577 19.3.6 Akcelerátor pro Windows .................................... 57g 19.3.7 Lokální sběrnice............................................ 573 19.4 Nákup monitoru .............................................. 57p 19.4.1 Monitorová hantýrka: frekvence horizontálního rozkladu ..... 579 19.4.2 Rozteč obrazových bodů...................................... 550 19.4.3 Multifrekvenční monitory ................................... 530 19.5 Zrychlení videosystému............................................ 5g] 19.5.1 Jedna z odpovědí: Rychlejší ovladače........................ 532 19.5.2 Videokoprocesory a urychlovače (akcelerátory)............... 533 19.5.3 Videosystém s lokální sběrnicí.............................. 535 19.6 Údržba................................................... . . ' ^ . 585 19.7 Odstraňování poruch............................................... 53g 18. Klávesnice ...................................... 18.1 Konstrukce a jednotlivé součásti............. 18.1.1 Rozhraní klávesnic.................... 18.1.2 Spínačové a bezkontaktní klávesnice . . 18.1.3 Rozhraní klávesnice na systémové desce 18.1.4 Konektor na klávesnici................ 18.2 Údržba....................................... 18.3 Odstraňování poruch ......................... 18.3.1 Je klávesnice zapojená? .............. 18.3.2 Je to jedna klávesa nebo všechny? . . . . 18.3.3 Prověření neporušenosti kabelu ....... 18.3.4 Úplné rozebrání klávesnice ........... 18.4 Náhradní klávesnice ......................... 19. Displeje a displejové adaptéry................... 19.1 Displeje.................................... 19.2 Desky displejových adaptérů ............... 19.2.1 Rychlosti videopaměti............... 561 561 561 562 562 563 563 564 564 564 564 564 566 567 567 569 570 20. Jak kupovat nové a modernizovat staré systémy 20.1 Části typického (rodového) počítače ..... 20.2 Problémy s atypickými PC................. 20.3 Výběr dodavatele ........................ 20.4 Výběr součástí počítače.................. 589 590 591 592 594 21. Multimédia............... 21.1 Co to jsou multimédia? ................ 21.1.1 Co je to standard MPC? ......... 21.2 Příklady použití multimédií ........... 21.3 Jak kupovat a vytvářet systém MPC . . . 21.4 Výběr zvukových desek pro multimédia. 21.4.1 PC Speaker Driver firmy Microsoft 21.4.2 Vlastnosti zvukových karet...... 21.4.3 Jak dostat zvuk ven ............ 21.4.4 Jak dostat zvuk dovnitř......... 21.4.5 Poznatky o desce Sound Blaster . . 21.4.6 Budoucí vývoj.......... 15 Jam Session na počítači.................. 599 599 600 601 604 611 611 612 613 614 ,614 615 615 21.6 Instalace multimediálního systému ................................ 616 21.6.1 Trvejte na možnosti vrácení zboží do 30 dnů a kvalitní podpoře 616 21.6.2 Typy souborů: Metasoubor a bitová mapa.................... 622 21.6.3 Struktura souborů CD-ROM: High Sierra a ISO-9660 ......... 623 21.6.4 Zachycování obrazu ................................ 625 21.6.5 Jak udržet krok s rozvojem techniky ...................... 626 21.6.6 Zdroje disků, cédéček a dalších informací................. 627 21.7 Shrnutí................ /;nn Dodatek A: Dodavatelé hardwaru, softwaru a služeb v oblasti PC . Výrobci užitečných pomůcek pro údržbu a opravy.............. Výrobci zlepšených programů BIOS............................ Služby pro obnovu dat ......................... Zdroje disků, kazet CD-ROM a další informace................ Severní Amerika ........................... Evropa..................................... Asie.................................. Austrálie a Nový Zéland.......................... Zdroje kazet ............................. Periodika a publikace o CD-ROM.......................... Standard ISO 9660 ................................... Červená kniha, Žlutá kniha.............................. A zelenou knihu na adrese:....................... Panacea .............................. Terminologie kompaktních disků.......................... Dodatek B: Stručný přehled o hexadecimálních číslech............. Počítání v hexadecimální soustavě...................... Čtení hexadecimálních adres ................... Počítání v hexa - určení velikosti rozsahu paměti ....... Porovnání............................. Převod z šestnáctkové do desítkové soustavy................. Převod z desítkové do šestnáctkové soustavy............ . 631! . 631 ¦ 637 . 638 . 641 . 641 . 647 . 649 . 650Í . 650! . 651 . 652/ . 653 . 653 . 653 . 653 . 655 I . 655 ' . 65í ‘ . 65Í . 651 65« e 659 Jl ľ 661 P 70! p Dodatek C: Charakteristiky dostupných jednotek pevného disku Rejstřík......................
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0116294
3 CZ PrSKC
5 20120806183345.0
7 ta
8 010824s1994 xr ||||||||||u0|0|||cze||
20 ## $a 80-7169-038-4
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Minasi, Mark
245 10 $a IBM PC velký průvodce hardwarem / $c Mark Minasi
260 ## $b Grada, $c 1994 $a Praha
300 ## $a 710s.
504 ## $a Rejstř. Obr.,tb.
653 ## $a IBM PC
653 ## $a hardware
653 ## $a počítač
910 ## $a BOD006
964 $a počítače osobní -hardware -IBM -průvodci
1089 $d 0 $z SUP
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link